Skrypt Latex


Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Kolor
Plan
A
Podstawy systemu LTEX
Co trzeba
wiedzieć?
Zakładamy, że już wersja 0.5
umiesz. . .
Edycja plików
tekstowych
Pierwszy
dokument
Koło Naukowe Kolor
Jak zacząć?
Co się właściwie
stało?
Zaczynamy na
prawdę pisać
27 kwietnia 2006
Formatowanie tekstu
Więcej tekstu
Wyrażenia
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Plan
Podstawy
A
systemu LTEX
1 Plan
Koło Naukowe
Kolor 2 Co trzeba wiedzieć?
Zakładamy, że już umiesz. . .
Plan
Edycja plików tekstowych
Co trzeba
wiedzieć?
Zakładamy, że już
3 Pierwszy dokument
umiesz. . .
Edycja plików
Jak zacząć?
tekstowych
Co się właściwie stało?
Pierwszy
dokument
Jak zacząć?
4 Zaczynamy na prawdę pisać
Co się właściwie
stało?
Formatowanie tekstu
Zaczynamy na
prawdę pisać Więcej tekstu
Formatowanie tekstu
Wyrażenia matematyczne
Więcej tekstu
Wyrażenia
Twierdzenia, definicje, przykłady
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
5 Koniec
Koniec
Zakładamy, że już umiesz. . .
Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Kolor
Plan
1 Zalogować się do systemu.
Co trzeba
wiedzieć?
2 Otworzyć okienko terminala.
Zakładamy, że już
umiesz. . .
3 Korzystać z podstawowych komend systemowych Linuksa:
Edycja plików
tekstowych
tworzenie katalogów i plików, kopiowanie i kasowanie
Pierwszy
dokument
plików. . .
Jak zacząć?
Co się właściwie
4 Znasz ogólną ideę kompilowania kodu. Będziemy dzisiaj
stało?
 programować dokumenty.
Zaczynamy na
prawdę pisać
Formatowanie tekstu
Więcej tekstu
Wyrażenia
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Zakładamy, że już umiesz. . .
Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Kolor
Plan
1 Zalogować się do systemu.
Co trzeba
wiedzieć?
2 Otworzyć okienko terminala.
Zakładamy, że już
umiesz. . .
3 Korzystać z podstawowych komend systemowych Linuksa:
Edycja plików
tekstowych
tworzenie katalogów i plików, kopiowanie i kasowanie
Pierwszy
dokument
plików. . .
Jak zacząć?
Co się właściwie
4 Znasz ogólną ideę kompilowania kodu. Będziemy dzisiaj
stało?
 programować dokumenty.
Zaczynamy na
prawdę pisać
Formatowanie tekstu
Więcej tekstu
Wyrażenia
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Zakładamy, że już umiesz. . .
Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Kolor
Plan
1 Zalogować się do systemu.
Co trzeba
wiedzieć?
2 Otworzyć okienko terminala.
Zakładamy, że już
umiesz. . .
3 Korzystać z podstawowych komend systemowych Linuksa:
Edycja plików
tekstowych
tworzenie katalogów i plików, kopiowanie i kasowanie
Pierwszy
dokument
plików. . .
Jak zacząć?
Co się właściwie
4 Znasz ogólną ideę kompilowania kodu. Będziemy dzisiaj
stało?
 programować dokumenty.
Zaczynamy na
prawdę pisać
Formatowanie tekstu
Więcej tekstu
Wyrażenia
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Zakładamy, że już umiesz. . .
Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Kolor
Plan
1 Zalogować się do systemu.
Co trzeba
wiedzieć?
2 Otworzyć okienko terminala.
Zakładamy, że już
umiesz. . .
3 Korzystać z podstawowych komend systemowych Linuksa:
Edycja plików
tekstowych
tworzenie katalogów i plików, kopiowanie i kasowanie
Pierwszy
dokument
plików. . .
Jak zacząć?
Co się właściwie
4 Znasz ogólną ideę kompilowania kodu. Będziemy dzisiaj
stało?
 programować dokumenty.
Zaczynamy na
prawdę pisać
Formatowanie tekstu
Więcej tekstu
Wyrażenia
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Edycja plików tekstowych
Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Kolor
Plan
A
Pliki LTEX są zwykłymi plikami tekstowymi tak jak na
Co trzeba
wiedzieć?
przykład kod programów w języku C, lub kod stron HTML.
Zakładamy, że już
umiesz. . .
Edycja plików
Istnieją setki (tysiące?) edytorów tekstu wybierz sobie
tekstowych
jakiś!
Pierwszy
dokument
Jak zacząć? Zakładamy, że znasz jeden z tych programów: emacs, vim,
Co się właściwie
stało?
nano, mcedit.
