Zasady badania podmiotowego i przedmiotowego, podstawowe objawy

background image

Zasady badania podmiotowego i

przedmiotowego, podstawowe objawy

chorobowe

lek. dent. Izabela Stwora
Katerdra Alergologii i Immunologii
Klinicznej w Katowicach

background image

Badanie podmiotowe

Wywiad osobisty szczegółowy

Wywiad osobisty ogólny

Wywiad rodzinny

background image

Wywiad osobisty

szczegółowy

Czas wystąpienia pierwszych objawów
chorobowych

Przyczyny (uraz, ekstrakcja )

Umiejscowienie dolegliwości, zmian

Charakter bólu (samoistny,
sprowokowany, ciągły, pulsujący,
zlokalizowany, promieniujący)

Szczękościsk (jakiego stopnia)

Zaburzenie funkcji (połykania, mowy)

Zwyżka ciepłoty ciała

background image

c.d. wywiad szczegółowy

Przebieg schorzenia (ostry, przewlekły)

Stan obecny (aktualne dolegliwości)

Dotychczasowe leczenie (rodzaj i dawki
przyjmowanych leków, czas ich
stosowania, sposób leczenia
ambulatoryjnego i szpitalnego)

background image

UWAGA!!!

Stany pourazowe

Dokładne określenie czasu (dzień,
godzina)

Dokładne określenie miejsca (ulica, zakład
pracy, dom)

Okoliczności i przyczyny (wypadek
komunikacyjny- pieszy, rowerzysta,
motocyklista, pasażer lub kierowca
samochodu osobowego, autobusu; w
pracy- w jakiej gałęzi zatrudnienia; w
domu, upadek z wysokości, pobicie)

background image

c.d. stany pourazowe

Rodzaj urazu (czym zadany)

Początek objawów towarzyszących (utrata
przytomności- na jak długo, wymioty,
zawroty i bóle głowy, krwawienia-skąd)

Kto udzielił pierwszej pomocy

Dane te należy wpisać w kartę choroby,

która stanowi ważny dokument w
postępowaniu sądowo-lekarskim i
roszczeniowym.

background image

Wywiad osobisty ogólny

Schorzenia przebyte i ich leczenie
(ambulatoryjne, szpitalne)

Aktualne dolegliwości

Skłonności uczuleniowe ( na jakie
czynniki, substancje, leki)

Skłonności do krwawień

Aktualne miesiączki

Ciąża ( jaki okres, która ciąża, czy
przebieg nie powikłany)

background image

c.d. wywiad osobisty ogólny

Tryb i warunki życia

Zawód

Używki (tytoń, alkohol, narkotyki, kawa)

background image

Wywiad rodzinny

Przeprowadza się jeśli podejrzewa się

istnienie:

Chorób dziedzicznych

Skazy krwotocznej

Zaburzeń przemiany materii

Wad wrodzonych twarzy

Chorób swoistych (gruźlica, kiła)

background image

Badanie przedmiotowe

Badanie wzrokiem

Badanie dotykiem

Badanie słuchem

Badanie węchem

background image

Badanie wzrokiem

Stan i kolor skóry /blada, szaroziemista,
żółtawa, podbiegnięcia krwawe/, wykwity
skórne, owrzodzenia, przetoki,
uszkodzenia mechaniczne /otarcia, rany-
rodzaje, rozległość, umiejscowienie/

Konfiguracja powłok- zaburzenia
symetrii /lokalizacja/, zaburzenia
mimiki /w porażeniu gałęzi nerwu
twarzowego/

background image

c.d. badania wzrokiem

Oczy- osadzenie gałek /symetria,
zapadnięcie, wytrzeszcz/, ruchomość
/oczopląs, ograniczenie ruchów/,
powieki /opadanie, obrzęk, krwiaki/,
źrenice /symetria, kształt, reakcja na
zbieżność i akomodacja/

Nos- kształt, symetria, drożność
przewodów, wydzielina /krwista,
surowicza, ropna/

Uszy- stan małżowin, wydzielina z
przewodów słuchowych

background image

Badanie dotykiem

Określenie granic zmian

Wielkość i kształt zmian patologicznych

Spoistość tkanek /miękka, sprężysta,
elastyczna, elastyczno-twarda, twarda,
chełbotanie/

Przesuwalność zmian względem podłoża
kostnego

Przesuwalność skóry nad zmienionymi
tkankami

Bolesność na dotyk lub ucisk

Zwyżka ciepłoty

background image

c.d. badanie dotykiem

Badanie może być przeprowadzane jedno-

lub oburęcznie.

