WSKAŹNIKOWA ANALIZA FINANSOWO EKONOMICZNA

Wskaźnikowa analiza finansowo - ekonomiczna

Analiza wskaźnikowa jest znakomitym narzędziem dla syntetycznej oceny sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa. Dokonywana przez inwestorów, czy wierzycieli. Pozwala ocenić kondycję finansową przedsiębiorstwa. Szybka i łatwa do przeprowadzenia.

1. Analiza płynności.

2. Analiza rentowności.

3. Analiza aktywności działania.

4. Analiza wielkości zadłużenia.

5. Analiza rynkowa.

Dla jakich wartości obliczać wysokość wskaźnika?

  1. Analiza płynności - dla początkowych, końcowych i średnich wartości bilansu.

  2. Analiza rentowności - dla końcowych wartości bilansu

  3. Analiza aktywności działania - dla średnich wartości bilansu

  4. Analiza wielkości zadłużenia- dla końcowych wartości bilansu.

    1. Analiza płynności


$$\mathbf{\text{WBP}} = \frac{majatek\ obrotowy}{zobowiazania\ krotkoterminowe}$$


$$\mathbf{\text{WPP}} = \ \frac{majatek\ obrotowy\ zapasy - rozliczenia\ miedzyokresowe\ CZYNNE}{zobowiazania\ krotkoterminowe}$$

  1. Analiza rentowności


$$\mathbf{\text{ROS}} = \ \frac{\text{zysk\ netto}}{przychody\ ze\ sprzedazy\ }x\ 100$$


$$\mathbf{\text{ROA}} = \ \frac{\text{zysk\ netto}}{\text{aktywa}}\ x\ 100$$


$$\mathbf{\text{ROE}} = \frac{\text{zysk\ netto}}{kapital\ wlasny}\ x\ 100$$


$$\mathbf{\text{ROI}} = \ \frac{\text{zysk\ netto}}{\text{inwestycje}}\ x\ 100$$


$$\mathbf{\text{ROI}} = \ \frac{\text{zysk\ operacyjny}}{\text{inwestycje}}\ x\ 100$$

  1. Analiza aktywności działania

Podobnie jak przy analizie rentowności, tak wskaźniki aktywności działania nie mają określonego poziomu. Można je porównywać w odniesieniu do danej branży, lub np. do kilku okresów działalności przedsiębiorstwa, celem określenia trendu wzrostowego lub malejącego dla danego wskaźnika.


$$\mathbf{\text{WRZ}} = \ \frac{koszty\ wytworzenia\ (dzialalnosci\ operacyjnej)}{\text{zapasy}}$$


$$\mathbf{\text{WRA}} = \ \frac{przychody\ ze\ sprzedazy}{\text{aktywa}}$$


$$\mathbf{\text{WRZdn}} = \ \frac{\text{zapasy}}{przychody\ ze\ sprzedazy}\ x\ 365\ dni$$


$$\mathbf{\text{WRNdn}} = \frac{naleznosci}{przychody\ ze\ sprzedazy}\ x\ 365\ dni$$


$$\mathbf{\text{WRZBdn}} = \frac{zobowiazaia\ krotkoterminowe}{przychody\ ze\ sprzedazy}\ x\ 365\ dni$$

  1. Analiza wielkości zadłużenia


$$\mathbf{\text{WOZ}} = \ \frac{zobowiazania\ ogolem\ \left( netto + dlugoterminowe \right)}{\text{aktywa}}\ x\ 100$$


$$\mathbf{\text{WZKW}} = \ \frac{zadluzenie\ krotkoterminowe}{kapital\ wlasny}$$


$$\mathbf{\text{ICR}} = \ \frac{zysk\ brutto - odsetki\ (koszty\ finansowe)}{odetki\ (koszty\ finansowe)}$$

  1. Analiza rynkowa


$$\mathbf{\text{EPS}} = \frac{\text{zysk\ netto}}{liczba\ akcji\ zwyklych}$$


$$\mathbf{\text{WD\ S}} = \ \frac{dywidenda\ przypadajaca\ na\ zwykla\ akcje}{cena\ rynkowa\ 1\ akcji\ }$$


$$\mathbf{\text{WC\ Z}} = \frac{cena\ rynkowa\ 1\ akcji}{EPS\ (wskaznik\ zyskownosci\ na\ 1\ akcje)}$$


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
notatki analiza finansowa Maczynska 2013, Analiza finansowa (ekonomiczna), Mączyńska
ANALIZA FIRMY X, Studia, Analiza finansowo- ekonomiczna
Analiza wskaźnikowa, Analiza finansowa
wskaźniki analiza finansowa, sprawności działania, zadłużenia,płynności,obrotowości
AW Kruk, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna), Przykłady
Bakoma - wstępna analiza, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna), Przykłady
Podstawy analizy finansowo ekonomicznej
KONWERSATORIUM- pytania, Analiza finansowa (ekonomiczna), Analiza finansowa (ekonomiczna) + Egzaminy
Mars Polska - analiza wstępna, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna), Przykłady
BYTOM - analiza wstępna, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna), Przykłady
Americanos - analiza wstepna, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna), Przykłady
Wskaźniki analiza finansowa
Hochland - analiza wstępna, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna), Przykłady
Noty, Studia - zarządzanie zzdl, semestr V, Analiza finansowo- ekonomiczna
Nivea - analiza wstępna, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna), Przykłady
Wskaźniki (analiza finansowa), Szkoła, Notatki studia, Analiza finansowa
Tabela 17.3, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna)

więcej podobnych podstron