Zaczynamy na
prawdę pisać
Formatowanie tekstu
Więcej tekstu
Wyrażenia
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Edycja plików tekstowych
Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Kolor
Plan
A
Pliki LTEX są zwykłymi plikami tekstowymi tak jak na
Co trzeba
wiedzieć?
przykład kod programów w języku C, lub kod stron HTML.
Zakładamy, że już
umiesz. . .
Edycja plików
Istnieją setki (tysiące?) edytorów tekstu wybierz sobie
tekstowych
jakiś!
Pierwszy
dokument
Jak zacząć? Zakładamy, że znasz jeden z tych programów: emacs, vim,
Co się właściwie
stało?
nano, mcedit.
Zaczynamy na
prawdę pisać
Formatowanie tekstu
Więcej tekstu
Wyrażenia
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Edycja plików tekstowych
Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Kolor
Plan
A
Pliki LTEX są zwykłymi plikami tekstowymi tak jak na
Co trzeba
wiedzieć?
przykład kod programów w języku C, lub kod stron HTML.
Zakładamy, że już
umiesz. . .
Edycja plików
Istnieją setki (tysiące?) edytorów tekstu wybierz sobie
tekstowych
jakiś!
Pierwszy
dokument
Jak zacząć? Zakładamy, że znasz jeden z tych programów: emacs, vim,
Co się właściwie
stało?
nano, mcedit.
Zaczynamy na
prawdę pisać
Formatowanie tekstu
Więcej tekstu
Wyrażenia
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Prosty dokument
Podstawy
A
systemu LTEX
A
Dokument LTEX jest zwykłym plikiem tekstowym. Zwykle
Koło Naukowe
Kolor
zapisujemy jego treść w pliku o nazwie kończącej się na .tex.
Plan Oto (prawie) najkrótszy możliwy pusty dokument:
Co trzeba
wiedzieć?
\documentclass[12pt,a4paper]{article}
Zakładamy, że już
umiesz. . . \usepackage{polski}
Edycja plików
tekstowych \usepackage[latin2]{inputenc}
Pierwszy \title{Tytuł tekstu}
dokument
\author{Autor tekstu}
Jak zacząć?
Co się właściwie
\date{Wydano: \today}
stało?
\begin{document}
Zaczynamy na
prawdę pisać
\maketitle
Formatowanie tekstu
Treść dokumentu.
Więcej tekstu
Wyrażenia
\end{document}
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Prosty dokument c.d.
Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Kolor
Plan
Kod podany na poprzednim slajdzie zapisujemy w pliku
Co trzeba
dokument.texa następnie wykonujemy polecenie:
wiedzieć?
Zakładamy, że już
umiesz. . .
pdflatex dokument.tex
Edycja plików
tekstowych
Pierwszy
dokument
W jego wyniku powinien zostać wygenerowany plik
Jak zacząć?
dokument.pdf.
Co się właściwie
stało?
A
Tak, to prawda! Używamy już LTEXa
Zaczynamy na
prawdę pisać
Formatowanie tekstu
Więcej tekstu
Wyrażenia
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Co się właściwie stało?
Podstawy
A
systemu LTEX
Opiszemy teraz po kolei instrukcje z plikudokument.tex.
Koło Naukowe
Kolor
1 Wszystkie instrukcje rozpoczynają się znakiem: \
Plan
2 Instrukcjadocumentclassjest zawsze pierwszą
Co trzeba
wiedzieć?
instrukcją w pliku. Rozpoczyna cały dokument i ładuje
Zakładamy, że już
umiesz. . .
tzw. klasę dokumentu.
Edycja plików
tekstowych
3 Nazwa klasy dokumentu podawana jest jako parametr
Pierwszy
dokument
obowiązkowy. Parametry obowiązkowe komend piszemy w
Jak zacząć?
nawiasach klamrowych.
Co się właściwie
stało?
4 Nasz dokument jest klasyarticle. Dostępne są również
Zaczynamy na
prawdę pisać
inne klasy, m.in.:bookdo pisania dłuższych tekstów (np.
Formatowanie tekstu
Więcej tekstu
książek),raport,letterdo pisania listów,beamerdo
Wyrażenia
matematyczne
tworzenia prezentacji.
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Co się właściwie stało?
Podstawy
A
systemu LTEX
Opiszemy teraz po kolei instrukcje z plikudokument.tex.
Koło Naukowe
Kolor
1 Wszystkie instrukcje rozpoczynają się znakiem: \
Plan
2 Instrukcjadocumentclassjest zawsze pierwszą
Co trzeba
wiedzieć?
instrukcją w pliku. Rozpoczyna cały dokument i ładuje
Zakładamy, że już
umiesz. . .
tzw. klasę dokumentu.
Edycja plików
tekstowych
3 Nazwa klasy dokumentu podawana jest jako parametr
Pierwszy
dokument
obowiązkowy. Parametry obowiązkowe komend piszemy w
Jak zacząć?
nawiasach klamrowych.
