wykłady Pyka, pp-wyk5


31.10.2012

Wykład 5

Temat: Bank centralny - strategie polityki monetarnej

  1. Referat studentów o agregatach M1, M2, M3,

  2. Strategie polityki pieniężnej:

  • Strategie polityki monetarnej mogą być różne: