Oparzenia rat, uczelnia awf, pierwsza pomoc


Ocena stopnia oparzenia i jego głębokości oraz okolica ciała której dotyczy oparzenia maja zasadniczy wpływ na kwalifikacje oparzenia według jego stopnia ciężkości oraz leczenie. Wyróżniamy:

lekkie - II˚ ↓ 15% u dorosłych

↓ 10% u dzieci

średniociężkie - II˚ 15-25% u dorosłych

II˚ 10-20% u dzieci

III˚2-10%

ciężkie - II˚ ↑ 25% u dorosłych

II˚ ↑ 20% u dzieci

III˚ ↑ 10%

Kolejność postępowania doraźnego

 1. Usunąć oparzonego z miejsca wypadku, w szczególności z zamkniętych pomieszczeń

 2. Ugasić ubranie dokładnie, nie używać gaśnic(ołów) na tlące się watowe ubranie (palące się ubranie zwiększa o 40% śmiertelność i o 60% głębokość oparzenia)

 3. Zdjąć biżuterię

 4. Zabezpieczyć drogi oddechowe

 5. Natychmiastowa kąpiel - w mniejszych oparzeniach np. kończyn, lub schładzanie 20 min, w większych oparzeniach schładzanie 2-3 min, nie używać wilgotnych kompresów !!!-groźba hipotermii lub opatrunki hydrożelowe (dużo korzyści)

 6. Jałowy, suchy opatrunek

 7. Zabezpieczyć przed utrata ciepła -okryć kocem

 8. Zabezpieczyć dostęp żylny - płynoterapia

 9. Podaż środków p/bólowych

Okresy choroby oparzeniowej

Faza wstępna 72 h -

- leczenie płynami

- oczyszczanie rany

- nacięcia odbarczające

- profilaktyka zespołu niewydolności wewnątrznarządowej (MOPS)

- antybiotykoterapia

Faza katabolizmu do 7 doby -

- duże straty białka

- duże utraty krwi

- zagrożenie ARDS

- przeszczepy skórne

- intensywne żywienie dojelitowe i pozajelitowe

- niebezpieczeństwo MOPS

Faza wstrząsu oparzeniowego

Wstrząs oparzeniowy

 1. pierwotny - 2 h od wypadku

 2. wtórny -2-48h

 3. natychmiastowy (poch neurogennego) -reakcja na wypadek

 4. właściwy (oligowolemiczny)

Postępowanie

- monitoring - bilansu wodnego, nerek, oddechowego, krążenia

Zasada leczenia oparzeń „3R”

Dzień 1

- uzupełnianie strat wody

Reguła Parklandzka 4ml mleczanu x /kg.m. x % oparzenia (4 ml x70 kg x 50% = 14000 ml= 14 l) z tego 50% przetaczamy w ciągu pierwszych 8 h, następne 50% przez pozostałe 16 h 1doby

- utrzymać diurezę ↑ 50 ml/h

- leczyć ból -morfina (opioidy)-pompa 1-4 mg/h; w trakcie zmiany opatrunku dodatkowy bolus

- do sondy środki alkalizujące co 2 h

- benzodiazepiny - zmniejszenie lęku i bezsenności

- heparyna lub jej drobnocząsteczkowe frakcje -zmnejszają lepkość i gęstość krwi

Dzień 2

- leczenie płynami 4ml mleczanu x /kg.m. x % oparzenia + albuminy

- I zabieg operacyjny -do krótkiego znieczulenia Ketamina, Propofol, Sewofluran

Dzień 3

Następuje normalizacja krążenia i oddychania

-jeśli nie rozpoczęto podawania p.o.płynów w 2 dobie to obowiązkowo rozpocząć w tej dobie z żywieniem p.o.

Dzień 4

Żywienie p.o.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ocena i badanie, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Tarczyca, uczelnia awf, pierwsza pomoc
zapalenie płuc, uczelnia awf, pierwsza pomoc
uraz brzucha, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Zatrucia alkoholami niekonsumpcyjnymi - Nowa Klinika 2000 Vol 7 Nr 11-12, uczelnia awf, pierwsza pom
Tlenek węgla, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Ostry napad, uczelnia awf, pierwsza pomoc
zakończenie anafilaky, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Stany nagłe w ortopedii-postępowanie, uczelnia awf, pierwsza pomoc
als 05, uczelnia awf, pierwsza pomoc
brzuch 1, uczelnia awf, pierwsza pomoc
skręcenia, uczelnia awf, pierwsza pomoc
ONO 2D, uczelnia awf, pierwsza pomoc
ZŁAMANIA -SŁUCHACZE, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Ratownik Medyczny Stany zagrożenia życia, uczelnia awf, pierwsza pomoc
ETAPY I BEZPIECZ. AKCJI, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Zatrucia tlenkiem węgla - Nowa Klinika 2000 Vol 7 Nr 11-12, uczelnia awf, pierwsza pomoc
krwotoki, uczelnia awf, pierwsza pomoc
Zatrucia lekami działającymi depresyjnie na OUN - Nowa Klinika 2000 Vol 7 Nr 11-12, uczelnia awf, pi

więcej podobnych podstron