Cwiczenia nr 5 RPiS id 124692 Nieznany

background image

Ćwiczenia nr 5 (RPiS)

Zad. 1. W stawie hodowlanym są dwa gatunki ryb - A i B - w proporcji , odpowiednio, 8:2. Obliczyd
prawdopodobieostwo, że wśród 10 złowionych ryb będzie co najmniej 7 ryb liczniejszego gatunku.

Zad. 2. Wadliwośd procesu produkcyjnego wynosi 10%. Obliczyd prawdopodobieostwo, że na 12
wylosowanych produktów będą co najmniej 2 i nie więcej niż 4 produkty wadliwe.

Zad. 3. Rzucamy raz symetryczną kostką do gry. Gdy wypadnie parzysta liczba oczek, wygrywamy 2 zł,
gdy wypadnie nieparzysta i większa od 1 liczba oczek, przegrywamy 4 zł, a gdy wypadnie jedno oczko,
to niczego nie wygrywamy i niczego nie przegrywamy. Wyznaczyd rozkład zmiennej losowej
oznaczającej naszą wygraną.

Zad. 4. Rozkład prawdopodobieostwa zmiennej losowej X przedstawia tabela:

i

x

1

2

4

6

i

i

x

X

P

p

1

,

0

3

,

0

c

2

,

0

Wyznaczyd:
a) stałą c ,
b)
dystrybuantę zmiennej losowej X (wraz z wykresem tej dystrybuanty),
c) prawdopodobieostwa:

5

,

3

2

X

P

,

4

X

P

,

4

X

P

,

2

X

P

,

2

X

P

,

4

1

X

P

,

4

1

X

P

,

4

1

X

P

,

4

1

X

P

(każde z prawdopodobieostw wyznaczyd dwoma

różnymi sposobami: (i) z tabeli, (ii) ze wzoru i wykresu dystrybuanty).

Zad. 5. Dystrybuanta zmiennej losowej X jest dana wzorem:

 

.

5

gdy

,

5

3

gdy

,

3

2

gdy

,

2

gdy

,

1

0,5,

,

4

,

0

,

0

t

t

t

t

t

F

X

Wyznaczyd rozkład zmiennej losowej X .

Zad. 6. Zmienna losowa X ma rozkład prawdopodobieostwa postaci:

i

x

3

1

3

5

i

i

x

X

P

p

1

,

0

2

,

0

5

,

0

2

,

0

Wyznaczyd rozkład zmiennej losowej Y , jeśli: a)

3

2

X

Y

, b)

2

X

Y

.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Cwiczenia nr 2 RPiS id 124688 Nieznany
Cwiczenia nr 6 RPiS id 124693 Nieznany
Cwiczenia nr 4 RPiS id 124689 Nieznany
Cwiczenia nr 1 RPiS id 124683 Nieznany
Cwiczenia nr 7 RPiS id 124695 Nieznany
Cwiczenia nr 8,9 RPiS id 124696 Nieznany
Cwiczenia nr 2 RPiS id 124688 Nieznany
Cwiczenie nr 15 id 125710 Nieznany
Pr dom nr 1 RPiS id 382111 Nieznany
cwiczenie nr 2 instrukcja id 12 Nieznany
Cwiczenie nr 10 id 125701 Nieznany
cwiczenie nr 3 instrukcja id 12 Nieznany
Cwiczenie nr 60 id 99947 Nieznany
Pr dom nr 4 RPiS id 382119 Nieznany
Cwiczenia nr 9 (z 14) id 98690 Nieznany
cwiczenie nr 26 id 101103 Nieznany
Pr dom nr 2 RPiS id 382117 Nieznany
mzt 71 Cwiczenie nr 71 id 78283 Nieznany

więcej podobnych podstron