Co się właściwie
stało?
4 Nasz dokument jest klasyarticle. Dostępne są również
Zaczynamy na
prawdę pisać
inne klasy, m.in.:bookdo pisania dłuższych tekstów (np.
Formatowanie tekstu
Więcej tekstu
książek),raport,letterdo pisania listów,beamerdo
Wyrażenia
matematyczne
tworzenia prezentacji.
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Co się właściwie stało?
Podstawy
A
systemu LTEX
Opiszemy teraz po kolei instrukcje z plikudokument.tex.
Koło Naukowe
Kolor
1 Wszystkie instrukcje rozpoczynają się znakiem: \
Plan
2 Instrukcjadocumentclassjest zawsze pierwszą
Co trzeba
wiedzieć?
instrukcją w pliku. Rozpoczyna cały dokument i ładuje
Zakładamy, że już
umiesz. . .
tzw. klasę dokumentu.
Edycja plików
tekstowych
3 Nazwa klasy dokumentu podawana jest jako parametr
Pierwszy
dokument
obowiązkowy. Parametry obowiązkowe komend piszemy w
Jak zacząć?
nawiasach klamrowych.
Co się właściwie
stało?
4 Nasz dokument jest klasyarticle. Dostępne są również
Zaczynamy na
prawdę pisać
inne klasy, m.in.:bookdo pisania dłuższych tekstów (np.
Formatowanie tekstu
Więcej tekstu
książek),raport,letterdo pisania listów,beamerdo
Wyrażenia
matematyczne
tworzenia prezentacji.
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Co się właściwie stało?
Podstawy
A
systemu LTEX
Opiszemy teraz po kolei instrukcje z plikudokument.tex.
Koło Naukowe
Kolor
1 Wszystkie instrukcje rozpoczynają się znakiem: \
Plan
2 Instrukcjadocumentclassjest zawsze pierwszą
Co trzeba
wiedzieć?
instrukcją w pliku. Rozpoczyna cały dokument i ładuje
Zakładamy, że już
umiesz. . .
tzw. klasę dokumentu.
Edycja plików
tekstowych
3 Nazwa klasy dokumentu podawana jest jako parametr
Pierwszy
dokument
obowiązkowy. Parametry obowiązkowe komend piszemy w
Jak zacząć?
nawiasach klamrowych.
Co się właściwie
stało?
4 Nasz dokument jest klasyarticle. Dostępne są również
Zaczynamy na
prawdę pisać
inne klasy, m.in.:bookdo pisania dłuższych tekstów (np.
Formatowanie tekstu
Więcej tekstu
książek),raport,letterdo pisania listów,beamerdo
Wyrażenia
matematyczne
tworzenia prezentacji.
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Co się właściwie stało?
Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Kolor
Plan
Co trzeba
wiedzieć?
5 W nawiasach kwadratowych podaje się dodatkowe
Zakładamy, że już
umiesz. . .
(nieobowiązkowe) opcje komend.
Edycja plików
tekstowych
6 Opcja12ptustawia domyślny rozmiar czcionki właśnie na
Pierwszy
dokument
12pt. Druga opcjaa4paperustawia rozmiar kartki.
Jak zacząć?
Co się właściwie
stało?
Zaczynamy na
prawdę pisać
Formatowanie tekstu
Więcej tekstu
Wyrażenia
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Co się właściwie stało?
Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Kolor
Plan
Co trzeba
wiedzieć?
5 W nawiasach kwadratowych podaje się dodatkowe
Zakładamy, że już
umiesz. . .
(nieobowiązkowe) opcje komend.
Edycja plików
tekstowych
6 Opcja12ptustawia domyślny rozmiar czcionki właśnie na
Pierwszy
dokument
12pt. Druga opcjaa4paperustawia rozmiar kartki.
Jak zacząć?
Co się właściwie
stało?
Zaczynamy na
prawdę pisać
Formatowanie tekstu
Więcej tekstu
Wyrażenia
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Co się właściwie stało?
Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Kolor
1 Komendyusepackageładują tzw. pakiety które można
Plan
rozumieć jako zbiór dodatkowych funkcji, pewien moduł
Co trzeba
wiedzieć?
rozszerzający.
Zakładamy, że już
umiesz. . .
A
2 Pakiet o nazwiepolskiustawia LTEXa do tworzenia
Edycja plików
tekstowych
polskich dokumentów.
Pierwszy
dokument
3 Pakietinputencumożliwia wprowadzanie polskich literek,
Jak zacząć?
Co się właściwie
jego parametrlatin2mówi, że polskie znaki podawane są
stało?
Zaczynamy na w standardzie ISO-8859-2, który jest zazwyczaj stosowany
prawdę pisać
w systemach Linux.
