cwiczenie nr 2 instrukcja id 12 Nieznany

background image

Politechnika Rzeszowska

1

Katedra Elektrodynamiki i Układów Elektromaszynowych

Opracował: dr inż. Piotr Bogusz

Rzeszów, 5.05.2006

BADANIE NAPĘDU Z SILNIKIEM RELUKTANCYJNYM

PRZEŁĄCZALNYM (SRM)

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, układem sterowania oraz sposobami
sterowania silnika reluktancyjnego przełączalnego (switched reluctance motor – SRM) oraz
sposobem kształtowania charakterystyk mechanicznych poprzez zmianę parametrów.
sterowania.

1. Opis sterownika SRM


Sterownik mikroprocesorowy SRM zastosowany w laboratorium umożliwia:

• regulację napięcia zasilającego silnik poprzez modulację szerokości impulsów

(PWM) w zakresie od około 0 do 100% U

dc

,

• regulację kąta załączenia

θ

on

w zakresie do –10

° do –2,5 ° (co 0,5 °),

• regulację kąta wyłączenia

θ

off

w zakresie od 30

° do 40° (co 0,5 °).


Klawisze funkcyjne sterownika

• klawisz „↵

↵” – START – rozruch silnika,

• klawisz „0” – STOP – zatrzymanie silnika,
• klawisz „1” – funkcja regulacji współczynnika wypełnienia PWM,
• klawisz „2” – funkcja regulacji kąta załączenia

θ

on

,

• klawisz „3” - funkcja regulacji kąta wyłączenia

θ

off

,

• klawisze „↑

↑” i „↓

↓” – umożliwiają zmianę wielkości regulowanej określonej przez

klawisze funkcyjne „1”, „2” i „3”.


Wyświetlacz

W zależności od aktualnie włączonej funkcji na wyświetlaczu wyświetlane są następujące

informacje:

• współczynnik wypełnienia sygnału PWM w „%”,
• kąt załączenia

θ

on

w stopniach,

• kąt wyłączenia

θ

off

w stopniach,

• prędkość obrotowa n [obr/min].


Układ zasilający
Na rysunku 1 przedstawiono schemat układu zasilającego zastosowanego w układzie
laboratoryjnym.

C

1

T

1

D

1

1

1’

D

2

T

2

2

2’

D

4

D

3

T

4

T

3

3

3’

D

6

D

5

T

6

T

5

~

M

1

Rys.1. Schemat układu zasilającego (falownika) zastosowanego w badaniach laboratoryjnych

background image

Politechnika Rzeszowska

2

Katedra Elektrodynamiki i Układów Elektromaszynowych

Opracował: dr inż. Piotr Bogusz

Rzeszów, 5.05.2006

UWAGA !

o

Układ powinien być zasilany z zasilacza wyposażonego w funkcję ograniczenia

prądowego.

o

Na zaciski „Zasilanie” układu zasilającego nie należy podłączać napięcia

większego niż 60 V prądu stałego !2. Dane zastosowanych maszyn


Silnik reluktancyjny przeł
ączalny:

o

Napięcie zasilające:

U

dc

= 60 V

o

Prędkość:

n=6000 obr/min

o

Prąd pasmowy maksymalny ciągły:

I

phmaxC

= 2 A

o

Prąd pasmowy maksymalny 10-cio sekundowy:

I

phmax10s

= 3 A

o

Liczba pasm:

N

ph

=3

o

Liczba biegunów stojana:

N

s

=6

o

Liczba zębów wirnika:

N

r

=4

o

Rezystancja uzwojenia pasma stojana:

R

s

=5.2

Ω , @20°C

o

Szerokość bieguna stojana:

β

s

=36

°

o

Szerokość zęba wirnika:

β

r

=31

°

o

Indukcyjność własna w położeniu niewspółosiowym:

L

u

=0.019 H

o

Indukcyjność własna w położeniu współosiowym

(w stanie nienasyconym):

L

a

= 0.082 H


Prądnica bocznikowa DC:

o

Prąd wzbudzenia:

I

f

= 3 A

o

Prąd twornika:

I

a

= 3 A3. Program ćwiczenia

3.1.Zapoznać się z podstawowymi danymi zastosowanych w układzie maszyn

3.2.Połączyć układ wg schematu zamieszczonego na rysunku 2.

background image

Politechnika Rzeszowska

3

Katedra Elektrodynamiki i Układów Elektromaszynowych

Opracował: dr inż. Piotr Bogusz

Rzeszów, 5.05.2006

Rys.2. Schemat układu połączeń

3.3.Ustawić na zasilaczu zasilającym silnik napięcie ok. 30 V

3.4.Uruchomić silnik przyciskiem „

↵”, a następnie zwiększyć napięcie na zasilaczu

do 60 V

3.5.Zarejestrować przebiegi prądów i napięć pasmowych silnika:

• dla dwóch różnych współczynników wypełnienia sygnału PWM (

ε

), przy

stałych kątach załączenia i wyłączenia (

θ

on

i

θ

off

= const)

• dla dwóch różnych kątów załączenia

θ

on

• dla dwóch różnych kątów wyłączenia

θ

off

3.6.Wyznaczyć ch-ki regulacyjne na biegu jałowym silnika:

n=f(

ε

) przy

θ

on

i

θ

off

= const

n=f(

θ

on

) przy

ε

i

θ

off

= const

n=f(

θ

off

) przy

ε

i

θ

on

= const

3.7.Wyznaczyć ch-ki mechaniczne silnika reluktancyjnego przełączalnego (n=f(T

L

),

sprawności wypadkowej (

η

=f(T

L

) oraz prądu źródła zasilającego (I

dc

=f(T

L

) dla:

• dwóch różnych współczynników wypełnienia sygnału PWM (

ε

),

przy

θ

on

i

θ

off

= const

• dwóch różnych wartości kąta załączenia, przy

ε

i

θ

off

= const


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
cwiczenie nr 3 instrukcja id 12 Nieznany
Cwiczenia nr 2 RPiS id 124688 Nieznany
Cwiczenie nr 15 id 125710 Nieznany
Cwiczenia nr 6 RPiS id 124693 Nieznany
Cwiczenie nr 10 id 125701 Nieznany
Cwiczenia nr 4 RPiS id 124689 Nieznany
Cwiczenia nr 5 RPiS id 124692 Nieznany
Cwiczenie nr 60 id 99947 Nieznany
Cwiczenia obliczenia 2014 id 12 Nieznany
cwiczenie1 dos polecenia id 12 Nieznany
Cwiczenia nr 1 RPiS id 124683 Nieznany
Cwiczenia nr 9 (z 14) id 98690 Nieznany
cwiczenie nr 26 id 101103 Nieznany
mzt 71 Cwiczenie nr 71 id 78283 Nieznany
cwiczenie nr 46 id 101104 Nieznany
Cwiczenia nr 7 RPiS id 124695 Nieznany
Cwiczenia nr 8,9 RPiS id 124696 Nieznany
Cwiczenia nr 2 RPiS id 124688 Nieznany

więcej podobnych podstron