Interpretacja czynnikowa CPQ, psychologia, studia psychologia, semestr V, materiały gmail, Brachowicz, metody badania osobowości


INTERPRETACJA - JAKOŚCIOWA, KONFIGURACJA CZYNNIKÓW CPQ

- kontakty społeczne A, C, E, H

- kontrola charakteru - C+, G+, O-, Q3+, Q4- \ niedojrzały emocjonalnie - C-, G-, O+, Q3-, Q4+

- zrównoważenie emocjonalne - C+, Q4-, D-, G+

- niepokój - wzór

- intelekt - B, N

- tendencja do zachowań agresywnych lub ich brak - O+, A-

- agresja - lekkomyślność - E+, F+

- wysoki czynnik w H - gotowość do ryzyka

- duża spontaniczność, a równocześnie dziecko nie kieruje się normami; dziecko może działać bez zastanowienia - F+, G- łączyć z O-, Q3-

- temperamentalna skłonność do zachowań drażliwych D+

- bardzo duża stabilność, mała wrażliwość na potrzeby innych - wysoki wynik w C+

- zrównoważone uczuciowo, spokojne, pogodne - C+, D-

- dziecko odprężone, łagodne - Q4-

- napięte, naprężone - Q4+

- ufność - O-

- zalęknione - O+

- radosne, wesołe - F+

- smutne - F-

- łatwość nawiązania kontaktów A+, J+, Q3+

- odpowiedzialne, sumienne, nie zniechęca się G+

- niewytrwałe - G-

- dziecko jest delikatne, wrażliwe, łagodne, może być rozpieszczone - I+

- surowe, wymagające - I-

- inteligentne, potrafi przewidywać - B+, E+

- pod katem postępów w nauce, szkolnych osiągnięć - B+, N+ - dziecko bystre, wytrwałe, myśli przezornie; Q3+ - działa w sposób planowy, zorganizowany

- B-, N-; mało inteligentne, łatwo rezygnuje w przypadku trudności

- Q3- - pracuje bez planu, chaotycznie

- C+ - stałość w zainteresowaniach

- C- - unika odpowiedzialności

- H+ - dziecko jest śmiałe, aktywne, zgłasza się na lekcji

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wywiad z dzieckiem, psychologia, studia psychologia, semestr V, materiały gmail, Brachowicz, metody
ESPQ, psychologia, studia psychologia, semestr V, materiały gmail, Brachowicz, metody badania osobow
porównanie arkusz zachow.si ucznia a test jki jesteś, psychologia, studia psychologia, semestr V, ma
Zgoda na badanie -PROPOZYCJA -WSB NLU 2015, psychologia, studia psychologia, semestr V, materiały gm
ARKUSZ, psychologia, studia psychologia, semestr V, materiały gmail, Brachowicz
EFA - Jak interpretować czynnik 1 - AJ, Psychologia, Statystyka, psychometria
sprawozdanie 1 mat bud, STUDIA budownictwo, SEMESTR I, materiały budowlane
Szczegielniak prawie wszystko, Studia WSM, 4 Semestr, Materiały od dr Szczegielniaka
BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI BETONU, Skrypty, UR - materiały ze studiów, studia, studia, Bastek, Studia, Ro
Cegielnia, Skrypty, UR - materiały ze studiów, studia, studia, Bastek, Studia, Rok 3, SEMESTR V, Mat
ćwiczenia 1-2 materialy dla studentów, psychologia, studia psychologia, semestr V, egzaminy semestr
ZAKRES MATERIAŁU Z DIAGNOSTYKI INTELIGENCJI, psychologia, studia psychologia, semestr V, psychologia
ćwiczenia 3 materialy dla studentów, psychologia, studia psychologia, semestr V, egzaminy semestr 5,
psycho wykłady (1), Materiały STUDIA, Semestr VII, Psychologia zarządzania
Psychologia TESTY, Materiały STUDIA, Semestr VII, Psychologia zarządzania

więcej podobnych podstron