projekt z budownictwa martyna, Prywatne, Budownictwo, Materiały, III semestr, od Beaty, Semestr 3, budownictwo ogólne, PROJEKT, Martyna (Akerman)


Obliczenia do projektu

I. Obliczenia termoizolacyjne ściany zewnętrznej.

Współczynnik λ według wg załącznika NC do PN-EN ISO 6946:1999

Warstwa

λ [W/(mK)]

d [m]

Tynk cementowo-wapienny

1

0,015

Cegła ceramiczna pełna

0,56

0,25

Styropian o gęstości 30 kg/m3 (EPS)

0,036

0,1

Cegła klinkierowa ryflowana Roben*

0,67

0,115

*Dane dotyczące cegły klinkierowej zaczerpnięte ze strony internetowej firmy Roben: www.roben.pl

Rsi = 0,13 [m2K/W]

Rse = 0,04 [m2K/W]

RT = 0,13 + 0,015/1 + 0,25/0,56 + 0,1/0,036 + 0,115/0,67 + 0,04 = 3,581[m2K/W]

U = 1 / RT = 0,279 [W/(m2K)]

U ≤ 0,30 [W/(m2K)] - warunek jest spełniony

II. Obliczenia konstrukcyjne belek stropowych.

1. Zastosowany strop:

Strop typu Akerman; wysokość pustaka hp = 18 cm; grubość płyty nadbetonu t = 4 cm

hmin ≥ 1/25 l

hmin ≥ 1/25 * 4,8 m

hmin ≥ 0,192 m

Warunek jest spełniony

2.Obciążenia stałe:

a) zestawienie obciążeń od warstw stropu

Warstwa (w kolejności od góry)

Grubość warstwy [m]

Ciężar własny [kN/m2]

Rozstaw [m]

Parkiet mozaikowy lakierowany

0,009

0,09

0,16 lub 0,31

Warstwa wyrównawcza cementu

0,005

0,105

0,16 lub 0,31

Wełna mineralna

0,04

0,05

0,16 lub 0,31

Folia paroizolacyjna

0,03

0,16 lub 0,31

Strop Ackermana

0,22

2,914

0,31

Tynk cementowo-wapienny

0,015

0,285

0,31

b) obciążenie od ścianki działowej murowanej

Wysokość ścianki: 3,0-0,22-0,015=2,765 m

Ciężar ścianki działowej: 2,765* (0,12*13,5+2*0,015*19)= 6,056 [kN/ m]

Wartości ciężarów własnych wg: PN-82 B-02001 i EN 1991-1-1: 2002

3. Obciążenie użytkowe

pk = 1,5 kN/m2

4. Obliczenie rozpiętości efektywnej

Ln = 4,8-0,25=4,55 m

an = 0,5 * 0,22 = 0,11 m lub an = 0,5 * 0,25 = 0,125 m

a1 = a2= anmin = 0,11 m

Leff = ln + a1 + a2 = 4,77 [m]

5. Kombinacje oddziaływań (wg EN 1990:2002)

a) żebro pod ścianą

obciążenia stałe : 2,914 * 0,31 + 0,285 * 0,31 + 0,275 * 0,16 + 50% * 6,056 = 4,0637 [kN/m]

obciążenia zmienne : 1,5 * 0,16 = 0,24 [kN/m]

Wzór 6.10a: qd1 = 1,35 *4,0637 + 0,7 * 1,5 * 0,24 = 5,738 [kN/m]

Wzór 6.10b: qd2 = 1,35 * 0,85 *4,0637 + 1,5 * 0,24 = 5,0231 [kN/m]

MSd = 0,125 *5,738 * 4,772 = 16,3195 [kNm]

b) żebra sąsiadujące ze ścianką

obciążenia stałe : 2,914 * 0,31 + 0,56 * 0,31 + 25% * 6,056 = 2,5909 [kN/m]

obciążenia zmienne : 1,5 * 0,31 = 0,465 [kN/m]

Wzór 6.10a: qd1 = 1,35 * 2,5909 + 0,7 * 1,5 * 0,465 = 3,986 [kN/m]

Wzór 6.10b: qd2 = 1,35 * 0,85 * 2,5909 + 1,5 * 0,465 = 3,6706 [kN/m]

MSd = 0,125 * 3,986 * 4,772 = 11,3367 [kNm]

c) żebra pozostałe

obciążenia stałe : 2,914 * 0,31 + 0,56* 0,31 = 1,0769 [kN/m]

obciążenia zmienne : 1,5 * 0,31 = 0,465 [kN/m]

