WYKŁAD NR 3 KB2 PŁYTY WIELOKIERUNKOWO ZBROJONE

background image

KONSTRUKCJE BETONOWE 1b

KONSTRUKCJE BETONOWE 1b

KONSTRUKCJE BETONOWE 1b

KONSTRUKCJE BETONOWE 1b

WYKŁAD nr3

background image

PŁYTY WIELOKIERUNKOWO ZBROJONE

y

n

x

n

l

l

h

.

,

90

75

1

Jeżeli l

n,max

/l

n,min

≤ 2, grubość płyty powinna wynosić nie

mniej niż

• dla swobodnego podparcia

y

n

x

n

l

l

h

.

,

120

105

1

1

• dla sztywnego zamocowania

Ekonomiczny stopień zbrojenia (0,3 ÷0,9)%

background image

PŁYTY KRZYŻOWO ZBROJONE

,

/

4

D

q

w

Obliczanie płyt wg teorii sprężystości

Płyty prostokątne jednopolowe

Współczynniki do wyznaczenia momentów (m

x

, m

y

, m

xy

) i

przemieszczeń
w płytach dla podanych schematów otrzymuje się przez
rozwiązanie równania różniczkowego płyty dla odkształconej
powierzchni środkowej

q – intensywność obciążenia prostopadłego do

płaszczyzny środkowej płyty

D – sztywność gięta

background image

Płyty wieloprzęsłowe obciążone

równomiernie na podporach

nieodkształcalnych

background image

background image

background image

background image

Zasady rozmieszczana zbrojenia – płyta swobodnie podparta

background image

Odrywanie naroży w
płycie swobodnie
podpartej

m

1

– rozciąga górną

powierzchnię
m

2

– rozciąga dolna

powierzchnię

background image

Zbrojenie płyty jednopolowej swobodnie podpartej

background image

Zasady rozmieszczana zbrojenia – płyta zamocowana na obwodzie

background image

Linie podziału obciążenia do obliczania

reakcji podporowych od obciążenia

równomiernie rozłożonego

background image

Przykład nr 3
Zaprojektuj dłuższą
belkę podporową na
zginanie, wymiary jak
na rys.
Dane;
Beton C30/25,
f

cd

=13,3MPa,

g

b

=25 kN/m

3

,

Stal A-II, f

yd

=310 MPa,

p=7 kN/m

2.

Dla klasy ekspozycji XO
d=0,4 – 0,04= 0,36 m
ly/lx=5/3,5=1,43<2 Płyta dwukierunkowo
zbrojona
l

ef

= l

n

+a

1

+a

2

a

n

= min(0,5h;0,5t)

a

n

= min(0,5x0,1;0,5x0,2) = min(0,05;0,1)

L

ef,x

= 3,5+2x0,05 = 3,6 m

l

ef,y

= 5+2x0,05 = 5,1 m

background image

p

d,pł

=7x1,2=8,4 kN/m

2

q

d,pł

=0,1x25x1,1=2,75 kN/m

2

g

=8,4+2,75=11,15 kN/m

2

g

t

=11,15 x 1,80=20,07 kN/m

g

b

=0,2x0,3x25x1,1=1,65 kN/m

R=0,5x1,8x20,07+0,75x20,07=33,11 kN
M

1

=33,11x2,55-0,75x20,07x0,75/2-0,5x1,8x20,07x(1,8/3+0,75)=54,4 kNm

M

2

=1,65x5,1

2

/8=5,36 kNm

M=M

1

+M

2

=54,4+5,36=59,76 kNm

background image

2

2

s1

min

s1,

2

4

s1

yd

cd

ef

s1

lim

ef,

ef

cc

ef

3

2

cc

cm

6,16

14

4

przyj.

cm

5

A

A

m

x10

310

13,3

0,36x

0,191x0,2x

A

f

f

bd

ξ

A

2002)

:

03264

-

B

-

PN

(tabl.9

0,53

ξ

0,191

ξ

2S

1

1

ξ

0,173

x13,3x10

0,2x0,36

59,76

S

9

,

10

94

,

0

36

,

0

2

,

0

013

,

0

0013

,

0

10

21

,

1

36

,

0

2

,

0

340

2

,

2

26

,

0

26

,

0

9

,

5

2

4

2

4m

bd

m

bd

f

f

yk

ctm

background image

Zbrojenie otworów

background image

background image

background image

Pytania na egzamin

10. Zasady rozmieszczana zbrojenia w płytach krzyżowo zbrojonych

– płyta jednopolowa swobodnie podparta, płyta jednopolowa
zamocowana na obwodzie.

11. Zbrojenie płyty krzyżowo zbrojonej jednopolowej swobodnie

podpartej.

12. Zbrojenie naroży w płytach swobodnie podpartych.
13. Narysuj linie podziału obciążenia do obliczania reakcji

podporowych od obciążenia równomiernie rozłożonego dla płyt
jednopolowych.

14. Zadanie - przykład 3.
15. Zbrojenie otworów.


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
WYKŁAD NR 2 KB2 PŁYTY
WYKŁAD NR 1 KB2 PRZEBICIE
WYKŁAD NR 1 KB2 PRZEBICIE
Arch wykład nr 8 Płyty krzyżowo zbrojone
Wykład nr 4
Wykład nr 7
Wykład nr 5 podstawy decyzji producenta
Hydrologia Wyklad nr 11
wykład+nr+8+ +Obróbki+powierzchniowe
Ochrona Środowiska wykład Nr 1 z dnia 27 streszczenie, ochrona środowiska(1)
Wykład nr 1, materiał♫y z pedagogiki
Biochemia wykład nr 3 kopia
STANDARDY Wyklad nr 2
Wykład nr 7
Prawo karne wykład nr 3 z dn ) 10 2011
MSG wykład nr 6
BO II stacjonarne wykład nr 09

więcej podobnych podstron