Psychologia osobowości Psychologia różnic indywidualnych Marszał Wiśniewska wykład Zdolności


Wykład 11. (1)

Zdolnościami nazywamy te możliwości podmiotu, które określają, czy sposoby funkcjonowania psychicznego, niezbędne do efektywności jakiegoś działania, znajdują się w repertuarze dostępnym jednostce (np. czy dysponuje ona potrzebnym rodzajem operacji myślowych, czy potrafi dokonywać analizy spostrzeżeniowej, itp.). Są, więc narzędziami, którymi człowiek może się posługiwać w działaniu (instrumentalnymi wyznacznikami sprawności człowieka).

Wykład 11. (2)

Kryteria podziału (klasyfikacji) zdolności:

1. zakres (zdolności ogólne i specyficzne);

2. treść (np. zdolności plastyczne, muzyczne);

3. geneza (zdolności wrodzone i nabyte; zdolności

specyficznie ludzkie i zdolności zwierzęce).

Wykład 11. (3)

Definicje inteligencji

Inteligencja to:

- ogólny, niezróżnicowany czynnik, na który składają

się procesy wnioskowania i rozumowania (C. D.

Spearman);

- specyficzna zdolność adaptacyjna właściwa

zarówno człowiekowi, jak i zwierzętom (W. Stern);

- zdolność do uczenia się (behawioryści);

- względnie stała, charakterystyczna dla jednostki

efektywność wykonywania zadań, głównie

intelektualnych. Inteligencja = zdolności

(psychologowie radzieccy);

- zdolność rozwiązywania problemów (J. Piaget);

- zdolność przetwarzania informacji (E. Hunt);

- zjawisko, które mierzą testy inteligencji (E. G.

Boring).

Wykład 11. (4)

Inteligencja A - potencjał intelektualny organizmu zdeterminowany wyposażeniem genetycznym (D. O Hebb);

Inteligencja B - zdolności intelektualne przejawiające się w zachowaniu. Wynik interakcji inteligencji A i środowiska (D. O. Hebb);

Inteligencja C (psychometryczna) - zachowania, które ujawniają się w badaniach na podstawie testów inteligencji (P. E. Vernon).Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Psychologia osobowości Psychologia różnic indywidualnych Marszał Wiśniewska wykład 3 Typolog
Psychologia osobowości Psychologia różnic indywidualnych Marszał Wiśniewska wykład Teorie i
Psychologia osobowości Psychologia różnic indywidualnych Marszał Wiśniewska wykład Pomiar i
Psychologia osobowości Psychologia różnic indywidualnych Marszał Wiśniewska wykład 2 Tempera
Psychologia osobowości Psychologia różnic indywidualnych Marszał Wiśniewska wykład Style po
Psychologia osobowości Psychologia różnic indywidualnych Marszał Wiśniewska wykład 0 Sylabus
Psychologia osobowości Psychologia różnic indywidualnych Marszał Wiśniewska wykład 10 Transakcyj
Psychologia osobowości Psychologia różnic indywidualnych Marszał Wiśniewska wykład 13 Triarchicz
Wykład Psychologia różnic indywidualnych i osobowości 12 2013
marszał wiśniewska, klonowicz, fajkowska stanik psychologia różnic indywidualnych s 142 149
S6 Psychologia róznic indywidualnych wykład 7 20130504, Notatki RI
Psychologia różnic indywidualnych wykłady z neta
Psychologia osobowości - Psychologia różnic indywidualnych - Skala dewiacyjnego ilorazu inteligencji
PRI Notatka 4, Psychologia, Psychologia róznic indywidualnych, Wykłady
PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH wyklad
rr PYTANIA Z EGZAMINU Z R ZNIC INDYWIDUALNYCH, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD - Psychologia różnic in
Psychologia osobowości - Psychologia różnic indywidualnych - Model struktury intelektu Guilford

więcej podobnych podstron