Wzór 6.10a: qd1 = 1,35 *1,0769 + 0,7 * 1,5 * 0,465 = 1,9421 [kN/m]

Wzór 6.10b: qd2 = 1,35 * 0,85 * 1,0769 + 1,5 * 0,465 =1,9333 [kN/m]

MSd = 0,125 * 1,9421 * 4,772 = 5,5236 [kNm]

III. Zbrojenie

Zbrojenie zostanie wykonane ze Stali 34 GS klasy AIII o parametrach:

Ra = 350 MPa

fyk = 410 MPa

fyd = 350 MPa

fbd = 2

Warstwa nadbetonu w stropie Ackermana wykonana z betonu B20 przy wysokości pustaka

hp=18 cm i grubości płyty t = 4 cm

1. Zbrojenie główne

a) żebro pod ścianką działową

Msd = 16,3195 < Mprz = 18,648

Pręt : d = 20 ; F = 3,142 [cm2]

b) żebra sąsiadujące

Msd = 11,3367 < Mprz = 12,467

Pręt : d = 16 ; F = 2,011 [cm2]

c) żebra pozostałe

Msd = 5,5236 < Mprz = 7,262

Pręt : d = 12 ; F = 0,958 [cm2]

2. Żebro rozdzielcze

Rozstaw żeber: l = 1,6 m ; Fmin= 40 kN/m

As= Fmin * l / fyk = 40 * 1,6 * 10 / 410 = 1,561 cm2

Pręt : d = 10 ; A = 0,785 [cm2]

Przyjęto 2 pręty φ10

3. Dozbrojenie nad podporą ( oparcie )

Fmin=40 kN/m ; l=0,31 m

F = Fmin * l = 40 * 0,31 = 12,4 kN

As = F / fyd = 12,4 * 10 / 350 = 0,3543 cm2

Pręt : d = 8 ; A = 0,5026 [cm2]

Przyjęto pręt φ8 co 0,31 m

a) przy ścianie wewnętrznej

L = 2 * 1/7 * Ln + 250 = 1/7* 4,55+250 = 650 +250 = 1550 mm

b) przy ścianie zewnętrznej

Zakotwienie:

lb = φ/4 * fyd/fbd = φ/4 * 350/2 = 43,75φ = 43,75*8 = 350 mm

lbd = La* lb * As wymagane / As zastosowane =0,7 *350* 0,3543/0,5026 = 175 mm

L= 1/7 * Ln+ lbd =650 mm + 175 mm = 825 mm

4. Wieniec ( oparcie)

Fmin= 90 kN i Fmin= l * 15 kN/m =76,5 kN ; l = 5,1 m

As= Fmin / fyk =90*10 / 410 = 2,195 cm2

Przyjęto 4 pręty φ10

5. Wieniec ( dojście bokiem)

Fmin= 90 kN

As= Fmin / fyk =90*10 / 410 = 2,195 cm2

Przyjęto 4 pręty φ10Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Projekt Kingi, Prywatne, Budownictwo, Materiały, III semestr, od Beaty, Semestr 3, budownictwo ogóln
projekt Tomkowy, Prywatne, Budownictwo, Materiały, III semestr, Budownictwo Ogólne, projekt, budowni
tomek mechana 2 2, Prywatne, Budownictwo, Materiały, III semestr, Mechanika II, mechanika II, projek
projekt teriva I, Prywatne, Budownictwo, Materiały, III semestr, Budownictwo Ogólne, projekt, budown
Kol-1R, Prywatne, Budownictwo, Materiały, III semestr, Mechanika II, mechanika II
mini min bryÄŹĹĽËťa, Prywatne, Budownictwo, Materiały, III semestr, Mechanika II, mechanika II
Kinematyka wykład, Prywatne, Budownictwo, Materiały, III semestr, od Beaty, Semestr 3, Mechanika 2,
Zadania odp same, Prywatne, Budownictwo, Materiały, III semestr, Mechanika II, mechanika II, Dynamik
żebra, Prywatne, Budownictwo, Materiały, III semestr, od Beaty, Semestr 3, budownictwo ogólne
R C, Prywatne, Budownictwo, Materiały, III semestr, Wytrzymałość materiałów, Wytrzymalosc materialow
Marketing polityczny, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Marketing polityczny
Miejsce wsp lnoty religijnej w spo ecze stwie, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Rel
Marketing skrypcior, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Marketing polityczny
Partie i Systemy Partyjne Wyklady[1], Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Partie polit
polityka społeczna jk(1), Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Polityka Społeczna
Partie polityczne WYKŁADY, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Partie polityczne i sys

więcej podobnych podstron