Proces pielęgnowania chirurgia

Alina Andruszkiewicz

Pielęgniarstwo Bytom

Grupa 23A

Proces pielęgnowania.

Wywiad.

Pacjent T.G. lat 65, przyjęty do szpitala na planowany zabieg resekcji żołądka. Rozpoznanie lekarskie dotyczące raka żołądka.

I doba po zabiegu-wykonano całkowitą resekcję żołądka oraz pobrano wycinek do badania histopatologicznego. W miejsce rany pooperacyjnej założono dren. Została założona sonda dojelitowa. Pacjent po zabiegu osłabiony i niewydolny w zakresie samoobsługi.

Temperatura ciała: 36.7 ºC.

Stan ogólny:

  1. Układ krążenia:

  1. Układ pokarmowy:

  1. Układ moczowy:

  1. Układ oddechowy:

  1. Stan psychiczny:

  1. Choroby współistniejące:

  1. Przebyte zabiegi:

Proces pielęgnowania.

Problem pielęgnacyjny. Cel działań. Planowanie.
1.Ryzyko powikłań za strony układu krążenia i układu oddechowego w bezpośrednim okresie pooperacyjnym.

-wczesne wykrycie objawów,

-zapobieganie powikłaniom.

-obserwacja parametrów życiowych(tętno, ciśnienie tętnicze krwi, oddech, kontrola stanu opatrunku)-prowadzenie karty pooperacyjnej

-prowadzenie karty bilansu wodno-elektrolitowego,

-obserwacja diurezy.

2.Dolegliwości bólowe w okolicy rany pooperacyjnej utrudniające oddychanie, zmianę pozycji i rehabilitację.

-zniwelowanie bólu,

-poprawa komfortu życia,

-umożliwienie wykonania gimnastyki oddechowej,

-umożliwienie pionizacji w trzeciej dobie po zabiegu.

-obserwacja objawów natężenia bólu i zaburzeń w oddychaniu,

-podanie leków zgodnie ze zleceniem lekarza,

-obserwacja reakcji pacjenta na podanie leków,

-zastosowanie działań niefarmakologicznych- zapewnienie wygodnej i zmniejszającej ból pozycji ciała,

-doraźne podanie tlenu w razie potrzeby,

-obserwacja rany pooperacyjnej i drenu.

3.Pesymistyczne nastawienie do leczenia. Niepokój związany z wynikiem operacji oraz wynikający z obecnego stanu zdrowia.

-zmiana nastawienia pacjenta,

-poprawa samopoczucia,

-zmniejszenie niepokoju,

-zapewnienie bezpieczeństwa.

-wyjaśnienie celowości zabiegu operacyjnego i pobytu w szpitalu, zapewnienie kontaktu z lekarzem w celu uzyskania informacji o aktualnym stanie zdrowia,

-częsta obecność przy chorym,

-zapewnienie spokojnej atmosfery,

-zapewnienie kontaktu z rodziną,

-zapewnienia pacjenta o okazywanej mu trosce o jego zdrowie,

-okazanie życzliwości i zainteresowania pacjentem.

4.Trudność w utrzymaniu higieny osobistej

-utrzymanie ciała w czystości,

-zapobieganie zakażeniu rany,

-poprawa sampoczucia.

-mycie pacjenta w łóżku,

-angażowanie i pomoc w samodzielnym wykonaniu czynności higienicznych,

-zmiana bielizny osobistej i pościelowej.

5.Pielęgnacja kaniuli dożylnej -zapobieganie infekcjom.

-obserwacja i pielęgnacja kaniuli

-zmiana wenflonu co 3 dni

-odnotowanie w dokumentacji wykonanego zabiegu

6.Możliwość wystąpienia powikłań z powodu niedożywienia i zaburzeń wodno-elektrolitowych.

-zapobieganie niedożywieniu,

-zapobieganie powikłaniom w okresie pooperacyjnym,

-zapewnienie prawidłowego procesu gojenia się rany.

-podawanie preparatów odżywczych wg zleceń,

-obserwacja objawów nietolerancji wchłanianych preparatów np. wzdęcia biegunki,

-kontrola poziomu ustawienia sondy (niedopuszczenie do przesunięcia na wysokość zespolenia)

-prowadzenie karty płynów

-kontrola biochemiczna stężenia elektrolitów we krwi na zlecenie lekarza,

-obserwacja pacjenta w kierunku występowania objawów subiektywnych i obiektywnych związanych z niedoborem lub nadmiarem płynów w organizmie.

