cwiczenie 2 id 125220 Nieznany

Pobierz cały dokument
cwiczenie 2 id 125220 Nieznany .pdf
Rozmiar 307,6 KB
background image

TKANKA ŁĄCZNA TEXTUS CONJUNCTIVUS

Funkcje: podporowa, odżywcza

Cechy charakterystyczne

o

komórki wyraźnie oddzielone od siebie przez substancję międzykomórkową (matrix), która
jest przez nie produkowana

o

matrix międzykomórkowa:

o substancja podstawowa – bezpostaciowa płynna, żelowa, elastyczna lub

stała(polisacharydy + białka)

o substancja upostaciowana zawierająca włókna:

o kolagenowe – ścięgna, więzadła
o

sprężyste – aorta, tchawica, oskrzela

o siateczkowate – błona podstawna, kanaliki nerkowe


Klasyfikacja tkanki łącznej:

o

tkanka łączna właściwa

o galaretowata (w życiu zarodkowym, w pępowinie)
o włóknista beleczkowata (skóra właściwa, pajęczynówka)
o siateczkowata
o włóknista nieupostaciowana (wiotka)
o włóknista upostaciowana (zbita)
o tłuszczowa

o

tkanka łączna oporowa

o chrzęstna
o kostna

o krew i limfa


Tkanka łączna siateczkowata

zbudowana z komórek gwiaździstych (komórek siateczki)

włókna siateczkowate wewnątrz komórek, na powierzchni,
między komórkami

o

zrąb narządów krwiotwórczych:

o szpiku kostnego,
o

węzłów chłonnych,

o

śledziony

o

błona śluzowa jelit cienkiego i grubego

Tkanka łączna wiotka (nieupostaciowana)

substancja międzykomórkowa o charakterze żelu

włókna elastyczne i nieelastyczne (w matrix wielokierunkowo)

różne rodzaje komórek:

o fibroblasty
o

komórki tuczne

o histiocyty (makrofagi)
o

komórki plazmatyczne

o

komórki układu
białokrwinkowego

o

komórki tłuszczowe

o

komórki barwnikowe

okrycie i rusztowanie narządów

odżywianie (naczynia włosowate)

Tkanka łączna zbita (regularna)

jądra komórek (fibroblasty) i włókna ułożone w równoległych rzędach (w większości nieelastyczne)

o

ścięgnista – ścięgna i więzadła

background image

o splotowata

– ochrzęstna, okostna, błony białawe (w jądrze i jajniku)

o

sprężysta
– więzadło karkowe

Tkanka tłuszczowa

duże wakuole – w żywych komórkach zawierają lipidy

jądra komórek i cytoplazma „spychane” na obrzeża,
w sąsiedztwo błony komórkowej

o

tkanka gromadząca tłuszcz (lipidy)

materiał zapasowy

ochrona mechaniczna i termiczna


Tkanka chrzęstna

bardzo gęsta substancja międzykomórkowa (chondromukoid)

chondrocyty rozmieszczone w lukach wewnątrz matrix
(grupy izogeniczne)

+ macierz okołokomórkowa + terytorium komórkowe = chondron

włókna elastyczne i nieelastyczne

(możliwa forma siatkowata – bardzo cienkie)

wzrost śródmiąższowy i przez nawarstwienie

brak własnego unaczynienia (odżywianie z ochrzęstnej)


Klasyfikacja tkanki chrzęstnej

chrząstka hyalinowa (szklista) – zakończenia kości, pierścienie tchawicy i oskrzeli,
chrząstki krtani

chrząstka elastyczna (sprężysta) – małżowina uszna, nagłośnia

chrzastka włóknista – chrząstki międzykręgowe, przyczep ścięgien do kości, chrząstka
kopytowa konia


Tkanka kostna

substancja międzykomórkowa zmineralizowana, twarda – sole wapnia (hydroksyapatyt)

własne unaczynienie i unerwienie – przez kanał Haversa

elementy komórkowe:

o osteoblasty
o osteocyty
o osteoklasty

Funkcje:

o podporowa
o

ochrona dla narządów

o gospodarka mineralna (Ca, P)