Formatowanie tekstu
Więcej tekstu
Wyrażenia
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Co się właściwie stało?
Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Kolor
1 Komendyusepackageładują tzw. pakiety które można
Plan
rozumieć jako zbiór dodatkowych funkcji, pewien moduł
Co trzeba
wiedzieć?
rozszerzający.
Zakładamy, że już
umiesz. . .
A
2 Pakiet o nazwiepolskiustawia LTEXa do tworzenia
Edycja plików
tekstowych
polskich dokumentów.
Pierwszy
dokument
3 Pakietinputencumożliwia wprowadzanie polskich literek,
Jak zacząć?
Co się właściwie
jego parametrlatin2mówi, że polskie znaki podawane są
stało?
Zaczynamy na w standardzie ISO-8859-2, który jest zazwyczaj stosowany
prawdę pisać
w systemach Linux.
Formatowanie tekstu
Więcej tekstu
Wyrażenia
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Co się właściwie stało?
Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Kolor
1 Komendyusepackageładują tzw. pakiety które można
Plan
rozumieć jako zbiór dodatkowych funkcji, pewien moduł
Co trzeba
wiedzieć?
rozszerzający.
Zakładamy, że już
umiesz. . .
A
2 Pakiet o nazwiepolskiustawia LTEXa do tworzenia
Edycja plików
tekstowych
polskich dokumentów.
Pierwszy
dokument
3 Pakietinputencumożliwia wprowadzanie polskich literek,
Jak zacząć?
Co się właściwie
jego parametrlatin2mówi, że polskie znaki podawane są
stało?
Zaczynamy na w standardzie ISO-8859-2, który jest zazwyczaj stosowany
prawdę pisać
w systemach Linux.
Formatowanie tekstu
Więcej tekstu
Wyrażenia
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Co się właściwie stało?
Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Kolor
Plan 1 Komendatitleustawia tytuł dokumentu.
Co trzeba
2 Komendaauthorustawia autora dokumentu. W
wiedzieć?
Zakładamy, że już
przypadku kilku autorów można użyć komendyandi
umiesz. . .
Edycja plików
napisać: \author{Heniek \and Wiesiek}.
tekstowych
Pierwszy
3 Komendadateustawia datę dokumentu. Jako jej
dokument
Jak zacząć?
parametr można podać dowolny napis, na przykład:2006
Co się właściwie
stało?
lub26 kwietnia 2006, lub skorzystać z wbudowanej
Zaczynamy na
instrukcjitoday.
prawdę pisać
Formatowanie tekstu
Więcej tekstu
Wyrażenia
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Co się właściwie stało?
Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Kolor
Plan 1 Komendatitleustawia tytuł dokumentu.
Co trzeba
2 Komendaauthorustawia autora dokumentu. W
wiedzieć?
Zakładamy, że już
przypadku kilku autorów można użyć komendyandi
umiesz. . .
Edycja plików
napisać: \author{Heniek \and Wiesiek}.
tekstowych
Pierwszy
3 Komendadateustawia datę dokumentu. Jako jej
dokument
Jak zacząć?
parametr można podać dowolny napis, na przykład:2006
Co się właściwie
stało?
lub26 kwietnia 2006, lub skorzystać z wbudowanej
Zaczynamy na
instrukcjitoday.
prawdę pisać
Formatowanie tekstu
Więcej tekstu
Wyrażenia
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Co się właściwie stało?
Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Kolor
Plan 1 Komendatitleustawia tytuł dokumentu.
Co trzeba
2 Komendaauthorustawia autora dokumentu. W
wiedzieć?
Zakładamy, że już
przypadku kilku autorów można użyć komendyandi
umiesz. . .
Edycja plików
napisać: \author{Heniek \and Wiesiek}.
tekstowych
Pierwszy
3 Komendadateustawia datę dokumentu. Jako jej
dokument
Jak zacząć?
parametr można podać dowolny napis, na przykład:2006
Co się właściwie
stało?
lub26 kwietnia 2006, lub skorzystać z wbudowanej
Zaczynamy na
instrukcjitoday.
prawdę pisać
Formatowanie tekstu
Więcej tekstu
Wyrażenia
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Co się właściwie stało?
Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Kolor
1 Obszar dokumentu przed instrukcjądocumentclass
\
Plan
Co trzeba nazywamy preambułą dokumentu.
wiedzieć?
Zakładamy, że już
2 Komendybeginrozpoczynają pewien obszar o
umiesz. . .
Edycja plików
szczególnym znaczeniu.
tekstowych
Pierwszy
3 Treść każdego dokumentu musi zawierać się wewnątrz
dokument
Jak zacząć?
bloku \begin{document}. . . \end{document}.
Co się właściwie
stało?
