Uzależnienie od alkoholu typologia przyczyny

background image

Co wiemy o

uzależnieniu od

alkoholu

Anna Wójcicka

Klinika Psychiatrii

UM Lublin

background image

background image

Nowe informacje pobudzają układ
nagrody w mózgu podobnie jak dobre
jedzenie czy alkohol

Wzrost wydzielania dopaminy:
Dobre jedzenie - ↑ 50%
Seks

- ↑ 100%

Alkohol - ↑ 200%
Kokaina - ↑ 400%

background image

Epidemiologia

Prawdopodobieństwo nadużywania lub uzależnienia

od alkoholu dotyczy 10-13% populacji

(uzależnienie 4-6%)

Częściej dotyczy mężczyzn (3-4 razy); u kobiet

tendencja wzrostowa

ZUA jest uwarunkowane wielogenowo
Czynniki genetyczne mają rolę decydującą w 40-60%
Predylekcyjne cechy osobowości: neurotyczność,

niedojrzałość, osobowość psychopatyczna,

chwiejna emocjonalnie

W Polsce 21% populacji spożywa 68% całego

konsumowanego etanolu

background image

Wydatki w 2010 r.

Zakup książek – ok. 2,9 mld PLN
Zakup pizzy – ok. 3 mld PLN
Alkohol – 26 mld PLN

background image

Polska jest wśród 25 liderów
spożycia, czyli krajów w których pije
się powyżej średniej europejskiej tj.
12,2 litra i światowej 6,13 litra

Mołdawia

19,2 litra

Węgry

16,3 litra

Polska

13 litrów

background image

Problem nadużywania alkoholu to
problem ok.15%Polaków ► ponad 5
mln.

Uzależnieni od alkoholu → ok. 2% = ok. 800.000
Dorośli żyjący w otoczeniu alkoholików → ok. 4% =

ok. 1,5 mln

Dzieci w rodzinach alkoholików → 4% = 1,5 mln
Osoby pijące szkodliwie → 5-7% = 2 – 2,5 mln
Ofiary przemocy domowej → ⅔ dorosłych oraz ⅔

dzieci z tych rodzin
Razem ok. 2 mln dorosłych i dzieci

background image

Teorie neuroprzekaźnikowe ZUA

Układ noradrenergiczny
Układ dopaminergiczny
Układ cholinergiczny
Układ GABA-ergiczny
Układ opioidowy
Układ serotoninergiczny
Układ glutaminergiczny

background image

Diagnozujemy

1.

Picie zwyczajowe
/ryzykowne/szkodliwe/uzależnienie

2.

Dokładna diagnoza nozologiczna wg ICD-10 lub
DSM-IV TR

3.

Diagnoza typologiczna (Cloninger, Lesch)

4.

Ewentualna podwójna diagnoza (patologia
osobowości, zaburzenia psychiczne, odżywiania i
in.)

background image

Uzależnienie

Silne pragnienie przyjmowania substancji v.
poczucie przymusu jej przyjmowania

Trudności kontrolowania zachowania związanego
z przyjmowaniem substancji

Fizjologiczne objawy stanu odstawienia

Stwierdzenie tolerancji

Zwiększona ilość czasu poświęcona na
zdobywanie v. przyjmowanie

background image

Fazy rozwoju uzależnienia

1.Faza początkowa: picie objawowe, rozładowanie

napięcia, wzrost tolerancji na alkohol

2.Faza ostrzegawcza: potrzeba spożywania alkoholu,

pierwsze upojenia amnestyczne, poczucie winy

3.Faza krytyczna: utrata kontroli nad piciem, zespół

złego rannego samopoczucia, klinowanie,

obniżenie tolerancji na alkohol, łatwość

wchodzenia w kolizje z prawem

4.Faza końcowa: wyraźny spadek tolerancji na

alkohol, zmiana zachowań w rodzinie i środowisku,

wyniszczenie fizyczne, upośledzenie sprawności

intelektualnej, pełna degradacja społeczna

background image

Metody kwestionariuszowe

MAST (Michigan Alkoholism Screening Test)

AUDIT (The Alcohol Use Disorders Identyfication
Test)

CAGE ( Cut back, Annoyed, Guilty, Eye-opener)

Anamneza środowiskowa

background image

CAGE

1.Czy czuł Pan/czuła Pani kiedykolwiek, że powinien

Pan/ powinna Pani przerwać picie?

2.Czy ludzie sprawiali Panu/Pani przykrość przez

krytykowanie Pana/Pani picia?

3.Czy czuł się Pan/Pani kiedykolwiek źle lub winny z

powodu Pana/Pani picia?

4.Czy kiedykolwiek po obudzeniu pierwszą Pana/Pani

myślą była myśl o wypiciu alkoholu, aby uspokoić

nerwy albo przerwać objawy przepicia?

