inne, Kształtowanie siły mięśni ramion, obręczy barkowej i grzbietu., Konspekt lekcji wychowania fizycznego


Konspekt lekcji wychowania fizycznego

Klasa: III gimnazjum

Liczba ćwiczących: 14; miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna; przybory i przyrządy: piłki koszykowe, piłki lekarskie

Temat lekcji: Kształtowanie siły mięśni ramion, obręczy barkowej i grzbietu.

Przygotowanie do sprawdzianu cech motorycznych - siły.

Zadania szczegółowe: MOTORYCZNOŚĆ - kształtowanie siły poszczególnych grup mięśniowych

UMIEJĘTNOŚCI - dobór ćwiczeń specjalistycznych - wykorzystanie piłek lekarskich

do kształtowania siły

WIADOMOŚCI - utrzymywanie w prawidłowej pozycji kręgosłupa podczas

wykonywania utylitarnych czynności siłowych (dźwiganie)

KSZTAŁTOWANIE POSTAW - samokontrola i samoocena wykonania

ćwiczenia, świadome uczestnictwo w zajęciach

CZĘŚĆ LEKCJI

TREŚĆ ZAJĘĆ

UWAGI ORGANIZACYJNO - METODYCZNE

I. Wstępna

4-5'

 1. Czynności organizacyjno - porządkowe,

zbiórka, sprawdzenie obecności

2. Podanie zadań lekcji

3. Zabawa ożywiająca - „Wąż”

4. Ćwiczenia biegowe przygotowujące

organizm do wysiłku

 • ustawienie w szeregu

 • ćwiczący ustawieni w rzędzie z chwytem za biodra tworzą tzw. „węża”; zadaniem pierwszej osoby - „głowy” jest złapanie ostatniej - „ogona”; wąż nie może zostać przerwany, po udanej próbie (lub decyzją nauczyciela) zmiana pierwszej i ostatniej osoby

 • trucht po obwodzie sali, na gwizdek wykonanie zadań dodatkowych:

- wyskok w górę z przysiadu

- obrót o 360°

- podpór przodem

• bieg z wysokim unoszeniem kolan

(skip A) oraz z uderzaniem pięt o

pośladki (skip C)

II. Główna

35-37'

c.d. główna

0x08 graphic
35-37'

III. Końcowa

4-5'

1. Ćwiczenia kształtujące z piłkami:

w pozycji wysokiej:

 • w marszu rzuty i chwyty piłki w górę, oburącz i jednorącz

 • marsz z przekładaniem piłki pod wysoko uniesionymi kolanami

 • w marszu toczenie piłki po podłożu prawą i lewą ręką

 • przerzucanie piłki z prawej do lewej ręki w płaszczyźnie czołowej

• pobranie piłek do koszykówki; ustawienie

na obwodzie koła, później rozsypka;

każde ćwiczenie wykonywane jest

kilkakrotnie, zwrócenie uwagi na

dokładność i poprawność wykonania

• odłożenie piłek koszykowych, pobranie

piłek lekarskich; ustawienie naprzeciw

siebie w dwójkach w poprzek sali;

zwrócenie uwagi na dokładność i

poprawność podań, nauczyciel podaje

ilość powtórzeń (min. 5)

• nauczyciel objaśnia i pokazuje

prawidłowe wykonanie zadania;

zwrócenie szczególnej uwagi na

prawidłową postawę ciała podczas rzutu -

„bezpieczne” dźwiganie

• uczniowie sami wybierają miejsce

ćwiczeń, zwrócenie uwagi na dokładność

wykonania, nauczyciel reguluje ilość

powtórzeń

- krążenie tułowia z piłką trzymaną oburącz

 • skłony tułowia z piłką jw.

 • piłka między stopami, wyskok w górę, wyrzut piłki i próba złapania

 • wyrzut piłki oburącz z tyłu, chwyt z przodu

w siadzie

- przekładanie piłki pod uniesionymi

nogami (siad równoważny)

- siad prosty - toczenie piłki wokół nóg

i za plecami

w leżeniu tyłem

- przenoszenie piłki trzymanej stopami

na prawą i lewą stronę ciała

2. Ćwiczenia w dwójkach:

- trucht w miejscu, chwyty i podania piłki

lekarskiej oburącz sprzed klatki

piersiowej

- w truchcie wokół współćwiczącego toczenie piłki prawą i lewą ręką po podłożu

- w truchcie jw. krążenie piłki wokół pasa

- podania piłki zza głowy przez wspięcie

na palce

- wyskok z przysiadu z wyrzutem piłki w przód sprzed klatki piersiowej

- w rozkroku tyłem do współćwiczącego wyrzut piłki oburącz w tył między nogami

- chwyty i podania piłki w leżeniu przodem

- wyrzut piłki oburącz zza pleców poprzez skłon w przód

- chwyty i podania piłki jednorącz

3. Przypomnienie zasad wykonywania

rzutu piłką lekarską; samodzielna próba wykonania ćwiczenia

 1. Ćwiczenia korekcyjne, rozluźniające i

uspokajające:

 • zwis czynny tyłem na drabinkach, przejście do zwisu biernego

 • w klęku podpartym przyciąganie prawego kolana do lewego łokcia i odwrotnie

 • w klęku podpartym plecy wklęsłe i wypukłe

c.d. końcowa

4-5'

 • ukłon japoński z jak najdalszym wysuwaniem dłoni w przód bez odrywania pośladków od pięt

2. Podsumowanie i omówienie lekcji

• ocena aktywnościWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Kształtowanie siły mm RR i obręczy barkowej w treningu funkcjonalnym
Kształtowanie siły mm RR i obręczy barkowej w treningu funkcjonalnym
inne, Kształtowanie siły na obwodzie stacyjnym poprzez metodę body bulding, KONSPEKT LEKCJI Z WYCHOW
inne, Rozwój siły poszczególnych grup mięśniowych, Konspekt lekcji wychowania fizycznego
konspekt lekcji wychowania fizycznego, Studia, Fizjoterapia, Studia - fizjoterapia, Kształcenie Ruch
Konspekt lekcji wychowania fizycznego w klasie II, metodyka kształcenia wychowania fizycznego
Mięśnie obręczy barkowej i grzbietu
inne, Kształtowanie siły ogólnej - siłowy obwód stacyjny, Konspekt lekcji W-F dla klasy I LO - Kszta
inne, Kształtowanie siły z wykorzystaniem piłek lekarskich
inne, Kształtowanie siły ogólnej, szybkości i wytrzymałości siłowej w formie obwodu ćwiczeń, Konspek
Kształtowanie siły mięśni posturalnych-scenariusz, uczelnia awf, edukacja zdrowotna
kształtowanmie siły mięśniowej przy muzyce, konspekty AWF,WF, konspekty, konspekty, konspekty
PRZYGOTOWANIE SPRAWNOŚCIOWE kształcenie sily mięśniowej
5 Przygotowanie sprawnościowe osób niepełnosprawnych – kształcenie siły mięśniowej
Lekka atletyka, Test sprawnosci Siła obręczy barkowej, NN, Konspekt nr
Zwiększenie ruchomości stawów obręczy barkowej i biodrowej., konspekty

więcej podobnych podstron