1. LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE I FIBRYNOLITYCZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3


LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE

ŚRODKI PRZECIWZAKRZEPOWE STOSOWANE POZA ORGANIZMEM

Środki te są używane w badaniach laboratoryjnych i do konserwacji preparatów krwiopochodnych. Nie są stosowane jako leki.

Główny mechanizm działania polega na wiązaniu jonów wapnia,    co powoduje niezdolność krwi do krzepnięcia.

Preparaty : cytryniany, werseniany, szczawiany, fluorki sodu.

Krew nie może krzepnąć również wtedy, gdy brakuje czynnika kontaktowego. Służy temu powlekanie pojemników na krew, igieł      i cewników naczyniowych związkami silikonowymi lub teflonem.

ŚRODKI INAKTYWUJĄCE CZYNNIKI KRZEPNIĘCIA

1. HEPARYNA - hamuje reakcje prowadzące do krzepnięcia krwi i tworzenia się fibrynowego skrzepu. Heparyna hamuje proces przekształcania protrombiny w trombinę, unieczynnia trombinę już wytworzoną oraz zapobiega przekształcaniu fibrynogenu w fibrynę i stabilizacji fibryny.

Heparyna nie wykazuje aktywności fibrynolitycznej, nie rozpuszcza istniejącego skrzepu.

Wskazania :

Przeciwwskazania :

Ostrożnie należy stosować u chorych z ryzykiem wystąpienia krwawienia, np. po zabiegach operacyjnych.

Interakcje :

Działanie heparyny nasilają : niesterydowe leki przeciwzapalne, leki antyagregacyjne, doustne leki przeciwzakrzepowe, leki fibrynolityczne, dekstran.

Dawkowanie i sposób podawania :

Heparynę podaje się wyłącznie we wstrzyknięciach i wlewach dożylnych oraz podskórnie :

2. HEPARYNY DROBNOCZĄSTECZKOWE - są pochodnymi heparyny o małej masie cząsteczkowej. Wykazują głównie aktywność przeciw czynnikowi krzepnięcia krwi X a. W dawkach profilaktycznych nie wpływają na agregację płytek krwi oraz wiązanie fibrynogenu.

Po podaniu podskórnym wchłania się szybko i całkowicie a jej aktywność utrzymuje się przez 24 godziny.

Wskazania :

Działania niepożądane :

Preparaty : Fraxiparine, Fraxodi, Clexane, Clivarin, Fragmin, Lovenox.

Podawanie : leki w postaci ampułkostrzykawek, podaje się podskórnie w fałd skórny okolicy brzucha.

3. DOUSTNE LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE

Nazywane są „antywitaminami K”, gdyż antagonizują działanie witaminy K, niezbędnej do syntezy protrombiny. Nie wpływają jednak na protrombinę krążącą we krwi.

Wskazania :

Przeciwwskazania :

Działania niepożądane :

Dawkowanie i sposób podawania :

Dawkę ustala się indywidualnie na podstawie badań układu krzepnięcia krwi. Pełne działanie przeciwzakrzepowe leku uzyskuje się po 3 - 5 dniach leczenia. Podawania leku nie wolno gwałtownie przerywać, gdyż grozi to powstawaniem zakrzepów.

Preparaty : Acenocumarol, Sintrom, Syncumar.

LEKI FIBRYNOLITYCZNE

STREPTOKINAZA (STREPTASE) - jest zewnątrzpochodnym aktywatorem plazminogenu. Jej działanie polega na inaktywacji zarówno plazminogenu osoczowego, jak i związanego z fibryną w zakrzepie. W wyniku tej reakcji powstaje plazmina biorąca udział w rozpuszczaniu zakrzepu i w reakcjach z krążącym wolno fibrynogenem oraz czynnikami krzepnięcia V i VIII.

Wskazania :

Przeciwwskazania :

Działania niepożądane :

Dawkowanie i sposób podawania :

W ostrym zawale serca podaje się 1500000 j.m. streptokinazy we wlewie kroplowym w ciągu 30 - 60 minut.

ALTEPLAZA - TKANKOWY AKTYWATOR PLAZMINOGENU (ACTILYSE)

Substancją czynną jest alteplaza - ludzki aktywator plazminogenu, uzyskany metodą biotechnologii. Po podaniu dożylnym ulega ona aktywacji po połączeniu z włóknikiem, zapoczątkowując przemianę plazminogenu w plazminę, powodującą rozpuszczenie skrzepu. Jest lekiem działającym szybko i krótko. Nie posiada właściwości antygenowych.

Wskazania :

Przeciwwskazania : podobne jak w przypadku streptokinazy.

Dawkowanie i sposób podawania :

Najczęściej podaje się :Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
2. Leki przeciwkrwotoczne i moczopędne, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
8. LEKI MIEJSCOWO ZNIECZULAJĄCE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
10. LEKI ZNIECZULENIA OGÓLNEGO, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
4. LEKI BETA - ADRENOLITYCZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 2
8. LEKI MIEJSCOWO ZNIECZULAJĄCE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
4. Leki przeciwpadaczkowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
5. Leki przeciwparkinsonowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
1. Leki przeciwbólowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
4. Leki przeciwpadaczkowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
3. LEKI PSYCHOTROPOWE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
11. LEKI WPŁYWAJĄCE NA ZAKOŃCZENIA RUCHOWE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
4. LEKI STOSOWANE W DYCHAWICY OSKRZELOWEJ, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
3. LEKI ANTYALERGICZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 5
3. Leki hamujące agregacje płytek krwi, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 2
6. LEKI ANTYARYTMICZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 2
1. Glikozydy nasercowe i inne leki działające inotropowo dodatnio, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGI
Leki inotropowe i pwstrząsowe, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
Leki stosowane w NZK, Ratownictwo Medyczne, Farmakologia, Leki

więcej podobnych podstron