HOSPITACJA 25 02 2008 TECHNIKA Scenariusz lekcji, Testy, sprawdziany, konspekty z historii

Pobierz dokument
hospitacja.25.02.2008.technika.scenariusz.doc
Rozmiar 40 KB

Prowadzący: Andrzej Gebel

Data: 25.02.2008 r.

Klasa: Ia i Ib chłopcy

Konspekt lekcji techniki

Temat: Budowa i zasada działania lutownicy.

 1. Cele lekcji:

Uczeń wie:

Uczeń umie:

 1. Metody nauczania:

 1. Środki dydaktyczne: podręcznik do techniki, film dydaktyczny, schematy lutownicy oporowej i transformatorowej, lutownice oporowe i transformatorowe, lut, kalafonia, kawałki drutu

TOK LEKCJI

Część wprowadzająca

 1. Czynności organizacyjne.

 2. Przypomnienie i utrwalenie wiadomości o rodzajach połączeń.

 3. Przedstawienie tematu lekcji i jej celów.

Część realizacyjna

 1. Praca z tekstem. Zapoznanie się uczniów z rozdziałem w podręczniku, dotyczącym budowy i zasady działania lutownicy.

 2. Pokaz filmu dydaktycznego „Lutownica - budowa i rodzaje”.

 3. Pogadanka na temat treści zawartych w filmie i podręczniku.

 4. Praktyczny pokaz lutowania ze zwróceniem uwagi na bhp - nauczyciel.

 5. Ćwiczenie praktyczne lutowania - uczniowie.

Część końcowa

 1. Podsumowanie lekcji - uczniowie odpowiadają na pytania: Czy tylko przewody elektryczne można lutować? Co jeszcze można wykonać, używając lutownicy?

 2. Praca domowa - ćwiczenie z podręcznika str. 66.

 3. Ocena pracy i aktywności uczniów.

KARTA EWALUACYJNA DLA UCZNIA

Zaznacz swoją opinię o lekcji, stawiając „X” pod jednym z poniższych rysunków.

Jeśli uważasz, że dużo się nauczyłeś i lekcja Ci się podobała

Jeśli twoja opinia jest pośrednia.

Jeśli uważasz, że niczego się nie nauczyłeś i lekcja Ci się nie podobała.

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

ROZMOWA POHOSPITACYJNA

DIAGNOZA STANU PO PRZEPROWADZONYM ZAJĘCIU(autorefleksja, wnioski, spostrzeżenia nauczyciela).

 • Zajęcia dostosowane były do możliwości i poziomu dzieci

 • Dobór form i metod z pracy z dziećmi był prawidłowy

 • Zajęcia przebiegały zgodnie z założonymi celami , które zostały w pełni osiągnięte

 • Dzieci były zainteresowane podczas zajęć i brały czynny udział

WNIOSKI:

 • Kontynuowanie przyjętego kierunku pracy z dziećmi w grupie

Mocnymi stronami hospitowanych zajęć wartymi szerszego upowszechnienia są:

·        trafny dobór i wykorzystanie środków i pomocy

dydaktycznych;

·        umiejętności organizacyjne nauczycielek, pozwalające na łączenie treści programowych dla różnych grup wiekowych,

·        trafny dobór treści, metod i form pracy;

·        wykorzystanie technik twórczych,

·        atrakcyjne prowadzenie zajęć, stymulowanie aktywności dzieci;

·        dobre relacje miedzy nauczycielkami i dziećmi;

·        dobór treści wychowawczych, konsekwentne stosowanie zasad;

Do słabszych stron obserwowanych zajęć należało:

·        trudności ze zindywidualizowaniem podejścia do trudnego wychowanka,

zaplanowanych celów;

 

Uogólniając można stwierdzić, ze nauczyciele stosują aktywne formy pracy,

dobierają ćwiczenia odpowiadające nie tylko treściom zajęć, ale również

możliwościom dzieci. Stopień osiągania zaplanowanych celów jest zróżnicowany

Wnioski z przeprowadzonych hospitacji są następujące:

konsekwentnie stosować zasady wypracowane w grupie,


Pobierz dokument
hospitacja.25.02.2008.technika.scenariusz.doc
Rozmiar 40 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
scenariusz lekcji, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
KONSPEKT LEKCJI(1), Testy, sprawdziany, konspekty z historii
Rozmowa przed hospitacją - arkusz do przygotowania się dla nauczyciela, Testy, sprawdziany, konspekt
SCENARIUSZ sparta, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
scenariusze lekcji-Polis i jej mieszkancy, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
Scenariusz lekcji z historii, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
SCENARIUSZ LEKCJI HISTORII W KLASIE II GIMNAZJUM, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
Scenariusz lekcji historii greccy bogowie-AS, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
scenariusze lekcji-Polis i jej mieszkancy 2, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
Wzrost znaczenia Polski w XV 2wieku. Scenariusz lekcji diagnozującej, Testy, sprawdziany, konspekty
SCENARIUSZ LEKCJI POWTÓRZENIOWEJ Z HISTORII, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
Scenariusz lekcji historii w kl, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
Scenariusz lekcji historii cesarstwo rzymskie-AS, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
hospitacja Konspekt lekcji otwartej, Testy, sprawdziany, konspekty z historii

więcej podobnych podstron