Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, STEROWANIE CZYNNOŚCIAMI ROZRODCZYMI PRZEZ HORMONY


STEROWANIE CZYNNOŚCIAMI ROZRODCZYMI PRZEZ HORMONY

1. GRUCZOŁY PŁCIOWE

Gruczoły płciowe zwane gonadami odgrywają podwójną rolę:

Wyróżniam gruczoły płciowe męskie [jądra] i żeńskie [jajniki] .

Jądra - w nich wytwarzane są plemniki oraz testosteron [komórki Leydinga]. Rola testosteronu polega na:

Podobnie do testosteronu działają androgeny [część korowa nadnerczy] wytwarzane zarówno u samców jak i samic. Tym można wytłumaczyć zjawisko maskulinizacji obserwowane niekiedy u kobiet po ustaniu funkcji jajników]

Jajniki - produkują jaja oraz wydzielają estrogeny [estradiol, estron, estriol] i progesteron.

Działalność gruczołów płciowych pojawia się z chwilą osiągnięcia przez zwierzę lub człowieka dojrzałości płciowej [pokwitanie] i trwa do okresu przekwitania.

2. ŻEŃSKI CYKL PŁCIOWY

Cykliczność funkcji jajnika:

W cyklu płciowym ssaków wyróżnia się 4 fazy:

  1. Przedrujową [rozwój pęcherzyka Graafa]

  2. Rujową [estralną] [owulacja]

  3. Porcjową [czynne jest ciałko żółte]

  4. Spoczynkową [samica jest rozrodczo nieaktywna]

Przebieg cyklu płciowego i mechanizmy wywołujące owulację odznaczają się znacznymi różnicami gatunkowymi. Rozróżnia się cykle:

U człowieka cykle płciowe są poliestralne i zależą od mechanizmów endogennych.

3. CYKL OWULACYJNO-MENSTRUACYJNY U CZŁOWIEKA

Cykl owulacyjno-menstruacyjny składa się z dwóch następujących po sobie cykli: cyklu jajnikowego i macicznego.

Cykl jajnikowy to zmiany zachodzące w jajnikach obejmujące:

Cykl maciczny to zmiany zachodzące w macicy, które przygotowują ją do przyjęcia blastocysty. Są to:

Gdy nie dochodzi do zapłodnienia, przerośnięta i przekrwiona struktura ściany macicy załamuje się. Następuje usuwanie złuszczonej błony śluzowej wraz z krwią przez pochwę, co zewnętrznie objawia się krwawieniem - menstruacją.

4. HORMONALNA REGULACJA CYKLU O-M U CZŁOWIEKA

Funkcjonowanie żeńskich i męskich gruczołów płciowych jest uzależnione od hormonów gonadotropowych wydzielanych przez przednią część przysadki mózgowej. Należą do nich folitropina [FSH] i lutropina [LH]. Występują one zarówno u kobiet jak i mężczyzn, z tym, że u mężczyzn pełnią zupełnie inne funkcje.

FSH u mężczyzn - pobudza produkcję plemników

LH u mężczyzn - stymuluje wydzielanie testosteronu

Hormonalna regulacja cyklu odbywa się na zasadzie działania sprzężeń zwrotnych dodatnich i ujemnych.

FSH - faza folikularna [dojrzewanie pęcherzyka do uwolnienia oocytu]

LH - faza lutealna [od powstania ciałka żółtego do menstruacji]

Malejący poziom progesteronu, estrogenów i LH we krwi pobudza podwzgórze i przysadkę do wydzielania FSH-RH i FSH co rozpoczyna nowy cykl owulacyjno-menstruacyjny.

W przypadku gdy dojdzie do zapłodnienia, blastocysta wydziela hCG - hormon o budowie i działaniu podobnym do LH. Pod wpływem hCG ciałko żółte rośnie dając ciałko żółte ciążowe wytwarzające więcej progesteronu. Jego wysoki poziom we krwi zapobiega menstruacji i poronieniu. W trzecim miesiącu ciąży ciałko żółte ciążowe zanika, a jego czynność wydzielniczą przejmuje kosmówka.

5. DZIAŁANIE HORMONÓW PŁCIOWYCH NA UKŁAD NERWOWY.

Testosteron podnosi ogólną pobudliwość układu nerwowego i nasila agresywność.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ŻYCIE SPOŁECZNE, ŻYCIE SPOŁECZNE
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ROZRÓD I OPIEKA NAD POTOMSTWEM, RO
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, PROCESY UCZENIA SIĘ
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, PODSTAWOWE POJĘCIA KLASYCZNEJ ETOL
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, Biologiczne podstawy zachowania, B
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, BÓL I STRACH
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ZACHOWANIA ZŁOŻONE
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ETOLOGIA ŚRODOWISKA ŻYCIA
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, WYBRANE TEORIE INSTYNKTU
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ZACHOWANIA TERYTORIALNE
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, MOTYWACJA I ZACHOWANIA POPĘDOWE, M
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, AGRESJA
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, EWOLUCJA ZACHOWANIA
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, OCHRONA PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWEM
Patologie społeczne wykład, PRAWO SKRYPTY OPRACOWANIA
Prawo administracyjne wyklady kolejny skrypt
C i c++ wykłady, Język C typy stałe zmienne sterowanie
Inwentaryzacja WYKŁAD A Zysnarska skrypt z prezentacji
Inwentaryzacja-WYKŁAD-A.Zysnarska-skrypt na egzamin cz.I

więcej podobnych podstron