PEDAGOGIKA POROWNAWCZA

PEDAGOGIKA POROWNAWCZA - EGZAMIN

 1. Podaj 2 nazwiska polskich komparatystów?

  L.Chmaj, D. Dziewulak, K. Sośnicki

 2. Czy system edukacyjny w UE jest ujednolicony?

  Nie.

 3. Modele przedszkoli?

  Szkolny, rodzinny, mieszany.

 4. Zadania pedagogiki porównawczej?

  Analiza systemów oświatowych w aspekcie: politycznym, gospodarczym, społecznym, kulturowym.

 5. Jakie funkcje pełni pedagogika porównawcza?

 1. Opisz funkcję prognostyczną?

  Współczesne tendencje rozwojowe w edukacji.

 2. Do kogo jest kierowana pedagogika porównawcza?

 1. Co to jest komparastyka?

  To teoria analizy różnych systemów oświaty i wychowania.

 2. Coś o szczególnym zaznaczeniu pedagogiki porównawczej?

  Pedagogika społeczna.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pedagogika porównawcza zwiastun
SYSTEM DUKACJI W NORWEGII, Pedagogika, pedagogika porównawcza
Rozwój edukacji alternatywnej i ustawicznej 8, Pedagogika porównawcza, odpowiedzi na pytania
SYSTEM EDUKACJI W AUSTRII, Pedagogika, pedagogika porównawcza
Zagadnienie 9, Pedagogika porównawcza, odpowiedzi na pytania
Pedagogika Porównawcza System oświaty(1)
Edukacja we Włoszech, pedagogika porównawcza(1)
prawa dziecka, pedagogika AJD, IV rok, Pedagogika porównawcza
Reforma oświatyy z 1961 roku (Pedagogika porównawcza), Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Ro
Pedagogika Porownawcza(1)
PISA, studia pedagogiczne, Porównawcza
Pedagogika kultur2, pedagogika porównawcza(1)
Wizja integralna człowieka jako osoby w pedagogii porównawcze1
janek pedagogika porównawcza wykłady
Pedagogika porównawcza kolos, Pedagogika EPiW, Pedagogika porównawcza
pedagogika porównawcza, reforma edukacji w polsce, Zajkowski, Waliczek
Pedagogika porównawcza (2)
Pedagogika porównawcza W3$ 03 14

więcej podobnych podstron