11 Społeczeństwo stanowe w średniowiecznej Europie

11. Społeczeństwo stanowe w średniowiecznej Europie

Stan jest to grupa społeczna, która wyróżnia się charakterystyczną pozycją w państwie i pełni w nim odmienne funkcje, np. pracuje, modli się, walczy. Z czasem stan stał się wyodrębnioną prawnie grupą, co oznacza, że posiadał odrębne sądownictwo oraz prawo, a część z nich cieszyła się pewnymi przywilejami, np. duchowieństwo i szlachta. Grupy nieuprzywilejowane miały wyłącznie obowiązki i żadnych praw. Struktura stanowa jest następująca:

W społeczeństwie można było wyróżnić osoby, których nie dało się zakwalifikować do żadnego z powyższych stanów, np. artyści i prawnicy, a w Polsce byli to sołtysi i wójtowie. Początkowo stany funkcjonowały bez wyraźnych granic i można było przechodzić z jednego stanu do drugiego.

Stan duchowny:

Stan szlachecki:

Stan mieszczański:

Stan chłopski:


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
13 Zgromadzenia stanowe w średniowiecznej Europieid516
Przemiany gospodarcze i społeczne w średniowiecznej Europie 2
19 Krucjaty i ich znaczenie w średniowiecznej Europie
11 SPOŁECZEŃSTWO INTERNETOWE
Kultura społeczeństwa stanowi istotną podstawę jego egzystencji
11 Organizacja stanowiska i przebieg prac na stanowisku pomiaru tachimetrycznego
Państwo prawa w średniowiecznej Europie Środkowej, Testy
wykład 4a Struktura społeczna Klasa średnia
11  04 2014 sentymentalizm w Europie XVIII wieku
Społeczeństwo stanowe w Polsce, Prezentacje multimedialne
chemia, AZOTWY~1, Azot występije w przyrodzie w stanie wolnym w powietrzu gdzie objętościowo stanowi
Gest w średniowiecznej Europie part3
11 Społeczne aspekty funkcjonowania języka
OPINIA Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ws. GMO w Europie, Sport. Diety. Zdrowie. Prac
Periodyzacja okresu wczesnego średniowiecza w Europie Środkowej i Wschodniej
miasta i mieszczanie w sredniowiecznej europie, studia

więcej podobnych podstron