Dwie lub więcej odpowiedzi twierdzące sugeruje możliwe ryzyko

uzależnienia.

background image

Markery biochemiczne

γ-glutamylotransferaza (>30U/l)

Transferyna uboga w weglowodany (>20mg/l)

Średnia objętość erytrocyta (>91µm)

Kwas moczowy(>6.4 mg/dl M,5.0 mg/dl K)

Aminotransferaza asparaginowa (>45 IU/l)

Aminotransferaza alaninowa (>45 IU/l)

Trójglicerydy ( >160mg/dl

)

background image

Wskaźniki laboratoryjne

↑GGT i aminotransferaz występuje u 34-85%
pijących systematycznie ponad 40g alkoholu
dziennie. Normalizacja trwa ok. 4-5 tyg.

Makrocytozę stwierdza się u 50-96% pijących
codziennie.

Specyficznym markerem spożycia alkoholu jest
5-hydroksytryptofan. Aktywność β-
heksozoaminazy w moczu znacząco wzrasta u
>90%

background image

Wzorce przewlekłego nadużywania
alkoholu

Systematyczne codzienne nadmierne picie

Systematyczne znacznie nasilone picie,
występujące tylko podczas weekendów

Ciągi picia przeplatane okresami trzeźwości
(dipsomania)

Typologie wg Cloninger’a, Lescha, Babora,
Zuckera

background image

Typologia alkoholizmu wg Babora
1992

Typ A – osoby, u których uzależnienie pojawiło się
później, mniejsze skutki psychiczne i społeczne,
mniejsze nasilenie objawów

Typ B – osoby, u których uzależnienie pojawiło się
wcześniej, znaczne skutki psychiczne i społeczne,
duże nasilenie objawów

background image

Typologia rozwojowa wg Zuckera 1990

Typ antyspołeczny – determinowany genetycznie,

wczesne występowanie problemów związanych z

piciem, częściej mężczyźni

Typ afektywny – determinowany zaburzeniami

lękowo-depresyjnymi, osoby pijące dla poprawy lub

stabilizacji nastroju, korekcji ról społecznych, częściej

kobiety

Typ rozwojowy – dominuje intensywne picie w wieku

młodzieńczym, z redukcją picia w dorosłości do

poziomu akceptowalnego społecznie

Typ kumulowany rozwojowo–od picia

determinowanego społecznie i środowiskowo w wieku

młodzieńczym do stopniowego uzależnienia się

background image

Typologia wg Lescha

Typ I = pierwotny (picie towarzyskie → picie nałogowe,

głód alkoholowy coraz trudniej kontrolowany, wcześnie

AZA lub stany majaczeniowe)

Typ II = neurotyczny (alkohol jako środek przeciwlękowy,

częste łączenie z lekami anksjolitycznymi

Typ III= objawowy (w celach leczenia zaburzeń

psychicznych, tendencje samobójcze nie tylko w związku z

piciem alkoholu, picie alkoholu związane z okresowym

występowaniem zaburzeń psychicznych, pomiędzy nimi

okresy abstynencji lub niewielkie ilości alkoholu)