4 Komendamaketitle tworzy tytuł tzn. wstawia do
Zaczynamy na
prawdę pisać tekstu tytuł, autora i datę.
Formatowanie tekstu
Więcej tekstu
Wyrażenia
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Co się właściwie stało?
Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Kolor
1 Obszar dokumentu przed instrukcjądocumentclass
\
Plan
Co trzeba nazywamy preambułą dokumentu.
wiedzieć?
Zakładamy, że już
2 Komendybeginrozpoczynają pewien obszar o
umiesz. . .
Edycja plików
szczególnym znaczeniu.
tekstowych
Pierwszy
3 Treść każdego dokumentu musi zawierać się wewnątrz
dokument
Jak zacząć?
bloku \begin{document}. . . \end{document}.
Co się właściwie
stało?
4 Komendamaketitle tworzy tytuł tzn. wstawia do
Zaczynamy na
prawdę pisać tekstu tytuł, autora i datę.
Formatowanie tekstu
Więcej tekstu
Wyrażenia
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Co się właściwie stało?
Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Kolor
1 Obszar dokumentu przed instrukcjądocumentclass
\
Plan
Co trzeba nazywamy preambułą dokumentu.
wiedzieć?
Zakładamy, że już
2 Komendybeginrozpoczynają pewien obszar o
umiesz. . .
Edycja plików
szczególnym znaczeniu.
tekstowych
Pierwszy
3 Treść każdego dokumentu musi zawierać się wewnątrz
dokument
Jak zacząć?
bloku \begin{document}. . . \end{document}.
Co się właściwie
stało?
4 Komendamaketitle tworzy tytuł tzn. wstawia do
Zaczynamy na
prawdę pisać tekstu tytuł, autora i datę.
Formatowanie tekstu
Więcej tekstu
Wyrażenia
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Wyróżnienia
Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Kolor
Plan
Co trzeba
Tekst może być: {\bf pogrubiony}, {\it pochyły},
wiedzieć?
Zakładamy, że już
{\tt maszynowy}, \underline{podkreślony} albo
umiesz. . .
Edycja plików
{\sc Napisany Tak}.
tekstowych
Pierwszy
dokument
Tekst może być: pogrubiony, pochyły,maszynowy,
Jak zacząć?
Co się właściwie
podkreślony albo Napisany Tak.
stało?
Zaczynamy na
prawdę pisać
Formatowanie tekstu
Więcej tekstu
Wyrażenia
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Paragrafy
Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Kolor
Plan
Co trzeba
1 Nowy paragraf tekstu rozpoczyna się od jednej pustej linii.
wiedzieć?
Zakładamy, że już
2 Każdy nowy paragraf (poza pierwszym) rozpoczyna się od
umiesz. . .
Edycja plików
tekstowych
wcięcia.
Pierwszy
3 Aby pozbyć się wcięcia używamy komendynoindent.
dokument
Jak zacząć?
4 Aby złamać linię wewnątrz paragrafu stosujemy \\
Co się właściwie
stało?
Zaczynamy na
prawdę pisać
Formatowanie tekstu
Więcej tekstu
Wyrażenia
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Paragrafy
Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Kolor
Plan
Co trzeba
1 Nowy paragraf tekstu rozpoczyna się od jednej pustej linii.
wiedzieć?
Zakładamy, że już
2 Każdy nowy paragraf (poza pierwszym) rozpoczyna się od
umiesz. . .
Edycja plików
tekstowych
wcięcia.
Pierwszy
3 Aby pozbyć się wcięcia używamy komendynoindent.
dokument
Jak zacząć?
4 Aby złamać linię wewnątrz paragrafu stosujemy \\
Co się właściwie
stało?
Zaczynamy na
prawdę pisać
Formatowanie tekstu
Więcej tekstu
Wyrażenia
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Paragrafy
Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Kolor
Plan
Co trzeba
1 Nowy paragraf tekstu rozpoczyna się od jednej pustej linii.
wiedzieć?
Zakładamy, że już
2 Każdy nowy paragraf (poza pierwszym) rozpoczyna się od
umiesz. . .
Edycja plików
tekstowych
wcięcia.
Pierwszy
3 Aby pozbyć się wcięcia używamy komendynoindent.
dokument
Jak zacząć?
4 Aby złamać linię wewnątrz paragrafu stosujemy \\
Co się właściwie
stało?
Zaczynamy na
prawdę pisać
Formatowanie tekstu
Więcej tekstu
Wyrażenia
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Paragrafy
Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Kolor
Plan
Co trzeba
1 Nowy paragraf tekstu rozpoczyna się od jednej pustej linii.
wiedzieć?
Zakładamy, że już
2 Każdy nowy paragraf (poza pierwszym) rozpoczyna się od
umiesz. . .
Edycja plików
tekstowych
wcięcia.
Pierwszy
3 Aby pozbyć się wcięcia używamy komendynoindent.
dokument
Jak zacząć?
