Test Nr 5 dla przyszłych hotelarzy


Test Nr 5 - dla przyszłych hotelarzy

Pytanie 1 z 20: Hotel z rozbudowaną częścią rekreacyjną - basenami, wodnymi masażami to hotel typu:

0x01 graphic
Uzdrowiskowego

0x01 graphic
Wellness

0x01 graphic
Spa

Pytanie 2 z 20: Kategoryzacją nie zostały objęte:

0x01 graphic
Schroniska

0x01 graphic
Schroniska młodzieżowe

0x01 graphic
Domy wycieczkowe

0x01 graphic
Kempingi

Pytanie 3 z 20: Non- price competition

0x01 graphic
Pozycja danego wyboru firmy na rynku z punktu widzenia klienta

0x01 graphic
Porozumienie pozwalające na użytkowanie marki i nazwy określonej przez inną firmę

0x01 graphic
Zasada oznaczająca, że konkurencja nie odbywa się przez ceny wyrobów lecz ich jakość

Pytanie 4 z 20: Międzynarodowa organizacja, która zrzesza zakłady żywieniowe i noclegowe to: 0x01 graphic
Hogatur

0x01 graphic
Horeca

0x01 graphic
Hostea

Pytanie 5 z 20: Herbata żółta (puszong) otrzymywana jest z:

0x01 graphic
Najmłodszych pędów i pączków liści

0x01 graphic
Dojrzałych pędów i pączków liści

0x01 graphic
Z mieszaniny obu powyższych

Pytanie 6 z 20: Hotele położone blisko stacji kolejowych obliczone na kilkudniowe pobyty to:

0x01 graphic
Terminusy

0x01 graphic
Stationes

0x01 graphic
Tractoria

Pytanie 7 z 20: Pierwsze hospicjum założone w Polsce to:

0x01 graphic
Taberny

0x01 graphic
Austerie

0x01 graphic
Komandoria

Pytanie 8 z 20: AIH powstało z połączenia:

0x01 graphic
Societe Suisse des Hotelliers i Federation Nationale de l'Industrie Hoteliere

0x01 graphic
Alliance Internationale de Hotellerie i British Hotels, Restaurants and Caterers Association

0x01 graphic
Union Internationale l'Hotelier i Alliance Internationale de Hotellerie

Pytanie 9 z 20: Zbiorniki wodne zlokalizowane w budynku lub w najbliższej odległości od budynku powinny posiadać hotele:

0x01 graphic
Liczące ponad 50 miejsc noclegowych

0x01 graphic
O wysokości od trzech kondygnacji do 25 m

0x01 graphic
Wysokie ponad 25 m

Pytanie 10 z 20: Comte des cierges to:

0x01 graphic
Portier

0x01 graphic
Concierge

0x01 graphic
Dysponent

Pytanie 11 z 20: W skład węzła obsługi nie wchodzi:

0x01 graphic
Aneks kelnerski

0x01 graphic
Magazyn

0x01 graphic
Warsztat

Pytanie 12 z 20: Uprawnienia przełożonych do wydawania podwładnym poleceń, określenie zadań i kontrola ich realizacji to:

0x01 graphic
Więzi funkcjonalne

0x01 graphic
Więzi hierarchiczne

0x01 graphic
Więzi informacyjne

Pytanie 13 z 20: Jakość pracy wg określonych warunków pracy ocenia:

0x01 graphic
Państwowa Inspekcja Sanitarna

0x01 graphic
Państwowa Inspekcja Handlowa

0x01 graphic
Państwowa Inspekcja Pracy

Pytanie 14 z 20: Maitre d'hotel to:

0x01 graphic
Kierownik sommelierów

0x01 graphic
Kierownik sali restauracyjnej

0x01 graphic
Kierownik kuchni

Pytanie 15 z 20: Zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów dokonuje: 0x01 graphic
Wojewoda

0x01 graphic
Marszałek

0x01 graphic
Wójt

Pytanie 16 z 20: Karta ewidencyjna obiektu nie zawiera:

0x01 graphic
Określenia rodzaju i kategorii obiektu

0x01 graphic
Informacji o liczbie miejsc noclegowych

0x01 graphic
Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON

Pytanie 17 z 20: Usługa bagażowa obowiązuje w hotelach:

0x01 graphic
od 2 do 5 gwiazdek

0x01 graphic
od 3 do 5 gwiazdek

0x01 graphic
od 1 do 5 gwiazdek

Pytanie 18 z 20: Hotel od 1 do 5 * w myśl ustawy z 29 sierpnia 1997 roku musi:

0x01 graphic
Świadczyć usługi gastronomiczne

0x01 graphic
Podawać śniadania

0x01 graphic
Zapewnić sprzedaż gorących napoi w barze kawowym

Pytanie 19 z 20: Usługi bagażowe to:

0x01 graphic
BK

0x01 graphic
BC

0x01 graphic
BH

Pytanie 20 z 20: Dwuosobowy pokój bez łazienki to:

0x01 graphic
DWB

0x01 graphic
DWOB

0x01 graphic
DBL

Strona 4 z 4Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Test Nr 2 dla przyszłych hotelarzy
Test Nr 4 sprawdzający wiedzę hotelarza
Test nr 1 dla 06 2011?z odpowiedzi
Test Nr 3 nie tylko dla hotelarzy
Test Nr 9 Test sprawdzający wiedzę hotelarza
Test pisemny dla zawodu technik hotelarstwa Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 08
Test Nr – Test sprawdzający wiedzę hotelarza
Test Nr – Test sprawdzający wiedzę hotelarza
Test pisemny dla zawodu technik hotelarstwa Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe cz II c
Test Nr – Test sprawdzający wiedzę hotelarza
Test pisemny dla zawodu technik hotelarstwa Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe czerwca 0
Test Nr – Test sprawdzający wiedzę hotelarza
Test Nr Test sprawdzający wiedzę hotelarza
Test Nr Test sprawdzający wiedzę hotelarza
Test Nr – Test sprawdzający wiedzę hotelarza
Test pisemny dla zawodu technik hotelarstwa Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe czerwca 0
Test Nr Test z historii hotelarstwa
Test Nr 6 Test sprawdzający wiedzę hotelarza
Test Nr Test sprawdzający wiedzę hotelarza

więcej podobnych podstron