PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ W PRACY OPIEKUNA MEDYCZNEGO


PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ W PRACY OPIEKUNA MEDYCZNEGO

PODSTAWOWE POJĘCIA

PROFILAKTYKA- (zapobieganie) odnosi się zarówno do technik przeciwdziałających wystąpieniu niedomagania, prowadzenia wczesnego wykrywania oraz diagnozowania chorób jak i do przerwania i zahamowania dalszego rozwoju choroby.

Zapobieganie odbywa się na różnych poziomach

POZIOMY PROFILAKTYKI

Zapobieganie I fazy- działania zmierzające do przeciwdziałania powstaniu choroby przez zwiększanie odporności osobniczej na zachorowania lub zmniejszenie ekspozycji osób wrażliwych na czynniki szkodliwe. W tej fazie może być skierowana na:

Zapobieganie II fazy- (w przedklinicznym stadium choroby) polega na wczesnym wykrywaniu choroby i jej leczeniu (badania przesiewowe lub okresowe)

Zapobieganie III fazy (w stadium pełnego rozwoju choroby) ma na celu przywrócić choremu pełnię zdrowia lub sprawność czynnościową (np. zabiegi rehabilitacyjne przeciwdziałające nasilaniu się inwalidztwa)

CZYNNIK ETIOLOGICZNY

Biologiczny, chemiczny, fizyczny lub inny wywołujący określoną chorobę; także nadmiar lub niedobór składnika pożywienia albo elementów otaczającego środowiska

NOSICIELSTWO

Stan równowagi immunologicznej między zarazkiem i zakażonym organizmem; czynnik zakaźny namnaża się i jest wydalany na zewnątrz, ale nie działa patogennie na organizm nosiciela

infestacja

Obecność żywego czynnika infekcyjnego na zewnętrznych powłokach ciała np. inwazja parazytów (wszawica).

Obecność takiego czynnika nie zawsze wystarcza do wywołania choroby zakaźnej ale wskazuje na skażenie lub zanieczyszczenie biologiczne

zakażenie

lub infekcja jest skutkiem wniknięcia do ustroju gospodarza i rozwoju w nim, albo namnożenia się żywego czynnika infekcyjnego, którym mogą być: grzyby, pierwotniaki, bakterie, wirusy lub priony.

Efekt zakażenia może być utajony albo jawny

Zanieczyszczenie lub skażenie

(kontaminacja) to obecność czynnika infekcyjnego na powierzchni ciała, ubrania, pościeli, zabawkach, narzędziach lub płynach (woda, mleko) albo substancjach, np. pokarmowych

SZERZENIE SIĘ CHORÓB

Prawo zagęszczenia populacji- nasilenie działania czynnika szkodliwego dla ludzi lub zwierząt a także roślin rośnie wprost proporcjonalnie wraz z zagęszczeniem populacji.

Prawo długości drogi- nasilenie czynnika szkodliwego dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin rośnie wprost proporcjonalnie do długości drogi od miejsca największego stężenia czynnika do wrażliwego organizmu. Wydłużona droga osłabia możliwość wywołania choroby.

Prawo styczności ewolucyjnej- nasilenie działania czynnika szkodliwego dla zdrowia jest odwrotnie proporcjonalne do częstotliwości ewolucyjnej styczności z nim przodków aktualnej populacji.

Prawo skuteczności reakcji organizmu na działanie czynnika szkodliwego- stopień skutecznej odpowiedzi obronnej organizmu, zawarty w przedziale od 0 do 100%, zależny jest od szybkości i nasilenia działania szkodliwego czynnika/ ów. Wyróżnia się trzy grupy odpowiedzi:

Reakcje organizmu na działanie czynników szkodliwych

ZAKAŻENIE WEWNĄTRZSZPITALNE

To zakażenie, które nastąpiło w szpitalu i ujawniło się w okresie pobytu w szpitalu lub po jego opuszczeniu i zostało spowodowane przez udokumentowany epidemiologicznie czynnik chorobotwórczy, pochodzący od innego chorego lub pracowników szpitala albo przez endogenny czynnik mikrobiologiczny. Z pobytem w szpitalu wiążą się zakażenia egzo i endogenne.