4 Aby złamać linię wewnątrz paragrafu stosujemy \\
Co się właściwie
stało?
Zaczynamy na
prawdę pisać
Formatowanie tekstu
Więcej tekstu
Wyrażenia
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Podział tekstu na sekcje
Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Kolor
1 Tekst można dzielić na rozdziały, sekcje, pod-sekcje itd.
Plan
2 W klasiearticledokument składa się z sekcji, które
Co trzeba
wiedzieć?
definiujemy poleceniemsectionpodając jako parametr
Zakładamy, że już
umiesz. . .
tytuł sekcji: \section{Wstęp}.
Edycja plików
tekstowych
3 Pod-sekcje oraz podpodsekcje definiuje się podobnie,
Pierwszy
dokument
komendami:subsectionorazsubsubsection.
Jak zacząć?
Co się właściwie
stało? 4 W klasiebookwystępuje podobna instrukcja o nazwie
Zaczynamy na
chapterktóra definiuje rozdziały (które składają się z
prawdę pisać
Formatowanie tekstu sekcji, podsekcji itp.).
Więcej tekstu
Wyrażenia
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Podział tekstu na sekcje
Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Kolor
1 Tekst można dzielić na rozdziały, sekcje, pod-sekcje itd.
Plan
2 W klasiearticledokument składa się z sekcji, które
Co trzeba
wiedzieć?
definiujemy poleceniemsectionpodając jako parametr
Zakładamy, że już
umiesz. . .
tytuł sekcji: \section{Wstęp}.
Edycja plików
tekstowych
3 Pod-sekcje oraz podpodsekcje definiuje się podobnie,
Pierwszy
dokument
komendami:subsectionorazsubsubsection.
Jak zacząć?
Co się właściwie
stało? 4 W klasiebookwystępuje podobna instrukcja o nazwie
Zaczynamy na
chapterktóra definiuje rozdziały (które składają się z
prawdę pisać
Formatowanie tekstu sekcji, podsekcji itp.).
Więcej tekstu
Wyrażenia
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Podział tekstu na sekcje
Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Kolor
1 Tekst można dzielić na rozdziały, sekcje, pod-sekcje itd.
Plan
2 W klasiearticledokument składa się z sekcji, które
Co trzeba
wiedzieć?
definiujemy poleceniemsectionpodając jako parametr
Zakładamy, że już
umiesz. . .
tytuł sekcji: \section{Wstęp}.
Edycja plików
tekstowych
3 Pod-sekcje oraz podpodsekcje definiuje się podobnie,
Pierwszy
dokument
komendami:subsectionorazsubsubsection.
Jak zacząć?
Co się właściwie
stało? 4 W klasiebookwystępuje podobna instrukcja o nazwie
Zaczynamy na
chapterktóra definiuje rozdziały (które składają się z
prawdę pisać
Formatowanie tekstu sekcji, podsekcji itp.).
Więcej tekstu
Wyrażenia
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Podział tekstu na sekcje
Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Kolor
1 Tekst można dzielić na rozdziały, sekcje, pod-sekcje itd.
Plan
2 W klasiearticledokument składa się z sekcji, które
Co trzeba
wiedzieć?
definiujemy poleceniemsectionpodając jako parametr
Zakładamy, że już
umiesz. . .
tytuł sekcji: \section{Wstęp}.
Edycja plików
tekstowych
3 Pod-sekcje oraz podpodsekcje definiuje się podobnie,
Pierwszy
dokument
komendami:subsectionorazsubsubsection.
Jak zacząć?
Co się właściwie
stało? 4 W klasiebookwystępuje podobna instrukcja o nazwie
Zaczynamy na
chapterktóra definiuje rozdziały (które składają się z
prawdę pisać
Formatowanie tekstu sekcji, podsekcji itp.).
Więcej tekstu
Wyrażenia
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Najprostsze wyrażenia matematyczne
Podstawy
A
systemu LTEX
Wyrażenia matematyczne umieszczać będziemy między
Koło Naukowe
Kolor
znakami $ (gdy mają pojawiać się wewnątrz tekstu) lub między
Plan ogranicznikami \[ . . . \].
Co trzeba Aby korzystać z funkcji i symboli matematycznych musimy
wiedzieć?
załadować dodatkowe pakiety:
Zakładamy, że już
umiesz. . .
Edycja plików
\usepackage{amsmath,amsfonts,amssymb}
tekstowych
Pierwszy
dokument
Oto kilka przykładów wyrażeń matematycznych:
Jak zacząć?
Co się właściwie
stało?
