MSR 40 KOREFERAT NIERUCHOMOSCI INWEST

background image

KOREFERAT

MSR 40

NIERUCHOMOŚCI

INWESTYCYJNE

background image

STRUKTURA REFERATU

1. Temat
2. Cel referatu i hipoteza badawcza
3. Struktura referatu
4. Cel standardu

5. Klasyfikacja nieruchomości inwestycyjnych
6. Definicje nowych pojęć

7. Wycena

1)

Początkowe ujęcie

2)

Po początkowym ujęciu

-

Model wartości godziwej

- Model ceny nabycia

3)

Przeniesienia

4)

Zbycie

8. Ujawnianie informacji (do wyceny)
* Nieruchomości inwestycyjne w sprawozdaniu finansowym

9. Porównanie
10. Przykłady
11. Wnioski

12. Słowniczek

background image

KLASYFIKACJA NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość w trakcie

budowy

Środki trwałe MSR 16

- do zakończenia budowy

Usługi budowlane

prowadzone na zlecenie

osób trzecich

Umowa o usługę

budowlaną MSR 11

Środki trwałe MSR 16

Nieruchomość

zajmowana przez

właściciela /

pracowników

Zapasy MSR 2

Nieruchomość

przeznaczona na

sprzedaż

background image

DEFINICJE NOWYCH POJĘĆ

• Nieruchomość zajmowana przez

właściciela

• Właściciel (w sensie ekonomicznym )

background image

NIERUCHOMOŚĆ ZAJMOWANA

PRZEZ WŁAŚCICIELA

• nie przynosi korzyści w postaci

czynszów

• jest wykorzystywana przy:
* produkcji
* dostawach towaru
* świadczeniu usług
* czynnościach administracyjnych

background image

Przykład

Przedsiębiorstwo produkcyjne posiada następujące

składniki aktywów:

• grunt, na którym stoi hala produkcyjna
• grunt zakupiony w atrakcyjnym miejscu,

niewykorzystany w działalności produkcyjnej

• budynek administracyjny leasingowany na mocy

umowy leasingu finansowego

• budynek leasingowany na mocy umowy leasingu

finansowego, ale oddany w leasing operacyjny

• budynek mieszkalny zajmowany przez pracowników
• grunt wydzierżawiony kontrahentowi

background image

NIERUCHOMOŚCI

INWESTYCYJNE

grunt

zakupiony

w

atrakcyjnym

miejscu,

niewykorzystany

w działalności

produkcyjnej

budynek

leasingowany

na mocy

umowy

leasingu

finansowego,

ale oddany

w

leasing

operacyjny

grunt

wydzierżawiony

kontrahentowi

NIERUCHOMOŚCI

ZAJMOWANE

PRZEZ

WŁAŚCICIELA

grunt,

na którym

stoi
hala

produkcyjna

budynek

administracyjny

leasingowany

na mocy

umowy

leasingu

finansowego

budynek

mieszkalny

zajmowany

przez

pracowników

background image

WŁAŚCICIEL

Jednostka, która:

• ponosi istotną część ryzyka
• odnosi korzyści związane z

użytkowaniem danej nieruchomości.

background image

Przykład

w leasingu finansowym

właścicielem:

• w sensie prawnym jest

leasingodawca

w sensie ekonomicznym jest

leasingobiorca

background image

MODEL WARTOŚCI GODZIWEJ

ZALETY

• prezentacja w bilansie

realnej wartości

inwestycji w

nieruchomości

• możliwość oceny

trafności decyzji

inwestycyjnych zarządu

• szansa na poprawę

wizerunku firmy

(wyższy wynik, większa

wartość aktywów)

WADY

Wycenę w wartości godziwej

należy stosować regularnie

do wszystkich

nieruchomości

inwestycyjnych posiadanych

przez jednostkę przez cały

okres ich posiadania. Jest to:

• trudne

• drogie

• znaczne ryzyko

popełnienia błędów

• ujawnianie

nieuzasadnionych

wzrostów wartości

background image

MODEL CENY NABYCIA

ZALETY

• pomiar wartości bilansowej

nieruchomości

inwestycyjnej jest

wiarygodny

• dokonywanie wyceny jest

tańsze

• odbiorcy sprawozdania nie

są narażeni na

manipulowanie wartością

aktywów oraz kwotą

wyniku finansowego

• biegły rewident ponosi

mniejsze ryzyko wydania

niewłaściwej opinii

WADY

• wartość inwestycji może

jedynie maleć, co

zaprzecza ich istocie,

• wobec rosnących cen

gruntów i lokali informacja

zawarta w sprawozdaniu

wypacza obraz jednostki,

• brak możliwości oceny

trafności decyzji

inwestycyjnych.

background image

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE

W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

W oparciu o:

1) KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna
Skonsolidowany raport roczny za 2009 r.

background image

BILANS

• Aktywa trwałe
* Rzeczowe aktywa trwałe

• Zobowiązania długoterminowe

• Kapitał podstawowy

background image

background image

background image

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

zyski lub straty

wynikające z wycofania z

użytkowania lub zbycia

nieruchomości inwestycyjnych

odsetki

koszty finansowe

zysk lub strata

wartość godziwa

cena nabycia

pozostałe przychody operacyjne

/ pozostałe koszty operacyjne

background image

background image

background image

INFORMACJA DODATKOWA

• wybór stosowanego modelu wyceny

nieruchomości inwestycyjnych

• kryteria kwalifikacji nieruchomości do

różnych kategorii

• metody i istotne założenia przyjęte prze

ustalaniu wartości godziwej

• ujęte w rachunku zysków i strat kwoty
• informacje na temat zwiększeń i

zmniejszeń wartości

• inne informacje

background image

background image

background image

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

• spłaty zobowiązań
• wpływy z rachunku bankowego
• odsetki
• wydatki na inwestycje w

nieruchomości

background image

background image

background image

SŁOWNICZEK

• nieruchomość zajmowana przez

właściciela - owner-occupied property

• właściciel – owner

• nieruchomość w trakcie budowy - property

during construction


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
MSR 40 REFERAT NIERUCHOMOSCI INWEST
MSR 40 REFERAT NIERUCHOMOSCI INWEST
MSR MSR 40 Nieruchomosci inwest Nieznany
MSR 33 KOREFERAT Zysk przypadający na jedną akcje
Wycena nieruchomości inwestycyjnych(1)
3[1] CSP WSEI Nieruchomo¶ci Inwestycyjne cz III  WB
ssf 5 - nieruchomości inwestycyjne i koszty finansowania zewnętrznego, Aktywa trwałe przeznaczone do
2[1] CSP WSEI Zarz±dzanie nieruchomo¶ciami inwestycyjnym i 08 2009 WB
MSR 38 KOREFERAT
MSR 40 a U o R SSF, MSU UG, MSR a UoR
Ćwiczenia 5 Nieruchomości inwestycyjne
PYTANIA DLA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMŚCIAMI1-40, wycena nieruchomośći, NIERUCHOMOŚCi pośrednik
MSR 18 KOREFERAT PRZYCHODY
MSR 19 KOREFERAT LEASING
Przekwalifikowanie nieruchomości z inwestycji do środków trwałych
Dla Studentów MSSF 5 MSR 2 MSR 40 Instrumenty tekst, STUDIA UE Katowice, semestr I mgr, od Agaty, Fi
Przekwalifikowanie nieruchomo˜ci z inwestycji do ˜rodk˘w trwaˆych, Rozliczenie wyniku finansowego za
Nieruchomoc inwestycyjne WYKLAD Nieznany

więcej podobnych podstron