Metodologia SPSS Zastosowanie komputerów Golański Standaryzacja

background image

Standaryzacja

background image

Po co standaryzować wyniki?

Robimy to po to aby móc ze sobą porównać wyniki
pojedynczych osób

Np. Mamy Kasię i Tomka. Kasia w teście zdolności

przywódczych uzyskała 20 punktów, a Tomek w teście
podporządkowania uzyskał także 20 punktów. W grupie
Kasi średnia wynosiła 10 punktów, a w grupie Tomka 30.
Na tle swoich grup wypadli różnie.

Kto będzie kim rządził??
Aby się tego dowiedzieć musimy porównać obydwa wyniki. W

tym celu standaryzujemy wartości, czyli ustalamy
odległość między wynikiem osoby a średnią w jego grupie,
w jednostkach odchylenia standardowego – wartości Z

SD

M

X

Z

background image

cd...

Aby zrobić standaryzację musimy mieć średnią
i odchylenie standardowe
W SPSS robimy to tak:

Aanaliza – opis statystyczny – statystyki
opisowe
Następnie wybieramy zmienną i
„zaptaszamy” ZAPISZ
STANDARYZOWANE WARTOŚCI JAKO
ZMIENNE
Klikamy OK

background image

Zadania

1.Kasia: X=20; M=10; s

2

=25

Tomek: X=20; M=30; s

2

=25

Kto kim rządzi?

2.X=30; M=24; SD=3,

a) jaki % pań ma większą szansę na randkę z
Bradem Pittem od Marysi??
b) jaki wynik trzeba uzyskać, żeby być w 5%
pań mających największą szansę na randkę z
Bradem??

background image

background image

Do zapamiętania

Standaryzacje wykonujemy tylko dla

zmiennych ilościowych
Po standaryzacji średnia jest równa zero
A + albo – przed wynikiem znaczą, że wynik

jest powyżej bądź poniżej średniej
Wariancja i odchylenie standardowe dla

wyników wystandaryzowanych są równe jeden
Między średnią a Z=1 znajduje się 34%

wyników, a od średniej do Z=2 mieści się

47,5%


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Metodologia SPSS Zastosowanie komputerów Golański Obliczanie odchylenia standardowego
Metodologia SPSS Zastosowanie komputerów Golański Anowa założenia
Metodologia SPSS Zastosowanie komputerów Golański Statystyki
Metodologia SPSS Zastosowanie komputerów Golański Regresja
Metodologia - SPSS - Zastosowanie komputerów - Golański - Test A, Metodologia - SPSS - Zastosowanie
Metodologia - SPSS - Zastosowanie komputerów - Golański - Zadania, Metodologia - SPSS - Zastosowanie
Metodologia - SPSS - Zastosowanie komputerów - Golański - Test B, Metodologia - SPSS - Zastosowanie
Metodologia SPSS Zastosowanie komputerów Golański Wprowadzenie
Metodologia SPSS Zastosowanie komputerów Golański Dwuczynnikowa analiza wariancji
Metodologia SPSS Zastosowanie komputerów Golański Anowa założenia
Metodologia SPSS Zastosowanie komputerów Golański Statystyki
Metodologia SPSS Zastosowanie komputerów Brzezicka Rotkiewicz Podstawy statystyki
Metodologia SPSS Zastosowanie komputerów Brzezicka Rotkiewicz Testy zależne
Metodologia SPSS Zastosowanie komputerów Brzezicka Rotkiewicz Regresja
Metodologia - SPSS - Zastosowanie komputerów - Lipiec - Analiya wariancji, Metodologia - SPSS - Zast
Metodologia - SPSS - Zastosowanie komputerów - Brzezicka Rotkiewicz - Korelacje, Metodologia - SPSS
Metodologia - SPSS - Zastosowanie komputerów - Lipiec - Raport zalecenia, Metodologia - SPSS - Zasto
Metodologia - SPSS - Zastosowanie komputerów - Lipiec - Statystyki, Metodologia - SPSS - Zastosowani

więcej podobnych podstron