Psychologia osobowości Psychologia różnic indywidualnych Marszał Wiśniewska wykład Zdolności

Pobierz dokument
Psychologia osobowości Psychologia różnic indywidualnych Marszał Wiśniewska wykład Zdolności.doc
Rozmiar 23,5 KB

Wykład 11. (1)

Zdolnościami nazywamy te możliwości podmiotu, które określają, czy sposoby funkcjonowania psychicznego, niezbędne do efektywności jakiegoś działania, znajdują się w repertuarze dostępnym jednostce (np. czy dysponuje ona potrzebnym rodzajem operacji myślowych, czy potrafi dokonywać analizy spostrzeżeniowej, itp.). Są, więc narzędziami, którymi człowiek może się posługiwać w działaniu (instrumentalnymi wyznacznikami sprawności człowieka).

Wykład 11. (2)

Kryteria podziału (klasyfikacji) zdolności:

1. zakres (zdolności ogólne i specyficzne);

2. treść (np. zdolności plastyczne, muzyczne);

3. geneza (zdolności wrodzone i nabyte; zdolności

specyficznie ludzkie i zdolności zwierzęce).

Wykład 11. (3)

Definicje inteligencji

Inteligencja to:

- ogólny, niezróżnicowany czynnik, na który składają

się procesy wnioskowania i rozumowania (C. D.

Spearman);

- specyficzna zdolność adaptacyjna właściwa

zarówno człowiekowi, jak i zwierzętom (W. Stern);

- zdolność do uczenia się (behawioryści);

- względnie stała, charakterystyczna dla jednostki

efektywność wykonywania zadań, głównie

intelektualnych. Inteligencja = zdolności

(psychologowie radzieccy);

- zdolność rozwiązywania problemów (J. Piaget);

- zdolność przetwarzania informacji (E. Hunt);

- zjawisko, które mierzą testy inteligencji (E. G.

Boring).

Wykład 11. (4)

Inteligencja A - potencjał intelektualny organizmu zdeterminowany wyposażeniem genetycznym (D. O Hebb);

Inteligencja B - zdolności intelektualne przejawiające się w zachowaniu. Wynik interakcji inteligencji A i środowiska (D. O. Hebb);

Inteligencja C (psychometryczna) - zachowania, które ujawniają się w badaniach na podstawie testów inteligencji (P. E. Vernon).


Pobierz dokument
Psychologia osobowości Psychologia różnic indywidualnych Marszał Wiśniewska wykład Zdolności.doc
Rozmiar 23,5 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Psychologia osobowości Psychologia różnic indywidualnych Marszał Wiśniewska wykład 3 Typolog
Psychologia osobowości Psychologia różnic indywidualnych Marszał Wiśniewska wykład Teorie i
Psychologia osobowości Psychologia różnic indywidualnych Marszał Wiśniewska wykład Pomiar i
Psychologia osobowości Psychologia różnic indywidualnych Marszał Wiśniewska wykład 2 Tempera
Psychologia osobowości Psychologia różnic indywidualnych Marszał Wiśniewska wykład Style po
Psychologia osobowości Psychologia różnic indywidualnych Marszał Wiśniewska wykład 0 Sylabus
Psychologia osobowości Psychologia różnic indywidualnych Marszał Wiśniewska wykład 10 Transakcyj
Psychologia osobowości Psychologia różnic indywidualnych Marszał Wiśniewska wykład 13 Triarchicz
Wykład Psychologia różnic indywidualnych i osobowości 12 2013
marszał wiśniewska, klonowicz, fajkowska stanik psychologia różnic indywidualnych s 142 149
S6 Psychologia róznic indywidualnych wykład 7 20130504, Notatki RI
Psychologia różnic indywidualnych wykłady z neta
Psychologia osobowości - Psychologia różnic indywidualnych - Skala dewiacyjnego ilorazu inteligencji
PRI Notatka 4, Psychologia, Psychologia róznic indywidualnych, Wykłady
PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH wyklad
rr PYTANIA Z EGZAMINU Z R ZNIC INDYWIDUALNYCH, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD - Psychologia różnic in
Psychologia osobowości - Psychologia różnic indywidualnych - Model struktury intelektu Guilford

więcej podobnych podstron