Opracowanie testów z psychologii osobowosci

Pobierz dokument
Opracowanie testów z psychologii osobowosci.rtf
Rozmiar 131,9 KB
 1. Spośród podanych, podkreśl właściwe kryteria, które musi spełniać teoria osobowości:

 1. Teorie deskryptywne należą do następującej grupy teorii:

 1. Idee psychologii funkcjonalnej najwyraźniej są obecne w:

 1. Którzy z poniżej wymienionych należą do przedstawicieli teorii cech realnych:

 1. Które z niżej wymienionych należą do cech źródłowych:

 1. Podkreśl właściwe założenia podejścia interakcyjnego:

 1. Cechy dominujące wyróźniał:

 1. Freud przyjmowal następujące rodzaje świadomości:

 1. Podstawowe mechanizmy rozwoju osobowości według Freuda to:

 1. Motywy samorealizacji jest istotny w teorii:

 1. Do elementów wyróżniających przez Murreya w strukturze osobobowości należą:

 1. Wymien trzy wymiary struktury bytu analizowane przez Binswangera:


 1. Do potrzeb wymienianych przez Rogera, których zaspokojenie jest warunkiem stawiania się osobą należą:

 1. Na znaczenie syndromów jako podstawy organizacji osobowości nacisk kładł:

 1. Tendencje charakteryzujące podmiot to wg Angyala:

 1. Do najbardziej nieświadomych należą następujące 2 archetypy (teoria Junga):

 1. Sublimacja była traktowana jako najważniejszy mechanizm rozwoju osobowości w teoriach:

 1. Najważniejszym motywem wg którego rozwija się osobowość jest u Kellego……

 1. Zasada epigenezy była istotna w teoriach:

 1. Wagę poczucia wspólnotowości akcentował:

 1. Ideę wzajemnego wpływu otoczenia oraz działań podmiotu a także rozwoju świadomości jako formy odbicia akcentował:

 1. Która z tez Kelly’ego wyjaśnia wzajemne rozumienie siebie:

 1. O podstawowym znaczeniu bycia ze sobą (eigenwelt) mówił:

 1. Zabezpieczenie potrzeby szacunku

 1. Na znaczenie syndromu jako podstawy osobowości nacisk kładł:

 1. Teorie heterokliniczne uaktywniają:

 1. Doświadczenie jako podstawę rozwoju struktury osobowości akcentował:

 1. Prezentacja siebie i wywołanie wrażenia na innych to klucze do rozwoju osobowości w interpretacji:

 1. O wymiarze skuteczności jako istotnym dla zrozumienia osobowości mówią:

 1. Lęk podstawowy i podstawowa wrogość to pojęcia właściwe teorii:

 1. Prężność ego stanowi istotne pojęcie w interpretacji osobowości dla:

 1. Interpretacja relacji pomiędzy naciskiem a potrzebami jest właściwa w teorii:

 1. Który z wymienionych autorów traktował osobowość jako zespół indywidualnych wzorców zachowania:

 1. Interpretacja rozwoju osobowości w kategoriach procesów stawania się jest typowa dla:

 1. Cechy to konstrukty neuropsychiczne w interpretacji:

Pobierz dokument
Opracowanie testów z psychologii osobowosci.rtf
Rozmiar 131,9 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Opracowanie testow z psychologii osobowosci
Opracowanie testĂłw z psychologii osobowosci
9 10 11 opracowany p.os, Psychologia Osobowości
Opracowanie testow z psychologi Nieznany
Ukryte teorie osobowoci opracowanie DLA M, psychologia osobowości
Opracowane Zagadnienia. Psychologia osobowości. Oleś, Psychologia Osobowości
psych osobowosci wykl 7 i 8 opracowany, Psychologia Osobowości
Psychologia Sądowa opracowane zagadnienia Psychopatologia psychozy, zaburzenia osobowości, osob
Psychologia osobowości - Psychologia różnic indywidualnych - Skala dewiacyjnego ilorazu inteligencji
ćw 9 rozdz. 10, Psychologia, Osobowość, opracowania
ćw 5 Oniszczenko, Psychologia, Osobowość, opracowania
Pervin - teoria i badania rozdział 9 ćw. 5, Psychologia, Osobowość, opracowania
cw.8. murray, Psychologia, Osobowość, opracowania
Pervin+r.3+do+egzaminu, Psychologia, Osobowość, opracowania
opracowane zagadnienia do egzaminu, Psychologia Osobowości
ćw 6 Matsumoto, Psychologia, Osobowość, opracowania
Osobowość ćw.5, Psychologia, Osobowość, opracowania
ćw 11 Bruner, Psychologia, Osobowość, opracowania