proces chirurgia

Data Diagnoza pielęgniarska Cel działania Planowanie Realizacja i ocena
10.06.2013 Pacjent nie posiada kontroli nad czynnościami fizjologicznymi Sprawowanie kontroli nad czynnościami fizjologicznymi: wydalanie moczu, wypróżnienia

1. Odpowiednie dbanie o higienę cewnika założonego do pęcherza moczowego

2. Prowadzenie bilansu płynów podanych i wydalanych

3. Kontrolowanie i zaznaczanie wypróżnień w karcie pacjenta

4. Dbanie o higienę krocza i pośladków tak, aby nie doszło do powikłań (odleżyny, zakażenie dróg moczowych)

1. Dbałam o higieną cewnika

2. Prowadziłam bilans płynów podanych i wydalanych

3. Zaznaczałam ilość wypróżnień w karcie pacjenta

4. Dbałam o higienę krocza i pośladków

10.06.2013 Obrzęk kikuta kończyny dolnej prawej spowodowany zabiegiem operacyjnym objawiający się bólem okolicy rany pooperacyjnej Całkowite zniwelowanie lub zmniejszenie obrzęku, złagodzenie bólu
 1. obserwacja kikuta po operacji pod kątem wystąpienia cech zapalnych takich jak zaczerwienienie, ból, obrzęk, wzrost miejscowej temperatury

 2. okłady chłodzące, zimne kąpiele i zmywania kikuta

 3. podawanie leków przeciwbólowych na zlecenie lekarza

 1. obserwowałam kikut pod kątem wystąpienia cech zapalnych

 2. bandażowałam kikuta opaską elastyczną

 3. układałam kikuta na poduszkach, powyżej linii ciała

 4. podawałam leki przeciwbólowe na zlecenie lekarza

11.06.2013 Deficyt samoopieki spowodowany ograniczeniami fizycznymi pacjenta objawiający się uzależnieniem od osób trzecich. Kompensacja deficytu, usamodzielnienie pacjenta w największym możliwym stopniu
 1. pomaganie pacjentowi w codziennych czynnościach

 2. umożliwienie pacjentowi przemieszczanie się za pomocą wózka inwalidzkiego, uczenie w jaki sposób może się on samodzielnie przemieszczać z łóżka na wózek i z powrotem

 3. nauka siadania i wstawania

 1. pomaganie pacjentowi w codziennych czynnościach

 2. uczyłam w jaki sposób może on samodzielnie zmieniać pozycję

11.06.2013 Depresja spowodowana odjęciem kończyny dolnej objawiająca się zrezygnowaniem oraz brakiem apetytu Poprawa nastroju pacjenta, przywrócenie chęci i motywacji do działania, przywrócenie prawidłowego rytmu snu i czuwania
 1. stworzenie miłej i życzliwej atmosfery na oddziale,

 2. okazywanie pacjentowi zainteresowania i akceptacji,

 3. wzbudzanie w pacjencie wiary w siebie oraz z aprobatą podchodzenie do każdej aktywności podjętej przez pacjenta

 4. kształtowanie optymistycznego nastawienia do życia oraz choroby

 5. umożliwienie jak najczęstszych odwiedzin rodziny

 6. informowanie o możliwości nawiązania kontaktu z pielęgniarką środowiskową w przychodni rejonowej, rejonowym ośrodkiem pomocy społecznej i uzyskaniu od nich pomocy

 1. zapewniłam ciszę i spokój

 2. okazywałam pacjentowi zainteresowanie i akceptacje

 3. poinformowałam o możliwości nawiązania kontaktu z pielęgniarką środowiskową w przychodni rejonowej, rejonowym ośrodkiem pomocy społecznej i uzyskaniu od nich pomocy

12.06.2013 Deficyt samoopieki i samopielęgnacji spowodowany amputacją kończyny 1. Zapewnienie opieki.

1. Toaleta całego ciała.

2. Zmiana bielizny pościelowej i osobistej.

3. Kontrola wydalania fizjologicznego.

4. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych.

1. Wykonałam toaletę całego ciała.

2. Zmienioniłam bieliznę pościelową i osobistą.

3. Kontrolowałam i odnotowałam wydalanie fizjologiczne.

12.06.2013 Ryzyko wystąpienia odleżyn spowodowane długotrwałym umieszczeniem w łóżku Zapobieganie powikłaniom

1.Dokładne osuszanie skóry w miejscach zmienionych.

2.Częsta zmiana pozycji ciała i zastosowanie udogodnień.

3.Codzienna ocena stanu skóry pacjenta.

