Słabe widzenie jest to stan

Słabe widzenie jest to stan, w którym obniżenie ostrości wzroku lub ograniczenie pola widzenia zaburzają normalne funkcjonowanie. Rozróżniamy trzy stadia słabego widzenia:

  1. Średnie od 20/70 do 20/200 ( odczytywane w ułamkach Snellena )

  2. Ciężkie od 20/200 do 20/400

  3. Głębokie mniej niż 20/400

Pomoce wzrokowe dla osób słabo widzących to grupa przyrządów optycznych i nie tylko dla pacjentów z wrodzoną lub nabytą dysfunkcją narządu wzroku wspomagająca widzenie w bliż i dal oraz poszerzenie pola widzenia. Powinny być one dobierane podczas specjalistycznego badania prowadzonego przez: lekarza okulistę, doświadczonego optometrystę lub rehabilitanta wzroku, w trakcie, którego brane są pod uwagę różne czynniki np.:

Oraz konkretne potrzeby dotyczące zastosowania pomocy optycznych tak, aby poprawiły one komfort życia codziennego użytkownika i ułatwiły korzystanie z takich przyjemności jak: czytanie, majsterkowanie, oglądanie telewizji, wizyty w kinie czy teatrze.

Ze względu na cel użytkowania wyróżniamy dwa rodzaje pomocy dla osób słabo widzących:

  1. Powiększające – służące osobą z obniżoną ostrością wzroku

  2. Poszerzające pole widzenia – przeznaczone dla osób z ograniczonym obwodowym polem widzenia przy stosunkowo dobrej ostrości wzroku

Ze względu na sposób uzyskania zamierzonego efektu wyróżniamy:

Podstawową pomocą optyczną osoby słabo widzącej z obniżoną ostrością wzroku są okulary korekcyjne dobierane indywidualnie odpowiednio od wady. Jeśli okulary w stopniu niedostatecznym pomagają skorygować wadę wzroku możemy zastosować lupę do patrzenia do bliży czy lornetkę do dali.

Lupy – to najpopularniejsza i najszerzej stosowana pomoc optyczna. W użyciu powinny być zwrócone stroną wypukła w kierunku oka, a najlepsze powiększenie uzyskujemy ustawiając obserwowany obiekt jak najdalej od niech. Powiększenie lupy pozostaje stałe niezależnie od odległości oko – lupa.

Lupy dzielimy na:

Obie wersje mogą wystąpić z własnym oświetleniem lub bez i rozmaitym wzornictwie od najprostszych tanich modeli po wersje bardzo bogate.

Do pracy z bliska można też zastosować powiększalniki telewizyjne – umożliwiające uzyskanie największych powiększeń – jest to urządzenie składające się z kamery i monitora. Najpopularniejsza wersja powiększalnika to stoliczek z umieszczoną nad nim kamerą, na którym ustawia się obserwowany przedmiot i po wyregulowaniu wielkości powiększenia jego obraz obserwujemy na monitorze. Jednak obecnie można też korzystać z urządzeń gdzie kamera może być umieszczona np. na głowie pacjenta lub trzymana w ręku jak długopis.

Lunety – zaprojektowane do obserwacji odległych obiektów, ich minusem jest małe pole widzenia max 150 wykorzystujące systemy Galileusza i Keplera np.:

Pacjentom wymagającym poszerzenia obwodowego pola widzenia zaproponować można:

Oba te rozwiązania wymagają od pacjenta dłuższego treningu i przyzwyczajenia się do właściwej interpretacji widzianych obrazów.

Również różnego rodzaju filtry optyczne zaliczamy do pomocy dla osób słabo widzących. Począwszy od specjalistycznych okularów przeciwsłonecznych, przez szkła fotochromowe, filtry UVA i UVB oraz powłoki odcinające z widma światło niebieskie i zielone – poprawiają kontrast i komfort widzenia. W zależności od schorzenia zaleca się filtry o barwie żółtej, pomarańczowej, czerwonej lub ciemnobrązowej w postaci :

Różnorodność konstrukcji poszczególnych urządzeń ma pomagać osobom niedowidzącym w doborze odpowiedniego dla ich potrzeb rozwiązania aby w sposób maksymalny ułatwić im funkcjonowanie w codziennym życiu.

Jolanta Grabowska – biuletyn Fundacji niewidomych i słabo widzących „Trakt”

Grażyna Machura – Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno- Lecznicza PZN w Warszawie

Piotr Molski – Pomoce optyczne ich dobór i zastosowanie

Internet


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pierwsze Cywilizacja, Cywilizacja: jest to stan kultury materialnej osiągniętej przez społeczeństwo
ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA jest to stan wynikający z wprowadzenia do powietrza
Zmŕcznie sci▒ga , Zmęcznie- jest to stan organizmu rozwijający się w czasie wykonywania pracy fizycz
Fizyka 33, Pr˙˙nia jest to stan, jaki znajduje si˙ w obszarze wype˙nionym gazami i gdy ci˙nienie jes
New Age, Definicją New Age, według jego inicjatorów, jest to nowy paradygmat, to znaczy nowy sposób
20031014194918, Motywacja jest to psychologiczny stan przyczyniający się do stopnia, w jakim człowie
Stan wody jest to wzniesienie zwierciadła wody w cieku ponad umowny poziom odniesienia
Choroba Parkinsona jest to choroba postępująca, Fizjoterapia
Edukacja ustawiczna dorosłych jest to proces systematycznego uczenia się andragogika
Edukacja zdrowotna w szkole jest to proces dydaktyczno
Zestawienie obrotów i sald jest to tak zwany bilans próbny
Jak wane jest to by miowa swoich wrogw
Pole elektrostatyczne jest to przestrzeń
Spółka akcyjna jest to wła¶ciwa spółka kapitałowa
Pieniądz jest to powszechnie akceptowany instrument finansowy
18 1 I gdzie jest to królestwo Boże
Teoria queer jest to koncepcja wyrosła w Ameryce na podłożu?minizmu trzeciej?li
System informatyczny jest to zbior powiazanych zesoba elementow
Dzieciobojstwo jest to przestepstwo polegajace na tym

więcej podobnych podstron