oswiadczenie - zdolność do czynności prawnych i korzystam w pełni z praw publicznych, Nauka, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, weterynaria sądowa


…………………………

Imię i nazwisko

……………………………..dnia…………...

Oświadczenie

Świadomy/a/ odpowiedzialności karnej na podstawie art. 247 §1 Kodeksu Karnego za złożenie niezgodnego z prawdą zeznania niniejszego oświadczenia, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam w pełni z praw publicznych, a zatem spełniam określony w art. 2 ust. 2 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 21. grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 z późn. zm./ wymóg, którego spełnienie jest warunkiem do przyznania mi prawa wykonywania zawodu.

…………………………………

podpisWyszukiwarka

Podobne podstrony:
wzor oswiadczenia o zdolnosci do czynnosci prawnych
Osoby fizyczne zdolność do czynności prawnych konspekt wykładu z 26 10 2015
09 Zdolność do czynności prawnychid 8070 ppt
09 A Kazusy Zdolność do czynności prawnychid 7866 ppt
praworzymskie6 zdolność do czynności prawnych
Rzym- moje notatki, zdolność do czynności prawnych, warunek, termin, Zdarzenia w śwetle prawa mogą b
20 Zdolnosc do czynnosci prawnych
Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, logistyka, prawo
Wykład 4 ZDOLNOŚĆ PRAWNA A ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH (30 10 09)
oswiadczenie o korzystaniu z pelni praw publicznych, dokumenty, kwestie prawne
stosunek prawny, zdolność do czynności prawnych, zdolność prawna, substrat osoby prawnej w skrócie
Oświadczenie o korzystaniu z pelni praw publicznych i niekaralnosci
Zdolność do czynności prawnych oraz organizowanie zdolności prawnej
Zdolność do czynności prawnych osoby fizycznej
09 A Kazusy Zdolność do czynności prawnych
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umy
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umy
Wzór o¶wiadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralno¶ci za przestępstwa popełnion

więcej podobnych podstron