1. Leki przeciwbólowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4


Leki przeciwbólowe

Ból jest zjawiskiem występującym na skutek podrażnienia receptorów czuciowych przez bodźce środowiska zewnętrznego lub czynniki powstające w tkankach na skutek procesu chorobowego.

Impulsy bólowe są przenoszone przez nerwy czuciowe do korzeni tylnych rdzenia kręgowego, dalej do wzgórza i kory mózgowej.

Organizm Reaguje na odczuwany ból zmianami czynności wegetatywnych

Odczuwanie bólu jest modulowane przez pewne substancje endogenne zwane neuromodulatorami bólu:

Mimo, że ból w swoim założeniu ma charakter odczucia przykrego i wywołuje zmiany w czynnościach fizjologicznych i psychicznych, to jest on sygnałem zainstnienia w organizmie procesów patologicznych.

Opioidowe leki przeciwbólowe

Mechanizm działania tych leków polega na naśladowaniu działania endogennych peptydów czyli endorfin na receptory opioidowe. Cechą charakterystyczną tych leków jest zdolność do wywoływania uzależnienia.

 1. Morfina

 1. Kodeina

 1. Petydyna

 • Fentanyl

  1. Morfina

  1. Dolargan

  1. Fentanyl

  Bardzo silny agonista receptora opioidowego, działa około 100 razy silniej przeciwbólowo niż morfina, ale znacznie krócej.

  Efekt analgetyczny występuje prawie natychmiast po podaniu dożylnym i utrzymuje się około 20-30 min.

  wzmagają odczucie bólu

  hamują odczucie bólu

  u chorych cierpiących z powodu bólu

  u ludzi zdrowych



  Wyszukiwarka

  Podobne podstrony:
  4. Leki przeciwpadaczkowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
  5. Leki przeciwparkinsonowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
  4. Leki przeciwpadaczkowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
  Narkotyczne i nienarkotyczne leki przeciwbólowe, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
  3. LEKI PSYCHOTROPOWE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
  3. LEKI ANTYALERGICZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 5
  6. LEKI ANTYARYTMICZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 2
  1. LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE I FIBRYNOLITYCZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
  2. Leki przeciwkrwotoczne i moczopędne, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
  1. LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE I FIBRYNOLITYCZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
  8. LEKI MIEJSCOWO ZNIECZULAJĄCE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
  11. LEKI WPŁYWAJĄCE NA ZAKOŃCZENIA RUCHOWE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
  4. LEKI STOSOWANE W DYCHAWICY OSKRZELOWEJ, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
  10. LEKI ZNIECZULENIA OGÓLNEGO, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
  3. Leki hamujące agregacje płytek krwi, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 2
  1. Glikozydy nasercowe i inne leki działające inotropowo dodatnio, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGI
  4. LEKI BETA - ADRENOLITYCZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 2
  8. LEKI MIEJSCOWO ZNIECZULAJĄCE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
  leki tel, Ratownicto Medyczne, Farmakologia

  więcej podobnych podstron