Zad MECH-IZR ESO II, Przykładowe zadania przygotowawcze dla studentów Wydziału Mechanicznego

Pobierz dokument
zad.mech.izr.eso.ii.przykladowe.zadania.doc
Rozmiar 846 KB

Przykładowe zadania przygotowawcze dla studentów Wydziału Mechanicznego_II (zadania za 6p)

Zad.1. W obwodzie jak na rysunku napięcie na odbiorniku R5 jest równe 120 V. Obliczyć prądy we wszystkich gałęziach oraz napięcie zasilające, jeżeli: R1=R4=2Ω, R2=R3=R6=4Ω, R5=12Ω.

0x01 graphic

Zad. 2. Obliczyć prąd całkowity i napięcie doprowadzone do obwodu, jeżeli spadek napięcia U6=36 V, R1=1Ω, R2=5Ω, R3=R4=12Ω, R5=21Ω, R6=4Ω.

0x01 graphic

Zad.3. Wyznaczyć prądy w gałęziach obwodu, jeżeli U=120V, R1=R6=46Ω, R2=220Ω, R3=76Ω, R4=240Ω, R5=360Ω.

0x01 graphic

Zad.4. W obwodzie jak na rysunku, o danych:U=44V, R1=40Ω, R2=R4=120Ω, R3=20Ω, R5=35Ω, R6=45Ω. Obliczyć prądy w gałęziach i prąd całkowity.

0x01 graphic

Zad.5. W przedstawionym poniżej obwodzie obliczyć rezystancję zastępczą między punktami A i E oraz Di F. Dane obwodu: R1=3Ω, R2=R5=R7=R8=4[Ω], R3=12[Ω], R4=6[Ω], R6=12[Ω].

0x01 graphic

Zad.6. Oblicz wskazania amperomierzy oraz moce P, Q, S, wydawane przez źródło i pobierane przez odbiorniki. Dane: 0x01 graphic
, R=20[Ω], L=100 [mH], C=100 [μF].

0x01 graphic

Zad.7. Oblicz wskazania amperomierzy i woltomierza oraz moce P, Q, S, wydawane przez źródło i pobierane przez odbiorniki. Dane: 0x01 graphic
, R1=100[Ω], R2=160[Ω], L=200 [mH].

0x01 graphic

Zad.8. Oblicz wskazania amperomierza oraz moce P, Q, S, wydawane przez źródło i pobierane przez odbiorniki. Dane: 0x01 graphic
, R1=100[Ω], R2=150[Ω], R3=300[Ω], L=200 [mH], C=10[F].

0x01 graphic

Zad.9. Oblicz wskazania amperomierzy oraz moce P, Q, S, wydawane przez źródło i pobierane przez odbiorniki. Dane: 0x01 graphic
, 0x01 graphic
, R1=100[Ω], R2=200[Ω], L=150 [mH].

0x01 graphic

Zad.10. Oblicz wskazanie amperomierza. Dane: R=300[Ω], L=1,5 [H], 0x01 graphic
.

0x01 graphic

Zad.11. Oblicz wskazania amperomierza i woltomierza oraz moce P, Q, S, wydawane przez źródło i pobierane przez odbiorniki. Dane: 0x01 graphic
, R1=120[Ω], R2=300[Ω], C=200 [μF].

0x01 graphic

Zad.12. Oblicz wskazanie amperomierza magnetoelektrycznego (mierzy wartość średnią). Dane: 0x01 graphic
, R1=60[Ω], R2=140[Ω],

0x01 graphic

Zad.13. Silnik prądu stałego o danych znamionowych Un=230[V], Pn=1 [kW], cos(φ)=0.8. Obliczyć wskazanie amperomierza dla napięcia znamionowego oraz dla U=200[V], przy założeniu stałego ϕ i maksymalnej sprawności.

0x01 graphic

Zad.14. Dwa jednakowe silniki prądu stałego połączono według poniższego schematu. Dane znamionowych Un=230[V], Pn=1 [kW], cos(φ)=0.5. Obliczyć wskazanie amperomierza (uwzględnić założenia jak w zad.13).

0x01 graphic

Zad.15. Oblicz wskazania amperomierza oraz moce P, Q, S, wydawane przez źródło i pobierane przez odbiorniki. Dane: 0x01 graphic
, R1=5[Ω], R2=20[Ω],
C=150 [μF].

0x01 graphic

Zad.16. Obliczyć wskazania woltomierzy. Dane 0x01 graphic
, R=100[Ω]

0x01 graphic

Zad.17. Oblicz wskazania mierników oraz moc żarówek przy zasilaniu napięciem nominalnym. Zbadaj jaką moc pobierają żarówki przy połączeniu szeregowym :

0x08 graphic

Dane znamionowe pojedynczej żarówki :

UN = 110V PN = 100W

Dane dotyczące parametrów obwodu: E = 110V RW = 2Ω

Zad.18. Obliczyć prąd źródła.

0x08 graphic
0x08 graphic

Zad.18. W obwodzie podanym na rysunku przy zasilaniu napięciem sinusoidalnym, przyrządy wskazują I1= 3 A; I2= 4 A. Obliczyć wskazania amperomierza A3.

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
I3 I1 I2

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
U

0x08 graphic

R C

0x08 graphic

0x08 graphic

Zad.19. Impedancja Z=1+i [Ω]zasilana jest napięciem U=100sin314t[V] . Jaki prąd płynie przez impedancję.

Zad. 20. Obliczyć prąd wypływający z sieci jeżeli zasilanie wynosi 3x600V a dane odbiorników są następujące:

O1: Un=600V Moc=1kW cos1=0.6

O2: =600V Moc=1kvar cos1=0.6

0x08 graphic
0x01 graphic

Zad. 21.

Dlaczego kompensujemy moc bierną i dlaczego kondensatorami?

A

*

W

*

V

RŻ

UN

E

RW

I

RA

RA

RA

RB

RB

E0

I0

~

A3

A2

A1

O21

O11

Un


Pobierz dokument
zad.mech.izr.eso.ii.przykladowe.zadania.doc
Rozmiar 846 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zad MECH-IZR ESO II, AM Gdynia, Sem. I,II, Elektrotechnika - Jankowski, Zaliczenie
Zad MECH-IZR ESO I, AM Gdynia, Sem. I,II, Elektrotechnika - Jankowski, Zaliczenie
Zad MECH-IZR ESO I, Kolokwium z Elektrotechniki i
Pytania MECH IZR ESO 2013, AM Gdynia, Sem. I,II, Elektrotechnika - Jankowski, Zaliczenie
steżenia II przykładowe zadanie, semestr 1, Chemia, teoria
przykładowe1 Przykladowe zadania przygotowujace do kolokwium
Przykładowe zadania przygotowujące do kolokwium
PCR II przykładowe zadanie
matma zad, Z3, Zadania z matematyki dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych
matma zad, Z17, Zadania z matematyki dla studentów 1 - go roku
matma zad, Z12, Zadania z matematyki dla studentów 1 - go roku
matma zad, Z10, Zadania z matematyki dla studentów I - go roku studiów stacjonarnych
przykladowe zadania 2, Politechnika Świętokrzyska, 3 semestr ZiIP, mechanika techniczna
matma zad, Z11, Zadania z matematyki dla studentów I - go roku studiów stacjonarnych
matma zad, Z7(2), Zadania z matematyki dla studentów 1- go roku
matma zad, Z4, Zadania z matematyki dla studentów 1-go roku studiów stacjonarnych
Zagadnienia i zadania na egzamin z FIZYKI dla studentw Wydziau Budownictwa, Szkoła

więcej podobnych podstron