af-wyk4, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa


30.11.2011

Wykład 4

  1. Podstawowe miary oceny rentowności przedsiębiorstwa

Temat: Analiza zmian strukturalnych w przedsiębiorstwie.

  1. Dwa spojrzenia na analizę zmian strukturalnych:

  • W analizie finansowej, zgodnie z tradycyjną metodą porównań wykorzystuje się porównanie wielkości bilansowych w dwóch okresach (momentach) t1 i t0 dla wstępnej oceny zmian sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem: