Cwiczenia nr 2 RPiS id 124688 Nieznany

background image

Ćwiczenia nr 2 (RPiS)

Zad. 1. Wiadomo, że:

 

3

/

1

'

A

P

,

4

/

1

B

A

P

,

3

/

2

B

A

P

. Obliczyd:

 

'

B

P

,

'

B

A

P

,

A

B

P

\

.

Zad. 2. Jan i Piotr chodzą na wykład z analizy matematycznej. Jan chodzi na co drugi wykład, Piotr
opuszcza 10% wykładów, natomiast na 45% wykładów są obecni obaj. Obliczyd
prawdopodobieostwo, że: a) chod jeden z nich będzie na wykładzie, b) dokładnie jeden z nich będzie
na wykładzie, c) żaden z nich nie będzie na wykładzie.

Zad. 3. W urnie są 2 kule białe i 4 czarne. Losujemy 2 kule bez zwracania. Co jest bardziej
prawdopodobne: a) wyciągnięcie kul tego samego koloru, b) wyciągnięcie kul różnych kolorów?

Zad. 4. Pięciu studentów, powtarzających dany rok studiów wybiera losowo jedną z trzech
równoległych grup. Zakładając, że wszystkie rozmieszczenia studentów są jednakowo
prawdopodobne, obliczyd prawdopodobieostwo, że: a) wszyscy znajdą się w pierwszej grupie,
b) wszyscy znajdą się w tej samej grupie, c) w pierwszej grupie znajdzie się dokładnie jeden student,
d) w jednej z grup znajdzie się dokładnie jeden student, e) w ustalonej grupie znajdzie się dokładnie
trzech studentów.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Cwiczenia nr 6 RPiS id 124693 Nieznany
Cwiczenia nr 4 RPiS id 124689 Nieznany
Cwiczenia nr 5 RPiS id 124692 Nieznany
Cwiczenia nr 1 RPiS id 124683 Nieznany
Cwiczenia nr 7 RPiS id 124695 Nieznany
Cwiczenia nr 8,9 RPiS id 124696 Nieznany
Cwiczenie nr 15 id 125710 Nieznany
Pr dom nr 1 RPiS id 382111 Nieznany
cwiczenie nr 2 instrukcja id 12 Nieznany
Cwiczenie nr 10 id 125701 Nieznany
cwiczenie nr 3 instrukcja id 12 Nieznany
Cwiczenie nr 60 id 99947 Nieznany
Pr dom nr 4 RPiS id 382119 Nieznany
Cwiczenia nr 9 (z 14) id 98690 Nieznany
cwiczenie nr 26 id 101103 Nieznany
Pr dom nr 2 RPiS id 382117 Nieznany
mzt 71 Cwiczenie nr 71 id 78283 Nieznany

więcej podobnych podstron