20 E Frątczak, Przemiany płodności i rodziny w Polsce i Europie

Pobierz dokument
20 E Frątczak, Przemiany płodności i rodziny w Polsce i Europie.doc
Rozmiar 79,5 KB

E. Frątczak:

Przemiany płodności i rodziny w Polsce i Europie.
Oceny- interpretacje - teorie - polityka rodzinna

w: Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Polska a Europa (red. Z. Strzelecki), Warszawa 2003, s. 70- 78, 86-108

Wstęp

Rodzina to komórka społeczna, wspomniana w dokumentach takich jak:

3 podstawowe procesów demograficznych w PL w okresie transformacji: płodność (najbardziej dynamiczne co do skali i zakresu), umieralność, migracje

Jak zmieniła się płodność w Polsce?

Wykorzystane mierniki w badaniach: