III GO Zemsta1, Scenariusze lekcji


Konspekt lekcji dla klasy III GO

Temat: Sąsiedzkie porachunki, czyli słów kilka o „Zemście” Aleksandra Fredry.

1. Zadania lekcji w zakresie wiadomości

Uczeń:

Zadania lekcji w zakresie umiejętności

Uczeń:

Zadania lekcji w zakresie postaw

Uczeń:

2. Typ lekcji: wprowadzająca nowe treści

3. Metody: heureza z elem. wykładu, pogadanki - podającej, przekładu intersemiotycznego

4. Strategie: P (przez odkrywanie) z elem. O (przez działanie)

5. Formy organizacji nauczania: jednostkowa, zbiorowa

6. Środki dydaktyczne:

7. Literatura wykorzystana:

A. Fredro, Zemsta.

A. Fredro, Paweł i Gaweł.

A. Fryśna, M. Rusińska, Aleksander Fredro: Zemsta, (w:) Dzieło literackie w klasie VII Szkoły Podstawowej, pod red. L. Jazownika, Zielona Góra 1993, s. 125-130.

Zadania do lektury dla klas VII - VIII, praca zbiorowa pod red. T. Patrzałka i G. Wigary, Warszawa 1987, s.38-43.

8. Tok lekcji:

Zapisanie tematu lekcji.

Wprowadzenie w tematykę zajęć:

Znany krytyk literacki Kazimierz Wyka powiedział o „Zemście” następujące słowa: Czym jest „Pan Tadeusz” dla twórczości Mickiewicza, tym dla twórczości Fredry „Zemsta”: pożegnaniem mijającego świata szlacheckiego, pożegnaniem go spoza progu ostatniego rozbioru.

Inny znawca - Koźmian powiedział natomiast, że Fredro uratował Polskę od powszechnej melancholii.

Są to niezwykle zaszczytne słowa. Komedie Fredry do dziś bawią i urzekają swoją lekkością. Aż trudno uwierzyć, że powstały w tym samym czasie, co ponure dzieła wielkich wieszczów romantyzmu.

Zaprezentowanie sylwetki pisarza. Prośba, by uczniowie przypomnieli, co wiedzą na temat Fredry. Nauczyciel uzupełnia brakujące elem. biografii pisarza. W celu poszerzenia wiadomości przetacza fragment wierszowanego życiorysu autora „Pro memoria”.

(na tablicy wisi portret pisarza)

Zaprezentowanie genezy powstania utworu:

W roku 1828 Fredro ożenił się z Zofią z Jabłonowskich Skarbkową. W posagu wziął za nią klucz korczyński z połową starego zamku w Odrzykoniu. Druga połowa należała do kogoś innego. Przeglądając papiery związane z historią otrzymanego majątku natrafić musiał na akta procesowe właścicieli zamku z pierwszej poł. XVII wieku: Piotra z Dąbrownicy Firleja i Jana Skotnickiego. Pierwszy był właścicielem zamku dolnego, a drugi górnego. Ciągle dochodziło pomiędzy nimi do kłótni i zwad, w końcu jeden drugiego pozwał przed sąd. Sprawę wygrał Skotnicki, lecz zatargi trwały nadal. Dopiero w roku 1638 położył im kres ślub między wojewodzicem Firlejem i kasztelanką Skotnicką.

Historia właśnie tego sporu została uwieczniona na kartach komedii.

Co może oznaczać tytuł utworu? Jak możemy rozumieć słowo „zemsta”? W jakich kontekstach się pojawia?

Carskie władze Warszawy nakazały w 1845 roku zmianę owego tytułu. Nowy tytuł brzmiał: „Zemsta za mur graniczny”. Jak sądzicie, dlaczego tak się stało?

(odniesienie do historii, sytuacja kraju pod zaborami, tytuł mógł być rozumiany jako zemsta na władzach carskich, na zaborcy).

Rozwinięcie: pogadanka o wrażeniach i spostrzeżeniach z „Zemsty”.

Uczniowie wyrażają swoje zdanie, wskazują najciekawsze fragmenty. Utrwalają na tej podstawie konstrukcje składniowe, ułatwiające formułowanie ocen oraz opinii na temat dzieła literackiego.

Konstrukcje typu: Moim zdaniem...; według mnie...; Uważam, iż...; Utwór pobudza do śmiech dzięki temu, że...; Utwór w sposób zabawny ukazuje...

Określenie miejsca i czasu akcji. Ukierunkowanie polecenia poprzez zwrócenie uwagi na didaskalia.

(akcja: pod koniec XVIII wieku, na wsi, w zamku Cześnika i Rejenta, podzielonym murem granicznym)

Proszę o ustne streszczenie fabuły „Zemsty”.

W czym tkwi główny problem komedii?

Podobną parę bohaterów zaprezentował Fredro w bajce „Paweł i Gaweł”. Odczytanie treści bajki i porównanie dwóch par bohaterów na tle sytuacji, w której przyszło im żyć.

(porównują obie sytuacje, zauważają podobieństwa; obie pary czyniły drugiej stronie na złość: Rejent podobnie jak Gaweł chciał przechytrzyć rywala, ale karta się odwróciła i nic nie zyskali).

Nawiązując do obu utworów narysuj, jak wyobrażasz sobie podział starego zamczyska na dwie połowy. Pomogą ci w tym objaśnienia sceniczne przy końcu sceny 5, aktu I oraz następujące słowa Cześnika:

Ojciec Klary

Kupił za wsią zamek stary

.........................................

Tu mieszkamy jakby sowy

Lecz co gorsza, że połowy

Drugiej zamku - czart dziedzicem

Czym różni się ten podział od podziału domu Pawła i Gawła?

Podsumowanie:

Na podstawie treści utworu wyodrębnijcie cztery główne wątki „Zemsty”.

  1. plany matrymonialne Cześnika

  2. waśń graniczna między Cześnikiem i Rejentem

  3. miłość Wacława i Klary

  4. historia Papkina

Zadanie domowe:

  1. Napisz krótkie streszczenie „Zemsty”.

  2. Przygotuj zabawne fragm. tekstu, które odnosiłyby się do głównych wątków „Zemsty”, a także zabawne zwroty i powiedzenia jej bohaterów.

3Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
III GO Reklama, Scenariusze lekcji
III GO zemsta2 komizm, Scenariusze lekcji
III GO zermsta3 postacie, Scenariusze lekcji
I GO krzyżacy2 rycerstwo, Scenariusze lekcji
scenariusz lekcji klasy II kwiaty, KLASY I - III, Scenariusze kl. - III
I GO Krzyżacy4 podsumowanie, Scenariusze lekcji
Scenariusz lekcji o tematyce zapobiegania narkomanii do realizacji w III klasie gimnazjum
I GO Krzyżacy 3 Jurand, Scenariusze lekcji
Scenariusz lekcji Edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III gimnazjum
scenariusz lekcji PRZYSZŁA PANI JESIEŃ(1), KLASY I - III, Scenariusze kl. - III
Opracowane Zagadnienia z Dydaktyki Języka Polskiego, lekcja poezji - gimnazjum, Scenariusz lekcji ję
I GO krzyżacy2 rycerstwo, Scenariusze lekcji
scenariusz lekcji klasy II kwiaty, KLASY I - III, Scenariusze kl. - III
Scenariusz lekcji języka angielskiego w oparciu o metodę TPR kl III
Scenariusz lekcji wychowania fizycznego w kl III A
SCENARIUSZ LEKCJI na śniegu, KONSPEKTY, ĆWICZENIA
w 80 dni dookola swiata - test, Lektury SP scenariusze lekcji
segregacja śmiaci, przyroda, scenariusz. lekcji kl.4

więcej podobnych podstron