Nerwy czaszkowe

background image

1

Nerwy czaszkowe

.

nazwa nerwu rodz nazwa jądra

położenie

wyjście z
mózgu

wyjście z czaszki

I

węchowy

Z

.

.

opuszka
węchowa

blaszka sitowa

II

wzrokowy

Z

.

.

skrzyżow.
wzrok.

kanał
n.wzrokowego

R

j.początkowe

III okoruchuwy

PW j.p.współczulne

konary
mózgu

br.przyśr.dołu
międzykonar.

szcz.oczod.górna

IV bloczkowy

R

j.początkowe

konary
mózgu

blaszka
pokrywy

szcz.oczod.górna

C

j.mostowe
j.śródmózgowiowe j.
rdzeniowe = dolne

most,konary
mózgu,rdzeń
przedłużony

V

trójdzielny

R

j.początkowe

most

most/konary
móżdżku
ś

rodkowe

szcz.oczod.górna,
otw.okrągły,
otw.owalny

VI odwodzący

R

j.początkowe

most

most/piramida szcz.oczod.górna

R

j.początkowe

C

j.pasma samotnego

VII twarzowy

PW j.ślinowe górne

most

most/oliwka

otw.słuchowy
wewn, kanał
n.twarzowego,
otw.rylcowo-
sutkowy

VIII przedsionkowo

-ślimakowy

C

j.ślimakowe brzuszne
i grzbietowe,
j.przedsionkowe
górne, dolne, boczne,
przyśrodk.

most, rdzeń
przedłużony

kąt mostowo-
móżdzkowy

otw.słuchowy
wewn

C

j.samotne

R

j.dwuznaczne

IX językowo -

gardłowy

PW

.

rdzeń
przedłużony

bruzda
boczna tylna

otw.szyjny

C

j.samotne

R

j.dwuznaczne

X

błędny

PW j.grzbietowe

rdzeń
przedłużony

bruzda
boczna tylna

otw.szyjny

IX dodatkowy

R

j.dwuznaczne,
j.rdzeniowe

rdzeń
przedłużony,
rdzeń
kręgowy

bruzda
boczna tylna

otw.szyjny
(otw.wielki)

XII podjęzykowy R

j.początkowe

rdzeń
przedłużony

bruzda
boczna tylna

kan.n.podjęzyk.

rodzje: Z-zmysłowy, C-czuciowy, R-ruchowy, PW-przywspółczulny

www.fizjoterapia24.info


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
patofizjologia czucia i nerwy czaszkowe
Nerwy czaszkowe par
nerwy czaszkowe
Nerwy czaszkowe
Nerwy czaszkowe
nerwy czaszkowe
nerwy czaszkowe 2
20 Nerwy czaszkowe?  03 2012 czyjeÂ
nerwy czaszkowe
Nerwy czaszkowe

więcej podobnych podstron