Cwiczenia nr 6 RPiS id 124693 Nieznany

background image

Ćwiczenia nr 6 (RPiS)

Zad. 1. Wyznaczyd c , dla której funkcja f , dana wzorem: a)

 

x

ce

x

f

, b)

 

 

x

I

cx

x

f

2

,

0

2

, jest

gęstością zmiennej losowej.

Zad. 2. Zmienna losowa X ma rozkład o gęstości

 




tym.

poza

,

0

,

2

1

gdy

,

2

,

1

0

gdy

,

x

x

x

x

x

f

Wyznaczyd:

a) dystrybuantę zmiennej losowej X , b)

2

,

1

X

P

, c) prawdopodobieostwo zdarzenia, że

w dwóch niezależnych doświadczeniach co najmniej raz zmienna losowa X przyjmie wartośd
z przedziału

2

,

1

.

Zad. 3. Wyznaczyd

2

1

X

P

, gdy X ma rozkład wykładniczy z parametrem 1 (tzn., rozkład

o gęstości

 

 

x

I

e

x

f

x



,

0

).

Zad. 4. Zmienna losowa X ma rozkład o gęstości

 .

1

,

1

gdy

,

0

,

1

0,

gdy

,

,

,0

1

-

gdy

/2,

1

x

x

x

x

x

f

Obliczyd

prawdopodobieostwo, że

8

5

8

1

X

lub

2

1

1

X

.

Zad. 5. Ustalid, czy funkcja

 ,

1

gdy

,

1

,

1

0,

gdy

,

,

0

,

gdy

,

0

2

t

t

t

t

t

F

jest dystrybuantą zmiennej losowej typu

ciągłego. Jeśli tak, to wyznaczyd gęstośd rozkładu tej zmiennej losowej.

Zad. 6. Dana jest funkcja

 






 

.

,

gdy

,

1

,

1

gdy

,

1

1

2

,

1

,

gdy

,

0

c

t

c

t

t

t

t

F

. Wykonad następujące polecenia:

a) wyznaczyd stałą c , dla której F jest dystrybuantą pewnej zmiennej losowej X typu ciągłego,
b) obliczyd

2

/

3

1

X

P

.

Zad. 7. Wyznaczyd wartośd oczekiwaną i wariancję zmiennej losowej X , jeśli:
a) X ma rozkład postaci

i

x

1

2

3

i

i

x

X

P

p

2

,

0

5

,

0

3

,

0

b) X jest zmienną losową z zad. 2.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Cwiczenia nr 2 RPiS id 124688 Nieznany
Cwiczenia nr 4 RPiS id 124689 Nieznany
Cwiczenia nr 5 RPiS id 124692 Nieznany
Cwiczenia nr 1 RPiS id 124683 Nieznany
Cwiczenia nr 7 RPiS id 124695 Nieznany
Cwiczenia nr 8,9 RPiS id 124696 Nieznany
Cwiczenia nr 2 RPiS id 124688 Nieznany
Cwiczenie nr 15 id 125710 Nieznany
Pr dom nr 1 RPiS id 382111 Nieznany
cwiczenie nr 2 instrukcja id 12 Nieznany
Cwiczenie nr 10 id 125701 Nieznany
cwiczenie nr 3 instrukcja id 12 Nieznany
Cwiczenie nr 60 id 99947 Nieznany
Pr dom nr 4 RPiS id 382119 Nieznany
Cwiczenia nr 9 (z 14) id 98690 Nieznany
cwiczenie nr 26 id 101103 Nieznany
Pr dom nr 2 RPiS id 382117 Nieznany
mzt 71 Cwiczenie nr 71 id 78283 Nieznany

więcej podobnych podstron