Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, PROCESY UCZENIA SIĘ


PROCESY UCZENIA SIĘ, MYŚLENIE, JĘZYK I KOMUNIKACJA

1. POJĘCIE UCZENIA SIĘ

2. CO WRODZONE, A CO NABYTE?

3. RODZAJE UCZENIA SIĘ

Uczenie się jest możliwe dzieki plastycznym właściwościom układu nerwowego tj. zdolności do tworzenia i przechowywania śladów pamięciowych. Zjawiska związane z uczeniem możemy podzielić na następujące kategorie:

4. UCZENIE SIĘ PERCEPCYJNE [SPOSTRZEŻENIOWE]

5. WPAJANIE [IMPRINTING]

Znaczenie wpajania afilacyjnego

6. HABITUACJA

7. UCZENIE SIĘ METODĄ PRÓB I BLĘDÓW

7. UCZENIE SIĘ PRZEZ WGLĄD [INSIGHT]

8. UCZENIE SIĘ PRZEZ NAŚLADOWANIE

Naśladowanie to wykonywanie nowych, nie zaprogramowanych genetycznie działań, podobnych do zaobserwowanych aktualnie lub wcześniej u innych osobników.

9. UCZENIE SIĘ MOTORYCZNE

10. OGÓLNE CECHY PAMIĘCI

Bodźce działające na ustrój pozostawiają w układzie nerwowym ślady, które utrzymują się znacznie dłużej niż trwa działanie tych bodźców. Tę właściwość UN nazywamy pamięcią.

Dzięki pamięci w układzie nerwowym mogą być przechowywane:

U podstaw pamięci leżą procesy nerwowe umożliwiające:

  1. Powstawanie śladu pamięciowego [zapamiętywanie]

  2. Przechowywanie śladu pamięciowego [pamiętanie doznań i wydarzeń]

  3. Odtwarzanie śladu pamięciowego [przypominanie]

Bywają ślady:

Trwałość pamięci zależy od szczebla rozwoju ewolucyjnego zwierzęcia. Owady mogą przechowywać ślady pamięciowe przez wiele dni, a nawet przenosić je przez okres przepoczwarzenia. U ssaków pamięć bodźców, zdarzeń, ruchów może teoretycznie trwać przez całe życie, choć dostęp do niej bywa zahamowany.

U zwierząt i ludzi w zapamiętywaniu odgrywa rolę:

U zwierząt niższych od ssaków obserwuje się często ograniczenie dyspozycji do uczenia [mewa zapamiętuje wygląd swoich piskląt, ale nie potrafi odróżnić własnych jaj od cudzych, nawet gdyby różniły się wyglądem]

Rozróżniamy następujące rodzaje pamięci:

11. PAMIĘĆ SENSORYCZNA

W ciągu 0,5 s badanemu pokazuje się 3 rzędy kart [na każdej 4 litery] po czym rozlega się ton: wysoki, średni lub niski określający jeden z rzędów. Badany musi podać litery w rzędzie odpowiadającemu prezentowanemu tonowi. Oddalenie tonu więcej niż 05, s od czasu przedstawienia liter praktycznie uniemożliwia prawidłową odpowiedź.

12. PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA

13. PAMIĘĆ DŁUGOTRWAŁA

14. ZABURZENIA PAMIĘCI

9. MYŚLENIE I INTELIGENCJA

15. PROCESY MYŚLENIA

Tradycyjnie rozróżnia się dwa typy myślenia:

Wyobrażenie - proces psychiczny polegający na wywoływaniu u osobnika znajdującego się w stanie czuwania obrazowych, całościowych doznań, które nie są spowodowane przez bodźce aktualnie działające na zmysły, lecz opierają się na istniejących już śladach pamięciowych [engramach].

Wyobrażenia dzielimy na:

Myślenie sensoryczno-motoryczne

Myślenie konkretne zaangażowane jest także w uczeniu się przez naśladowanie. W odróżnieniu od wyżej omówionych, w których występuje myślenie produktywne twórcze, tu mamy do czynienia z myśleniem produktywnym odtwórczym.

Myślenie abstrakcyjne

Narzędzie jest to przedmiot służący do oddziaływania na inne przedmioty, wytwarzany zgodnie z uprzednim zamiarem przy użyciu innych przedmiotów.

Przybór to przedmiot naturalny [np. gałąź, kamień] lub wytworzony przez osobnika.

Istnieje wiele przykładów posługiwania się przez zwierzęta przyborami:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ŻYCIE SPOŁECZNE, ŻYCIE SPOŁECZNE
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, STEROWANIE CZYNNOŚCIAMI ROZRODCZYM
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ROZRÓD I OPIEKA NAD POTOMSTWEM, RO
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, PODSTAWOWE POJĘCIA KLASYCZNEJ ETOL
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, Biologiczne podstawy zachowania, B
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, BÓL I STRACH
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ZACHOWANIA ZŁOŻONE
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ETOLOGIA ŚRODOWISKA ŻYCIA
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, WYBRANE TEORIE INSTYNKTU
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ZACHOWANIA TERYTORIALNE
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, MOTYWACJA I ZACHOWANIA POPĘDOWE, M
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, AGRESJA
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, EWOLUCJA ZACHOWANIA
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, OCHRONA PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWEM
metodyka procesu uczenia się Wykład1 Higiena pracy umysłowej, PEDAGOGIKA UwB, metodyka procesu uczen
WYKŁAD 2 Prawidłowości procesu uczenia się
Znaczenie układu nerwowego dla rozwoju dziecka oraz procesu uczenia się Specyficzne trudności w ucze
Doskonalenie procesu uczenia się
Psycho, pamiec(1), PAMIĘĆ I PROCESY UCZENIA SIĘ

więcej podobnych podstron