Każde dziecko wie, że rozwiązaniem równania
Zaczynamy na
$2x+1=\frac{3}{4}$ jest $-\frac{1}{8}$.
prawdę pisać
Formatowanie tekstu
Więcej tekstu
3
Wyrażenia Każde dziecko wie, że rozwiązaniem równania 2x + 1 = jest
4
matematyczne
Twierdzenia, -1.
definicje, przykłady 8
Koniec
Najprostsze wyrażenia matematyczne
Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Kolor
Plan
Co trzeba
wiedzieć?
Niektórzy twierdzą, że
Zakładamy, że już
umiesz. . .
$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2} = 0$.
Edycja plików
tekstowych Czy mają rację?
Pierwszy
dokument
1
Jak zacząć? Niektórzy twierdzą, że limn" n2 = 0. Czy mają rację?
Co się właściwie
stało?
Zaczynamy na
prawdę pisać
Formatowanie tekstu
Więcej tekstu
Wyrażenia
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Najprostsze wyrażenia matematyczne
Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Kolor
Plan
Co trzeba Coraz mniej dzieci wie jak rozwiązać równanie:
wiedzieć?
\[ x^{2}-4x+4 = 0. \]
Zakładamy, że już
umiesz. . .
Edycja plików
tekstowych
Coraz mniej dzieci wie jak rozwiązać równanie:
Pierwszy
dokument
Jak zacząć?
x2 - 4x + 4 = 0.
Co się właściwie
stało?
Zaczynamy na
prawdę pisać
Formatowanie tekstu
Więcej tekstu
Wyrażenia
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Najprostsze wyrażenia matematyczne
Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Kolor
Plan
Liczenie całek bywa męczące\ldots
Co trzeba
wiedzieć? \[ \int_{0}^{2}\frac{1+x+x^2}{32x^3-7}dx = ? \]
Zakładamy, że już
umiesz. . .
Edycja plików
tekstowych
Liczenie całek bywa męczące. . .
Pierwszy

dokument
2
1 + x + x2
Jak zacząć?
dx =?
Co się właściwie
stało? 32x3 - 7
0
Zaczynamy na
prawdę pisać
Formatowanie tekstu
Więcej tekstu
Wyrażenia
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Najprostsze wyrażenia matematyczne
Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Kolor
Plan
Ciekawe co to za definicja:
Co trzeba
wiedzieć? \[\forall_{\epsilon>0}\exists_{\delta>0}\forall_{x,x }
Zakładamy, że już
|x-x |<\delta \Rightarrow |f(x)-f(x )|<\epsilon\]
umiesz. . .
Edycja plików
tekstowych
Pierwszy
Ciekawe co to za definicja:
dokument
Jak zacząć?
Co się właściwie

" >0">0"x,x |x - x | < ! |f (x) - f (x )| <
stało?
Zaczynamy na
prawdę pisać
Formatowanie tekstu
Więcej tekstu
Wyrażenia
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Najprostsze wyrażenia matematyczne
Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Czy ta funkcja jest ciągła?
Kolor
\[
Plan
f(x) = \begin{cases}
Co trzeba
x^2-1 & x\in[-1,1] \\
wiedzieć?
x-1 & x>1 \\
Zakładamy, że już
umiesz. . .
Edycja plików -2x-2 & x<1 \end{cases} \]
tekstowych
Pierwszy
dokument
Czy ta funkcja jest ciągła?
Jak zacząć?
Co się właściwie
ńł
stało?
ł
x2
ł - 1 x " [-1, 1]
ł
Zaczynamy na
prawdę pisać
f (x) = - 1 x > 1
x
Formatowanie tekstu
ł
ł
Więcej tekstu ół
-2x - 2 x < 1
Wyrażenia
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Najprostsze wyrażenia matematyczne
Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Policz wyznacznik:
Kolor
\[
Plan
\left|\begin{array}{ccc}
Co trzeba
1 & 2 & 3 \\
wiedzieć?
-1 & -2 & 1 \\
Zakładamy, że już
umiesz. . .
0 & 2 & 4
Edycja plików
tekstowych
\end{array}\right|
Pierwszy
\]
dokument
Jak zacząć?
Co się właściwie
stało?
Policz wyznacznik:

Zaczynamy na

1 2 3
prawdę pisać


Formatowanie tekstu
-1 -2 1
Więcej tekstu

Wyrażenia

0 2 4
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Najprostsze wyrażenia matematyczne
Podstawy
A
systemu LTEX
Odwróć macierz:
Koło Naukowe
Kolor
\[
A = \left[\begin{array}{ccc}
Plan
4 & 0 & 3 \\
Co trzeba
wiedzieć? -1 & -2 & 0 \\
Zakładamy, że już
umiesz. . . 0 & 2 & 4
Edycja plików
tekstowych \end{array}\right]
Pierwszy \]
dokument
Jak zacząć?
Co się właściwie
Odwróć macierz:
stało?