7.Możliwość zakażenia dróg moczowych. -Zapobieganie powstaniu powikłań spowodowanym cewnikowaniem pęcherza moczowego.

-procedura cewnika Foley’a(zmiana cewnika min. co 7 dni, zmiana worka na mocz),

-higiena krocza,

-zastosowanie środków diuretycznych i odkażających drogi moczowe,

-higiena odbytu po oddaniu stolca,

-kontrola diurezy,

-obserwacja makroskopowa moczu.

8.Możliwość zakażenia rany pooperacyjnej, lub miejsc założenia drenów, z powodu niedostatecznego stanu odżywienia, obniżonej odporności.

-zapobieganie zakażeniu rany,

-uniknięcie powikłań zakażenia.

-obserwacja
i wykonanie zmiany opatrunku z zachowaniem zasad aseptyki,

-kontrola drożności drenów,

-dokumentowanie ilości i zabarwienia wydzieliny,

-zabezpieczenie skóry i drenów jałowymi gazikami,

-zastosowanie antybiotykoterapii-podanie leków na zlecenie lekarza.

9.Możliwość rozejścia się rany

-zapobieganie zakażeniu rany

-uniknięcie dolegliwości bólowych

-podciąganie drenów, obserwować objawy zapalenia otrzewnej,

-zastosowanie pasa przeciwprzepuklinowego,

-edukacja pacjenta o sposobie zabezpieczenia rany podczas wykonywania gimnastyki oddechowej

10.Zapobieganie powstaniom odleżyn w wyniku unieruchomienia pacjenta -zapobieganiu przerwaniu ciągłości skóry

-obserwacja wyglądu skóry

-zmiana pozycji ciała

-zastosowanie drenażu złożeniowego

-odpowiednia pielęgnacja skóry-zapewnienie właściwego nawilżenia,

-pionizacja pacjenta w trzeciej dobie po zabiegu,

-chodzenie w czwartej dobie po zabiegu

-profilaktyka przeciwzakrzepowa-podanie leków na zlecenia lekarza

11.Możliwość wystąpienia powikłań związanych z sondą dojelitową; dyskomfort w związku z założeniem sondy dojelitowej.

-zapobieganie powstaniu odleżyny

-zmniejszenie dolegliwości związanych z obecnością sondy,

-zmniejszenie dyskomfortu pacjenta.

-toaleta jamy nosowej,

-zastosowanie środków znieczulających oraz środków zabezpieczających błonę śluzową nosa,

-toaleta jamy ustnej,

-zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu na sali,

-prowadzenie gimnastyki oddechowej

12.Edukacja pacjenta odnośnie stosowania diety po opuszczeniu szpitala.

-zapobieganie występowania objawów dyspeptycznych,

-zapewnienie odpowiedniego poziomu odżywienia pacjenta,

-poprawa samopoczucia.

-edukacja pacjenta i jego rodziny w związku ze zmianą stylu żywienia po resekcji żołądka,

-wyjaśnienie konieczności przestrzegania zaleceń dietetycznych takich jak częste spożywanie posiłków w niewielkich ilościach,

-zwrócenie uwagi na samokontrolę przewodu pokarmowego przy wprowadzaniu nowych produktów do diety,

-poinformowanie o okresowej kontroli masy ciała i wykonaniu badań laboratoryjnych krwi,

-udzielenie wskazówek dotyczących diety w celu zapewnienia właściwego poziomu odżywienia pacjenta.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Proces pielęgnowania chirurgia AnnaGłos, Pielęgniarstwo, moje, procesy
DOKUMENTACJA PROCESU PIELĘGNOWANIA CHIRURGIA I PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
proces pielęgnowania chirurgia, Aktualny problem
PROCES PIELEGNOWANIA Chirurgia 1
Proces pielęgnowania - gruczoł piersiowy, Pielęgniarstwo, chirurgia
PROCES PIELĘGNOWANIA Z ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO
Chirurgia proces pielęgnowania pacjenta z zapaleniem wyrostka robaczkowego
proces pielęgnowania w oddz. chirurgii, edukacja po udarze
proces pielęgnowania, proces chirurgia
Chirurgia proces pielegnowania
Chirurgia-Choroby tarczycy, Procesy Pielęgnacyjne
Chirurgia proces pielegnowania
Chirurgia proces pielegnowania
Proces pielęgnowania Dokumentacja procesu

więcej podobnych podstron