Typ IV= pierwotny organicznie (uraz okołoporodowy lub

uraz czaszki przed 14 rż, wyraźne objawy

psychopatologiczne i dysfunkcje społeczne nie związane z

alkoholem, napady drgawkowe grand mal lub inne

występujące niezależnie od AZA

background image

Szkody zdrowotne

Schorzenia z niedożywienia układu nerwowego

Zespół Wernickiego-Korsakowa

Zwyrodnienie móżdżku

Polineuropatia obwodowa

Neuropatia nerwu wzrokowego

Pelagra

background image

Szkody zdrowotne

Zaburzenia poalkoholowe o niejasnej patogenezie

Ośrodkowa mielinoza mostu

Choroba Marchiafavy-Bignamiego

Płodowy zespół alkoholowy

Miopatia

Otępienie alkoholowe

Alkoholowy zanik mózgu

background image

Szkody zdrowotne

Choroby układowe z powikłaniami neurologicznymi

Encefalopatia wątrobowa

Nabyte (niewilsonowskie) zwyrodnienie wątrobowo-
mózgowe

Zespoły złego wchłaniania

Zespoły po gastrektomii

Kardiomiopatia z możliwością wystąpienia zatorów i
zaburzeń krążenia mózgowego

Arytmie z zaburzeniami ciśnienia tętniczego i krążenia
mózgowego

background image

Szkody zdrowotne

Niedokrwistość, leukopenia, trombcytopenia

Depresja ośrodka oddechowego

Zaburzenia elektrolitowe prowadzące do zaburzeń
świadomości

Zwiększona częstość urazów

background image

Leczenie Holistyczne Interdyscyplinarne
Profesjonalne

cele i oczekiwania społeczne

Techniki i cele psychologiczne

Techniki i cele

psychiatryczne

Holistyczne leczenie uzależnienia

Cele i oczekiwania społeczne

background image

Zasady postępowania terapeutycznego z
osobami uzależnionymi

Leczenie

Psychoterapia

ewentualnie

farmakoterapia

Interwencje socjalne

Prawne

środowiskowe

Edukacja pacjenta i

Rodziny

Grupy wsparcia

background image

Detoksykacja alkoholowa

tylko w przypadku ciężkich zespołów

abstynencyjnych

Powikłane zespoły abstynencyjne

Zły stan somatyczny

background image

Farmakoterapia AZA

Leczenie objawowe

Płyny

Witaminy z grupy B – szczególnie B1

Elektrolity Mg, K

Β-blokery

Diuretyki oszczędzające potas

ew. antybiotyki

background image

Farmakoterapia AZA

BDA – standardowo nie dłużej niż 7-10 dni

Klorazepat -1,5- 2x więcej niż diazepamu

Diazepam –metodą powolnego wysycenia

Klometiazol - 4-6 g/d

Lorazepam – 6-8 mg co 2-3 h

Karbamazepina do 600mg/d

background image

Augmentacja farmakologiczna psychoterapii

stosowane w metodzie awersyjnej

Disulfiram

Karbimid wapnia (Dipsen,Temposil, Colme)

zmniejszenie głodu alkoholowego

Akamprozat

Naltrexon

►Nalmefen

Inne

SSRI

SNRI

Karbamazepina, Walproiniany

background image

Farmakologiczna augmentacja
psychoterapii

z uwzględnieniem typologii Lescha

Typ pierwotny

Wskazane: bez leków lub

ew. Akamprozat

Przeciwskazane:

antagoniści DA, BZD

Typ neurotyczny

Wskazane: Akamprozat,

SSRI, LPD

Przeciwskazane: BZD,

Klometiazol, GHB

background image

Farmakologiczna augmentacja
psychoterapii

z uwzględnieniem typologii Lescha

Typ objawowy

Wskazane: LPD,

normotymiki, GHB,
naltrexon

Przeciwskazane:

antagoniści DA

Typ pierwotny organicznie

Wskazane: Naltrexon, leki

nootropowe

GHB, neuroleptyki atypowe
Przeciwskazane:Disulfir

am

background image

Psychoterapia

z uwzględnieniem typologii Lescha

Typ pierwotny

PT poznawcza

wspierająca

grupy samopomocowe
skupione na problemach
picia

Typ neurotyczny

PT skierowana na
wzmocnienie ego

Behawioralne warsztaty
emocji – nie skupione na
piciu

background image

Psychoterapia

z uwzględnieniem typologii Lescha

Typ objawowy

PT skierowana na
uzyskanie wglądu w
emocje

Główny cel NIE
zogniskowany na piciu
alkoholu

PT Nie za Wcześnie

Typ pierwotny organicznie

PT wspierająca, bez
psychoanalizy

Trening umiejętności
społecznych

Zapobiegania nawrotom

Grupy samopomocy,
kluby abstynenckie

background image

Cele leczenia odwykowego

Utrzymanie całkowitej abstynencji

Wydłużenie czasu abstynencji

Zmniejszenie ilości wypijanego alkoholu

Minimalizowanie skutków spożywania alkoholu

Poprawa subiektywna i obiektywna
funkcjonowania

background image

Skuteczność leczenia uzależnienia od
alkoholu

30% utrzymuje abstynencję trwałą

20% redukuje rozmiary picia i związane z tym
szkody

50% powraca do picia

background image

Rezultaty leczenia – badania
długoterminowe

18,53% całkowita abstynencja

25,56% „wpadki”

31,74% picie epizodyczne

24,15% stale pijący

background image


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Kryteria ICD 10 (CDDG) szkodliwego picia alkoholu i zespołu uzależnienia od alkoholu
Uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
B Woronowicz Obraz relacji rodzinnych w oczach osób uzależnionych od alkoholu
Kryteria ICD-10 szkodliwego picia alkoholu i zespołu uzależnienia od alkoholu, Resocjalizacja; Pedag
Poziom samooceny i oceny żony przez mężczyzn uzależnionych od alkoholu
Uzależnienie od alkoholu konspekt
Problemy psychiczne osób uzaleznionych od alkoholu
Uzaleznienie od alkoholu
Problemy psychiczne osób uzaleznionych od alkoholu 2
Zaburzenia psychiczne i zachowania związane z uzależnieniem od alkoholu
Co robić kiedy w naszej rodzinie mamy osobę uzależnioną od alkoholu, Alkoholizm, Koalkoholzim - wspó
Zaburzenia mechanizmów samoregulacji u osób uzależnionych od alkoholu, Psychologia
Uzaleznienie od alkoholu, Pedagogika studia magisterskie, wybrane problemy polityki społecznej

więcej podobnych podstron