Zaczynamy na ł łł
prawdę pisać
4 0 3
Formatowanie tekstu
ł śł
Więcej tekstu
A = -1 -2 0
ł ł
Wyrażenia
matematyczne
0 2 4
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Najprostsze wyrażenia matematyczne
Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Kolor
Rozwiąż nierówność:
Plan
\[
Co trzeba
\sin(2t+1) - \cos(4t-1) \leq
wiedzieć?
Zakładamy, że już
\frac{\log_{3}(t+2)}{\log_2(t+3)}
umiesz. . .
Edycja plików
\]
tekstowych
Pierwszy
dokument
Rozwiąż nierówność:
Jak zacząć?
Co się właściwie
stało?
log3(t + 2)
Zaczynamy na
sin(2t + 1) - cos(4t - 1)
prawdę pisać
log2(t + 3)
Formatowanie tekstu
Więcej tekstu
Wyrażenia
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec
Twierdzenia, definicje, przykłady . . .
Podstawy
A
systemu LTEX
Do preambuły naszego dokumentu musimy dopisać:
Koło Naukowe
\usepackage{amsthm}
Kolor
\newtheorem{tw}{Twierdzenie}[section]
Plan
\newtheorem{fakt}[tw]{Fakt}
Co trzeba
\newtheorem{lem}[tw]{Lemat}
wiedzieć?
Zakładamy, że już
\theoremstyle{definition}
umiesz. . .
Edycja plików
\newtheorem{df}{Definicja}[section]
tekstowych
\newtheorem{ex}[df]{Przykład}
Pierwszy
dokument
\newtheorem{uw}[df]{Uwaga}
Jak zacząć?
\newtheorem{wn}[df]{Wniosek}
Co się właściwie
stało?
\newtheorem{zad}{Zadanie}[section]
Zaczynamy na
prawdę pisać
Formatowanie tekstu
W ten sposób definiujemy nowe środowiska, które będziemy
Więcej tekstu
Wyrażenia mogli używać poprzez instrukcjebeginienddo pisania
matematyczne
Twierdzenia,
(automatycznie numerowanych) twierdzeń, definicji itd. Poniżej
definicje, przykłady
kilka przykładów.
Koniec
Twierdzenia, definicje, przykłady . . .
Podstawy
A
systemu LTEX
\begin{tw}[Banacha o punkcie stałym]
Koło Naukowe
Kolor
Niech $D$ będzie domkniętym podzbiorem przestrzeni
Banacha z normą $||.||$, oraz niech: $F\colon D\to D$,
Plan
oraz istnieje stała $\lambda\in[0,1)$ taka, że
Co trzeba
wiedzieć? $\forall_{x,y\in D}\ ||Fx-Fy||\leq\lambda||x-y||$.
Zakładamy, że już
Wtedy istnieje dokładnie jedno rozwiązanie równania
umiesz. . .
Edycja plików
$x=Fx$.
tekstowych
\end{tw}
Pierwszy
dokument
Jak zacząć?
Co się właściwie
stało?
Twierdzenie (Banacha o punkcie stałym)
Zaczynamy na
prawdę pisać
Niech D będzie domkniętym podzbiorem przestrzeni Banacha z
Formatowanie tekstu
normą ||.||, oraz niech: F : D D, oraz istnieje stała " [0, 1)
Więcej tekstu
Wyrażenia
matematyczne
taka, że "x,y"D ||Fx - Fy|| ||x - y||. Wtedy istnieje
Twierdzenia,
definicje, przykłady
dokładnie jedno rozwiązanie równania x = Fx.
Koniec
Co dalej?
Podstawy
A
systemu LTEX
Koło Naukowe
Kolor
A
Więcej informacji na temat systemu LTEX znajdziesz w
Plan
internecie.
Co trzeba
wiedzieć?
Zakładamy, że już
umiesz. . .
Edycja plików
tekstowych
Polecamy stronę:
Pierwszy
dokument
Jak zacząć?
Co się właściwie
stało?
www.gust.org.pl
Zaczynamy na
prawdę pisać
. . . a szczególnie dział dokumentacja!
Formatowanie tekstu
Więcej tekstu
Wyrażenia
matematyczne
Twierdzenia,
definicje, przykłady
Koniec


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
8 37 Skrypty w Visual Studio (2)
MATLAB cw Skrypty
syst oper skrypty 2
skrypt rozdz 2 4
Biochemia zwierząt skrypt UR
T2 Skrypt do lab OU Rozdział 6 Wiercenie 3
Skrypt 1
Spojrzenie na LaTeX
SKRYPT ELEKTROTECHNIKA ZADANIA PRDZMIENNY3 FAZOWY 14
skrypt część ogólna J Woźniak
matlab skrypty
Toksygologia skrypt dla techników BHP
Blok3 skrypt
Skrypt do U E

więcej podobnych podstron