Klasyfikacja tkanki kostnej

tkanka kostna grubowłóknista (splotowata)

o

szkielet niższych kręgowców oraz ssaków w życiu zarodkowym

o

przyczep ścięgien do kości, szwy kostne

tkanka kostna drobnowłóknista (blaszkowata)

o zbita (compacta) – trzony kości długich,

zewnętrzna warstwa kości krótkich i płaskich

o

gąbczasta (spongiosa) – nasady kości długich,
wnętrze kości krótkich i płaskich

okostna (periosteum) – zewnętrzna błona łącznotkankowa

śródkostna (endosteum) – wewnętrzna błona łącznotkankowa

background image

osteon – kanał Haversa wraz z otaczającymi

blaszkami systemowymi i osteocytami

Kostnienie

Kostnienie bezpośrednie

o

zachodzi na podłożu łącznotkankowym
mezenchyma

tkanka kostna

o

daje początek kościom pokrywowym czaszki,
obręczy, kościom skórnym (kości wtórne)

Kostnienie pośrednie

o

zachodzi na podłożu chrząstki
tkanka chrzęstna

tkanka kostna

o

daje początek kręgom, kościom kończyn,
kościom podstawy czaszki (kości pierwotne)


Tkanka mięśniowa textus muscularis

Pochodzenie: mezenchyma (mięśnie gładkie); mezoderma (mięśnie poprzecznie prążkowane)
Funkcje: wszelkie funkcje związane z czynnościami motorycznymi i ruchowymi w organizmie

Cechy charakterystyczne:

włókna wyspecjalizowane do kurczenia (aktywnego) i rozciągania: miofilamenty, miofibryle

brak własnej substancji międzykomórkowej

Rodzaje włókien mięśniowych:

gładkie

poprzecznie prążkowane: szkieletowe, sercowe


Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana

Struktura mięśnia poprzecznie prążkowanego i mechanizm skurczu

Mięśnie szkieletowe

o

zależne od woli

o

równolegle ułożone komórki (włókna)

o

komórki wielojądrzaste (syncytia)

background image

o

jądra komórkowe obwodowo

o

każda komórka długości mięśnia

o

mięśnie:

białe – szybko nużące się, szybkie skurcze, dużo miofibryli i ATP (np. mięśnie kończyn)

czerwone – odporne na znużenie, wolne skurcze, dużo sarkoplazmy z mioglobiną (np. mięśnie
grzbietu)

Mięsień sercowy

o

niezależne od woli

o

komórki rozgałęzione

o 1–2 jądra komórkowe centralnie
o wstawki interkalarne (połączenia komórek)
o

małe zdolności regeneracyjne


Tkanka mięśniowa gładka (mięśnie wisceralne)

o

niezależne od woli

o

komórki długie, wrzecionowate

o

zorganizowane w blaszki mięśniowe (pęczki, błony)

o

1 jądro komórkowe

o

miofilamenty tworzą nieregularny, sieciowy układ przestrzenny

Pobierz cały dokument
cwiczenie 2 id 125220 Nieznany .pdf
Rozmiar 307,6 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
cwiczenie9 id 125928 Nieznany
cwiczenia23 id 124959 Nieznany
cwiczenia 4 2 id 124428 Nieznany
Fizjologia Cwiczenia 3 id 17436 Nieznany
cwiczenie 4 2 id 125411 Nieznany
cwiczenie 9 id 125104 Nieznany
Cwiczenia 5 id 124444 Nieznany
opis cwiczenia id 336864 Nieznany
cwiczenie 5 id 101060 Nieznany
Cwiczenie 3 id 125305 Nieznany
CWICZENIE 6 2 id 99618 Nieznany
cwiczenie 5 id 125447 Nieznany
Cwiczenie 6 id 125101 Nieznany
cwiczenia2 4 id 124943 Nieznany
cwiczenie 3 1 id 125314 Nieznany
kielbasy cwiczenia id 234529 Nieznany
cwiczenie 1 i 2 id 125124 Nieznany
cwiczenie 5 2 id 101056 Nieznany

więcej podobnych podstron