Cwiczenie nr 10 id 125701 Nieznany

background image

Seminarium i ćwiczenie nr 10

(09-13.12.2013)

HIV i AIDS.

Interpretacja testów stosowanych w diagnostyce zakażenia wirusem HIV.I.

Seminarium

Omówienie
1.

Budowa, cykl życiowy, tropizm wirusa HIV

2.

Drogi zakażenia HIV

3.

Markery zakażenia HIV

4.

Następstwa immunologiczne i kliniczne zakażenia HIV

5.

Diagnostyka laboratoryjna zakażenia HIV

-

badania przesiewowe: test ELISA IV generacji wykrywający równocześnie

antygen p24 HIV-1 (grupa M i O) i przeciwciała anty-HIV-1 (grupy M i O) oraz
anty-HIV-2

-

badanie potwierdzające – test Western-blot

-

badania

monitorujące

przebieg

zakażenia

i

skuteczność

leczenia

antyretrowirusowego: testy wykrywające RNA lub DNA HIV

6.

Leki antyretrowirusowe

7.

Postępowanie po ekspozycji na HIV


II.

Ćwiczenie

1.

Sprawdzian wiadomości

Do wykonania
2.

Analiza schematu postępowania diagnostycznego w przypadku podejrzenia
o zakażenie HIV

3.

Test ELISA wykrywający przeciwciała anty-HIV-1, anty-HIV-2, anty-HIV-1 (grupa
M i O) i antygen p24 HIV-1 – interpretacja

4.

Interpretacja wyniku testu Western-blot - HIV (profil wykrywanych przeciwciał)

5.

Praktyczne wskazówki do przeprowadzenia rozmowy z pacjentem po teście
w kierunku HIV (wynik ujemny, wynik dodatni)

6.

Analiza zaleceń dotyczących profilaktyki po ekspozycji na HIV

7.

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Cwiczenia nr 2 RPiS id 124688 Nieznany
Cwiczenie nr 15 id 125710 Nieznany
Cwiczenia nr 6 RPiS id 124693 Nieznany
cwiczenie nr 2 instrukcja id 12 Nieznany
Cwiczenia nr 4 RPiS id 124689 Nieznany
cwiczenie nr 3 instrukcja id 12 Nieznany
Cwiczenia nr 5 RPiS id 124692 Nieznany
Cwiczenie nr 60 id 99947 Nieznany
Cwiczenia nr 1 RPiS id 124683 Nieznany
Cwiczenia nr 9 (z 14) id 98690 Nieznany
cwiczenie nr 26 id 101103 Nieznany
mzt 71 Cwiczenie nr 71 id 78283 Nieznany
F Cwiczenia, cz 10 id 167022 Nieznany
cwiczenie nr 46 id 101104 Nieznany
Cwiczenia nr 7 RPiS id 124695 Nieznany
Cwiczenia nr 8,9 RPiS id 124696 Nieznany
Cwiczenia nr 2 RPiS id 124688 Nieznany
Cwiczenia nr 10 (z 14) id 98678 Nieznany

więcej podobnych podstron