PMP Orzeczenia MTS

Orzeczenia MTS:

„Rozróżnienie zasadniczej natury (...) musi być uczynione między zobowiązaniami państw wobec całej społeczności międzynarodowej i tymi, które powstają w relacji wobec innego państwa (...) Z natury swojej te pierwsze dotyczą wszystkich państw. Mając na uwadze ich znaczenie, wszystkie państwa mogą być uważane za posiadające interes prawny w tym, aby były one postrzegane; zobowiązania o które chodzi to zobowiązania erga omnes (...) we współczesnym prawie międzynarodowym zobowiązania te wynikają na przykład z postawienia poza prawem aktów agresji i ludobójstwa, a także zasad i norm dotyczących praw fundamentalnych jednostki ludzkiej, włączając w to ochronę przed niewolnictwem i dyskryminacją rasową”


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pmp, ArsLege-mts, MTS - kompetencje podmiotowe i przedmiotowe
pmp wykład podmioty 2011 2012
prawo gospodarcze orzecznictwo konkurencja
Ogonowski A Konstytucyjna wolność działalności gospodarczej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjne
PMP w1
Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Podstawy pra
Rozporzadzenie 1612-68 wersja skrocona, ETS Orzeczeia
TEST ZER PMP
orzeczenia Pojęcie działalności gospodarczej w prawie polskim
pmp wykład 03 15
ORZECZENIE
PMP Wykład#
pmp wykład 02 15
PMP egzamin IIIPSS
PMP Wykład
Orzecznictwo o czasowej niezdolności do pracy
ZRODLA PMP

więcej podobnych podstron