Marketing3(1), Zarządzanie studia licencjackie, marketing


17.01.2001

USŁUGI

Usługa jest dowolnym działaniem, jakie jedna strona może zaoferować innej, nienamacalne i nie prowadzi do własności. Jego produkcja może być związana (lub nie) z produktem fizycznym

Klasyfikacja:

 1. czysty produkt- fizyczny- nie towarzyszy żadna usługa

 2. produkt z usługami towarzyszącymi- namacalny

 3. hybryda- towar i usługa są równej części (restauracja)

Cechy usługi:

 1. niematerialność- nie można jej zobaczyć, dotknąć, nie mają cech fizycznych

 1. nierozdzielność usługi z osobą wykonawcy

 1. nierozdzielność procesów wytwarzania i konsumpcji- tzn. konsumpcja musi się odbywać w czasie i miejscu jej wytwarzania

 2. różnorodność

 3. nietrwałość- usługa nie istnieje poza procesem jej wytwarzania

niematerialność- w/w

nierozłączność wytwarzania i konsumpcji w/w

heterogeniczność- trudno standaryzować usługi i kontrolować jakość w/w

końcowa nietrwałość- nie można magazynować

Podstawowe kryteria oceny jakimi posługuję się nabywcy w ocenie jakości usług


Produkt- usługa

Cena usługi

Dystrybucja usług

 1. Podstawowa oferta usługowa

 • skierowane do człowieka

 • skierowane na przedsiębiorcę

 1. Usługi dodatkowe

 • rezerwacje

 • doradztwo

 • gwarancje

 1. Materialne środki korzystające z usług

 2. Usługi posprzedażowe

 • kontrola wykonania usługi

 • przesyłanie informacji

 1. Marka handlowe

 1. Forma ustalania cen

 • popytowa

 • mieszana

 1. Różnice poziomu cen

 • termin wykonania

 • sezon popytowy

 • miejsce świadczenia

 • rodzaj nabywców

 1. Cena jako zachęta

 • rabaty

 • kredyty

 • abonamenty

 1. Kanały

 • sprzedaż bezpośrednia

 • sprzedaż pośrednia

 1. Placówki usługowe

 • lokalizacja

 • czas otwarcia

 • wyposażenie

 • estetyka

 • poziom usługi

 1. Nowe formy sprzedaży

 • automaty bankowe

 • karty kredytowe

 • rezultal service

Elementy i środki marketingu mix w dziedzinie usług

Promocja usług

Personel firm usługowych

 1. Sprzedaż osobowa prowadzona przez:

 • personel obsługujący nabywców

 • personel obsługujący akwizytorów

 1. Reklama

 • prasowa

 • radiowa

 • telewizyjna

 • wydawnicza

 1. Public relations

- opinia w otoczeniu

 1. Promocja dodatkowa

 • czasowe nagrody

 • rabaty

 • premie

 1. Sponsoring

 1. Personel bezpośrednio obsługujący nabywców

 • liczba

 • kwalifikacje

 • cechy indywidualne

 • system motywacji

 • system szkolenia

 1. Obsługa zaplecza

 2. Wzajemne kontakty- personel- konsument (gdy świadczenie usługi = konsument)

Analiza SWOT

Wszystkie czynniki mające wpływ na bieżącą i przyszłą pozycję firmy. Podział według:

Grupy czynników:

 1. silne strony firmy (wew- pozytywne)

 2. słabe strony firmy (wew- negatywne)

 3. szanse (zew- pozytywne)- regulacje prawna

 4. zagrożenia (zew- negatywne)

Potencjalne mocne strony np.”

Potencjalne słabe strony np.:

Potencjalne szanse np.:

Potencjalne zagrożenia np.:

Analiza silnych i słabych stron

wielkość zasobów rzeczowych, finansowych, ludzkich- sprawność działania, można przeprowadzić w odniesieniu do głównego konkurenta lub grupy klientów- wyodrębnienie czterech wariantów sytuacyjnych

 1. bezwzględna przewaga0 profil atutów i słabości całkowicie góruje nad profilem konfliktów

 2. przewaga oparta na wybranych atutach, gdy łącznie atuty firmy są większe niż atuty konkurenta

 3. sytuacja przeciętna, gdy profil atutów i słabości firm jest równy ocenie konkurencji

 4. przewaga słabości

Analiza szans i zagrożeń

Główne dziedziny dla których weryfikuje się szanse i zagrożenia

Podstawowe sytuacje:

 1. idealne okazje- duże szanse- małe zagrożenia

 2. interesy ustabilizowane- niewielkie źródła zysku, ale pewne

 3. interesy spekulacyjne- kumulacja szans i zagrożeń

 4. przedsięwzięcie kłopotliwe- małe szanse- liczne zagrożenia

Warianty strategii sytuacji wynikających z analizy

Idealne decyzje

Bezwzględna przewaga

Przewaga oparta na wybranych atutach

przeciętność

Przewaga słaba

inwestować

Inwestować, eliminować własne słabości

Inwestować i budować, przewaga konkurencji

Eliminować słabość i naśladować lidera

Interesy spekulacyjne

Inwestować starając się neutralizować zagrożenia

Skupić uwagę na okazjach pozwalających zrównoważyć zagrożenia atutami

Wykorzystywanie selektywne, starając się zająć ewentulane niższe rynki

Wycofać się

Interesy ustabilizowane

Podtrzymywanie w miarę potrzeb

Podtrzymywanie w miarę potrzeb

Podtrzymywanie

Eliminowanie słabości, naśladowanie konkurencji

Przedsięwzięcia kłopotliwe

Wycofywanie sięWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Marketing(2), Zarządzanie studia licencjackie, marketing
Zarządzanie marketingowe - wykład 3, Zarządzanie studia licencjackie, marketing
badania marketingowe, Zarządzanie studia licencjackie, marketing
Marketing-testy, Zarządzanie studia licencjackie, marketing
warunki uswiadamiania potrzeb przez reklame, Zarządzanie studia licencjackie, marketing
ZarzÄ…dzanie dystrybucjÄ…, Zarządzanie studia licencjackie, marketing
Metody Badań Rynkowych-praca, Zarządzanie studia licencjackie, marketing
market18, Zarządzanie studia licencjackie, marketing
Zarządzanie marketingowe - wykład 1, Zarządzanie studia licencjackie, marketing
Podstawy marketingu, Zarządzanie studia licencjackie, marketing
MARKETING 22-06-2002, Zarządzanie studia licencjackie, marketing
Marketing2, Zarządzanie studia licencjackie, marketing
Marketing3, Zarządzanie studia licencjackie, marketing

więcej podobnych podstron