Oburęcznie badamy:

Tkanki policzka, przyusznic lub guzów

Tkanki dna jamy ustnej, gruczołów
ślinowych, chłonnych

Ruchomość odłamów w złamaniach
żuchwy

background image

c.d. badanie dotykiem

Czaszka- ustalenie lokalizacji uszkodzeń,
bolesności /również na opukiwanie/

Powłoki twarzy- bada się je w celu określenia
konsystencji tkanek z podaniem zajętych obszarów
anatomicznych: obrzęk /spoistość miękka bez
wyraźnych granic/, naciek /spoistość elastyczno
twarda lub twarda z zaznaczonym ograniczeniem
przesuwalności skóry i zmienionych chorobowo
tkanek względem podłoża kostnego oraz
wyczuwalnym odgraniczeniem od otoczenia/
rozmiękanie z objawami chełbotania w
przypadku ropni śródtkankowych, guz

background image

c.d. badanie dotykiem

Kościec twarzy- wymaga badania w
przypadku wygórowania lub zapadnięcia
określonych okolic, w zaburzeniach
rozwojowych, przerostach i guzach
kości /bez zmian w powłokach twarzy i
upośledzenia ich przesuwalności/, w razie
nierówności powierzchni lub konturów
kości /łuku jarzmowego, krawędzi
oczodołów, żuchwy/, w przypadkach
złamań i przemieszczeń odłamów.

background image

c.d. badanie dotykiem

Ujścia poszczególnych gałęzi nerwu
trójdzielnego- okolica otworów
nadoczodołowych, podoczodołowych i
bródkowych, uciska się naprzemiennie okolice
wymienionych ujść poszczególnych gałęzi
nerwu trójdzielnego i obserwuje reakcje
chorego

Węzły chłonne- wyczuwalność, powiększenie,
powierzchnia /gładka, nierówna/, spoistość,
przesuwalność względem siebie, podłoża i
skóry, bolesność

background image

c.d. badanie dotykiem

Węzły chłonne:

Podbródkowe

Podżuchwowe

Szyjne powierzchowne

Szyjne głębokie

Zażuchwowe

Karkowe

background image

c.d. badanie dotykiem

Ostre stany zapalne węzłów chłonnych:

Powiększenie o spoistości miękkiej

Ograniczenie przesuwalności względem
otoczenia

Bolesność na ucisk

background image

c.d. badanie dotykiem

Przewlekłe stany zapalne węzłów

chłonnych:

Powiększenie o spoistości elastyczno-
twardej

Powierzchnia gładka

Ograniczona przesuwalność względem
podłoża przy zachowanej przesuwalności
skóry

Brak bolesności na ucisk

background image

Przebieg dróg chłonnych w

zębopochodnych procesach zapalnych

Zęby górne

8 7 6 5 4 3

2 1

8 7 6 5 4 3

2 1

Zęby dolne

C

B

A

background image

c.d. badanie dotykiem

Przerzuty nowotworowe:

Węzły chłonne zbite w pakiety

Nierówne powierzchnie

Ograniczenie ruchomości względem
otoczenia

background image

c.d. badanie dotykiem

Stawy skroniowo-żuchwowe- określenie
ruchów głów żuchwy ( badanie
przeprowadzamy od strony zewnętrznego
przewodu słuchowego lub poprzez ucisk
powłok przed skrawkiem ucha).
Określamy symetrię ruchów żuchwy lub
jej zbaczanie, szerokość rozwarcia szczęk,
bolesność podczas ruchów oraz trzaski w
stawach.

background image

c.d. badanie dotykiem

Duże gruczoły ślinowe- wielkość
/fizjologiczna, powiększona/, spoistość
/miękka, elastycznotwarda, twarda,
rozmiękanie/, kontrola stanu przewodów
wyprowadzających /drożność, charakter
wydzieliny/

Jama ustna- wargi, przedsionek jamy
ustnej, jama ustna właściwa, język, dno
jamy ustnej

background image

c.d. badanie dotykiem

Wargi- kształt, barwa czerwieni wargowej /bladoróżowa,
sina/, suchość występowanie opryszczki, nadżerek, stan
kącików ust.

Przedsionek jamy ustnej- błona śluzowa w warunkach
fizjologicznych jest gładka, lśniąca, różowa, bez cech
uszkodzeń mechanicznych, zaczerwienienia, nadżerek,
owrzodzeń i wykwitów. Oceniamy stan błony śluzowej
warg, policzków, sklepienia i dna przedsionka, linię
demarkacyjną, zwracając uwagę na obecność przetok na
wyrostku zębodołowym. Oceniamy zmleczenia, ich zasięg
i wygląd, zwracamy uwagę na ujścia gruczołów
przyusznych. Badając przedsionek zwracamy uwagę na
przerosty błony śluzowej.

background image

Leukoplakia (zmleczenie)

background image

Przetoka

background image

Przerosty błony śluzowej

background image

c.d. badanie dotykiem

Jama ustna właściwa- podniebienie
/rozszczepy, ubytki, rany/, wygórowania
/torbiele, guzy/, stan błony śluzowej
podniebienia miękkiego i twardego,
ruchomość łuki podniebienne, stan
języczka, migdałków podniebiennych oraz
błony śluzowej tylnej ściany gardła
/barwa, powierzchnia, wydzielina, naloty/

Język- wielkość, stan powierzchni
grzbietowej, dolnej, bocznej /suchość,
naloty, owrzodzenia/

background image

Nowotwór języka

background image

Żylaki języka

background image

Język geograficzny

background image

c.d. badanie dotykiem

Dno jamy ustnej- symetria, wielkość fałdów
podjęzykowych, przyczep wędzidełka języka, stan
błony śluzowej i ujść przewodów ślinowych
/drożność, wydzielina/

Rodzaj zgryzu- nierówności w przebiegu linii zgryzu
(zgryz otwarty) mogą występować w złamaniach
wyrostków zębodołowych i kości szczęk

Stan uzębienia- stopień rozchwiania, stan żywotności
miazgi, określenie wskazań do leczenia zachowawczego,
chirurgicznego, protetycznego.

background image

c.d. badanie dotykiem

Stan przyzębia- kamień nazębny, głębokość
kieszonek, wydzielina

Zaburzenia w wyrzynaniu się zębów, kształtowaniu
się zgryzu, rozwoju.

background image

Badania dodatkowe

Badanie moczu

Badanie krwi /Hb, morfologia, OB., liczba płytek,
czas krwawienia i krzepnięcia/

Biopsja

Badanie bakteriologiczne /wydzieliny z
określeniem antybiotykooporności/

Badanie cytologiczne /wymazy z błony śluzowej/

Badanie morfologiczne tkanek /badanie
histologiczne materiału uzyskanego za pomocą
biopsji/

Badanie radiologiczne

background image

INR

Międzynarodowy współczynnik
znormalizowany

(

I

nternational

N

ormalized

R

atio)-

wystandaryzowany współczynnik czasu
protrombinowego

U osób nieleczonych: 0.9-1.3
U osób leczonych: 2-4

background image

KIEDY wykonać pomiar

krzepliwości krwi ?

Po zabiegach operacyjnych

Po złamaniach nóg, miednicy

Leżących z powodu ciężkich chorób

Po przebytym zapaleniu i zakrzepicy żył głębokich
nóg

U kobiet ciężarnych i po porodzie

U kobiet przyjmujących doustne środki
antykoncepcyjne i hormonalną terapię zastępczą

U otyłych kobiet z masywnymi żylakami

Z chorobą nowotworową

Przed ciężkimi zabiegami stomatologicznymi

background image

Zdjęcie pantomograficzne

background image

Zdjęcie stawów skroniowo-

żuchwowych

background image

Zdjęcie punktowe

background image

DZIĘKUJĘ


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatri
Badanie podmiotowe i przedmiotowe dzieci
Badanie podmiotowe i przedmiotowe dzieci
badanie podmiotowe i przedmiotowe
BADANIE PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE UKŁADU ODDECHOWEGO, Pielęgniarstwo internistyczne, Pulmonologia
Badanie podmiotowe i przedmiotowe wstep
Badanie podmiotowe i przedmiotowe zarys WYKŁAD
Badanie podmiotowe i przedmioto Nieznany (2)
Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatri
Badania podmiotowe i przedmiotowe wykonywane przez pielęgniarkę internistyczn1
Badanie podmiotowe i przedmiotowe fizjoterapia ogólna
Badanie podmiotowe i przedmiotowe dziecka
Podmiotowe i przedmiotowe badanie lekarskie w wykrywaniu nowotworów
Badanie podmiotowe oraz przedmiotowe pacjenta w chirurgii
strona przedmiotowa podmiotowa przedmiot podmiot - znamiona ustawowe przestępstwa, Dokumenty UŚ Peda
Podmiotowe i przedmiotowe badanie lekarskie w wykrywaniu nowotworów
Struktura podmiotowa i przedmiotowa gospodarki

więcej podobnych podstron