ZAKAŻENIA ENDOGENNE

Tak zwane samoinfekcje albo autoinfekcje, gdy czynnik przyczynowy jest obecny u pacjenta w czasie przyjęcia do szpitala, ale nie powoduje jeszcze objawów zakażenia; do rozwoju infekcji dochodzi zaś w trakcie jego pobytu w szpitalu.

Jest to zakażenie własną florą bakteryjną kolonizującą skórę i błony śluzowe; przeniesione do jam surowiczych i innych tkanek w czasie zabiegów diagnostycznych i leczniczych; warunkiem wystąpienia zakażenia objawowego jest obniżenie odporności

ZAKAŻENIE EGZOGENNE

Wywołane przez zarazki pochodzenia szpitalnego (od innych chorych lub ze środowiska szpitalnego); wprowadzone do organizmu pacjenta podatnego na zakażenie podczas zabiegów diagnostycznych, terapeutycznych lub pielęgnacyjnych

Ma miejsce w sytuacji, gdy podczas pobytu w szpitalu chory ulega kontaminacji tymi czynnikami i rozwijają się u niego oznaki zakażenia.

REZERWUAR ZARAZKA

Środowisko ludzkie i zwierzęce wraz z warunkami naturalnymi na ograniczonym terenie, w którym bytuje drobnoustrój wywołujący daną chorobę; inaczej: skupisko pojedynczych źródeł zakażenia wraz z ich biocenozą

ŻRÓDŁA ZAKAŻENIA

WROTA ZAKAŻENIA

Wszystkie otwory naturalne ciała ludzkiego oraz uszkodzona skóra; miejsca przez które z otaczającego środowiska do organizmu wnikają zarazki

ŁAŃCUCH EPIDEMICZNY

Składa się z kolejnych ogniw przenoszenia się zarazków z jednego gospodarza na drugiego tego samego, albo innego gatunku. Występują w nim: źródło zakażenia, droga lub drogi transmisji, wrota zakażenia i wrażliwy organizm. Łańcuch może być wieloogniskowy, gdy pośredniczy w nim więcej niż jeden element środowiska (np. woda, krople śluzu, krew)

OGNISKO ZAKAŻENIA SZPITALNEGO

To powiązane czasowo zachorowanie co najmniej 2 osób przebywających na tym samym oddziale i spowodowane tymi samymi drobnoustrojami lub przebywających na różnych oddziałach jeśli zachorowania te są powiązane epidemiologicznie.

KONTROLA ZAKAŻEŃ

obejmuje system ich rejestracji oraz weryfikację epidemiologiczną i laboratoryjnąWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Etyka w pracy opiekuna medycznego(1), OPIEKUN MEDYCZNY, NOTATKI I POMOCE
Umiejetnosci psychologiczne niezbedne w pracy opiekuna medycznego
Etyka w pracy opiekuna medycznego
Etyka w pracy opiekuna medycznego[1], opieka paliatywna
Etyka w pracy opiekuna medycznego, Etyka
Etyka w pracy opiekuna medycznego p
ZASADY ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM SZPITALNYM (2), OPIEKUN MEDYCZNY, NOTATKI I POMOCE
Profilaktyka zakażeń w pracy pielęgniarki —?zpieczeństwo pielęgniarki
Etyka w pracy opiekuna medycznego p
bhp zagrożenia biologiczne w środowisku pracy opiekuna medycznego z uwzględnieniem ochrony pracownik
bhp zagrożenia biologiczne w środowisku pracy opiekuna medycznego z uwzględnieniem ochrony pracownik
METODYKA PRACY OPIEKUŃCZO, Szkoła - studia UAM, resocjalizacja semestr 4 (rok 2), Metodyka pracy op-
10 Zakażenia szpitalne. Rodzaje, opiekun medyczny
10 Zakażenia szpitalne. Rodzaje, Opiekun Medyczny(1)
METODY POSTĘPOWANIA W PROFILAKTYCE ZAKAŻEŃ W OPIECE ZDROWOTNEJ, Studium medyczne
Zakażenia szpitalne -skrot[1](1), SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY #
Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, opiekun medyczny
METODYKA PRACY OPIEKUŃCZO, Szkoła - studia UAM, resocjalizacja semestr 4 (rok 2), Metodyka pracy op-
10 Zakażenia szpitalne. Rodzaje, opiekun medyczny

więcej podobnych podstron