4.Zastosowanie materaca przeciwodleżynowego.

5.Stosowanie maści i kremów na zaczerwienienia np. SUDOCREM.

6. Stosowanie udogodnień typu wałek pomagający w utrzymaniu pozycji lewo lub prawo stronnej.

1.Dokładnie osuszałam skórę po wykonaniu toalety.

2.Często zmieniałam pozycję ciała i stosowałam udogodnienia.

3.Oceniałem stan skóry pacjenta.

4.Stosowałam SUDOCREM.

12.06.2013 Możliwość wystąpienia infekcji moczowych spowodowana cewnik Foley’a Zapobieganie infekcji

1.Toaleta krocza.

2.Minimalne manipulowanie przy cewniku.

3.Zapobieganie cofaniu się moczu.

4. Zachowanie zasad aseptyki i antyseptyki

5.Obserwacja moczu

6. Opróżnianie worka na mocz

1.Wykonałam toaletę krocza podczas porannej toalety.

2. Umieściłam worek na mocz poniżej wysokości poziomu pęcherza moczowego.

3. Obserwowałam zabarwienie moczu

4. Oprózniałam worek na mocz

5. Dbałam o zasady aseptyki i antyseptyki

14.06.2013 Ryzyko infekcji w miejscu wkłucia wenfolnu Zapobieganie powikłaniom

1.Obserwacja miejsca wkłucia (czas wkłucia 72h)

2.Sprawadzanie drożności

3. Zachowanie zasad aseptyki i antyseptyki

 1. Obserwowałam miejsce wkłucia wenflonu

 2. Zmiana codziennie oraz w razie potrzeby opatrunku

 3. Sprawdzono drożność wenflonu

 4. Dbałam o zasady aseptyki i antyseptyki

14.06.2013 Ryzyko wystąpienia infekcji dróg oddechowych Wyeliminowanie ryzyka

1.Utrzymanie właściwego mikroklimatu na sali chorego

2.Oklepywanie i nacieranie pleców

3.Układanie chorego w pozycji pół wysokiej jeżeli nie ma przeciwwskazań

 1. Wietrzyłam salę

 2. Oklepywałam i nacierałam plecy

 3. Układałam w pozycji pół wysokiej

14.06.2013 Ograniczony kontakt

Próba nawiązania kontaktu

1.Informowanie pacjentki o czynnościach wykonywanych przy niej

2.Zadawanie prostych pytań

1. Informowałam chorego o każdej czynności przy Niej wykonywanej

2.Zadawałam pacjentowi proste pytania

14.06.2013 Lęk związany z powrotem do domu spowodowany nieprzystosowaniem mieszkania do aktualnego stanu zdrowia objawiający się obniżeniem nastroju.
 1. Obniżenie lęku pacjenta, edukacja na temat rozwiązań architektonicznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego, wyrównanie nastroju

 1. 1. Zapewnienie spokoju i komfortu psychicznego.

 2. 2. Wyjaśnienie celowości podejmowanych zadań terapeutycznych.

 3. 3. Obserwacja stanu psychicznego.

 4. 4. Informowanie rodziny o konieczności przystosowania mieszkania do aktualnego stanu zdrowia chorego w celu zapobiegania upadkom pacjenta

1.Wytłumaczyłam pacjentowi cel podejmowanych wszystkich działań terapeutycznych.

2.Nie zaistniała potrzeba podaży leków uspakajających.

3. Poinformowałam rodzinę o konieczności przystosowania mieszkania do aktualnego stanu zdrowia chorego


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
proces pielęgnowania, proces chirurgia
proces chirurgiczny stopa cukrzycowa
Problemy pielęgnacyjne pacjentów po leczeniu chirurgicznym nowotworów jelita grubego, Pielęgniarstwo
Proces pielęgnowania chirurgia AnnaGłos, Pielęgniarstwo, moje, procesy
DOKUMENTACJA PROCESU PIELĘGNOWANIA CHIRURGIA I PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
Proces pielęgnowania chirurgia
Proces pielęgnowania - gruczoł piersiowy, Pielęgniarstwo, chirurgia
proces pielęgnowania chirurgia, Aktualny problem
PROCES PIELĘGNOWANIA Z ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO
Proces po amputacji w srodowisku rodzinnym, MEDYCZNE, CHIRURGIA I PIEL-CHIRURG
Chirurgia proces pielęgnowania pacjenta z zapaleniem wyrostka robaczkowego
proces pielęgnowania w oddz. chirurgii, edukacja po udarze

więcej podobnych podstron