2. Leki przeciwkrwotoczne i moczopędne, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3


LEKI PRZECIWKRWOTOCZNE

I Leki przyspieszające procesy krzepnięcia stosowane miejscowo

 1. Trombina - proszek, którym można posypać krwawiące miejsce

 2. Gastrotrombina - proszek, najczęściej doustnie, żeby zatamować krwawienie błony śluzowej żołądka

 3. Hemostim - aerozol

 4. Spongostan - gąbki żelatynowe, kremowobiała gąbka, wkłada się do narządu miąższowego, który krwawi

II Leki stosowane ogólnie

 1. Liofilizowany fibrynogen ludzki - preparat krwiopochodny

 2. Globulina antyhemofilowa - podawana przy hemofilii, gdy brakuje VIII czynnika krzepnięcia; podaje się dożylnie, proszek rozcieńczany specjalnym, dołączonym rozpuszczalnikiem

 3. Siarczan protrombiny - stosuje się po przedawkowaniu heparyny; antagonista heparyny

 4. Związki wapnia - stosowane głównie w zatruciach związkami wiążącymi jony wapnia

 5. Witamina K - Vitacon, stosowana w niedoborach protrombiny, działa po kilku tygodniach

Wskazania:

 1. skaza krwotoczna spowodowana zaburzeniem czynników krzepnięcia

 1. przedawkowanie heparyny i doustnych leków przeciwzakrzepowych

 1. profilaktycznie u chorych z żółtaczką mechaniczną

III Leki hamujące procesy fibrynolizy

Ich działanie polega na hamowaniu rozpuszczania świeżych skrzepów

 1. Exacyl - hamuje bezpośrednie aktywatory plazminogenu (streptokinazę i inne lizokinazy) przeciwdziałając w ten sposób fibrynolizie, bezpośrednio wpływa na aktywatory tkankowe i urokinazę

 2. Etamsylat - Cyclonamine, Dicinone

Wskazania:

 1. krwawienia spowodowane pierwotną, uogólnioną fibrynolizą

 1. krwawienia na skutek stosowania leków fibrynolitycznych

 1. krwawienia żołądkowo - jelitowe

 1. krwawienia z dolnych dróg moczowych

 1. krwawienia po zabiegach otolaryngologicznych (np. wycięcie migdałków, bo tego nie ma jak ucisnąć)

 1. krwawienia z dróg rodnych (też nie ma jak ucisnąć)

LEKI MOCZOPĘDNE

Stosowane są głównie w celu zwiększenia diurezy niezależnie od przyczyn skąpomoczu lub bezmoczu a także w celu przyśpieszenia wydalania substancji toksycznych w zatruciach związkami wydalanymi przez nerki.

1) diuretyki pętlowe - ich głównym miejscem działania jest wstępująca część pętli nefronu. Są lekami o największej efektywności. Lekiem modelowym tej grupy jest furosemid - furosemidum, lasix (tabletki, ampułki do podawania dożylnego).

Działanie:

 1. hamuje zwrotne wchłanianie chloru i sodu w kanalikach nerkowych

 2. nasila sekrecję potasu w cewkach krętych dystalnych

 3. szybka i znaczna diureza powoduje szybkie i znaczne zmniejszenie objętości płynów krążących (osocza)

 4. początek działania następuje po 2-3 minutach od podania dożylnego

Zastosowanie:

 1. nagłe stany wymagające szybkiego odwodnienia chorego np.

 2. obrzęk płuc

 3. przełom nadciśnieniowy

 4. obrzęk mózgu

 5. ciężka niewydolność nerek przy nieskuteczności innych leków

 6. niewydolność krążenia

 7. nadciśnienie tętnicze

 8. marskość wątroby

 9. obrzęki różnego pochodzenia

 10. zatrucia związkami wydalanymi przez nerki

Przeciwwskazania:

 1. niedrożność dróg moczowych (jeśli pęcherz jest pełen -ostre zatrzymanie moczu, leki moczopędne mogą znacznie pogorszyć stan chorego)

 2. śpiączka wątrobowa

 3. hipokaliemia (nie ma sensu, żeby jeszcze obniżać poziom potasu)

 4. ciąża i okres karmienia piersią

 5. przedawkowanie glikozydów nasercowych

Działania niepożądane:

 1. spadek ciśnienia krwi

 2. bóle i zawroty głowy (przejściowe)

 3. hipokaliemia

 4. hipomagnezemia

 5. hiperglikemia

 6. zaburzenia łaknienia, nudności, wymioty, biegunki lub zaparcia

2) tiazydy moczopędne - działają przez hamowanie zwrotnego wchłaniania jonów chlorkowych w korowej części nefronu. W wyniku tego zwiększa się również wydalanie jonu sodowego. Pociąga to za sobą znaczne ilości wody powodując zwiększenie ilości wydalanego moczu. Ponadto rozkurczają się mięśnie gładkie naczyń krwionośnych i obniżają ciśnienie tętnicze krwi.

Działania niepożądane:

 1. hipokaliemia i hipomagnezemia

 2. zaburzenia rytmu serca

 3. zaburzenia funkcji szpiku i wątroby

 4. alergia

 5. hiperglikemia

 6. hipercholestorolemia

Wskazania:

 1. obrzęki różnego pochodzenia

 2. nadciśnienie tętnicze

 3. moczówka prosta

Preparaty:

Hydrochlorothiazidum, Hygroton, Klopamid - brinaldix (wszystko tabletki)

Preparaty złożone:

Tialorid, Retiazid, Normatens-brinardin

Przeciwwskazania:

 1. hipowolemia

 2. cukrzyca

 3. niedobory elektrolityczne

 4. dna moczanowa

 5. zaburzenia funkcji szpiku

 6. niewydolność wątroby

3) diuretyki oszczędzające potas

Aldosteron jest hormonem nasilającym wymianę sodu na potas w kanaliku dystalnym nefronu. Zahamowanie tej wymiany prowadzi do utraty sodu i wody oraz zatrzymania potasu.

A. Antagoniści aldosteronu

Spironolakton - aldacton, verospiron, polspiron, spironol

Działają słabo moczopędnie, są stosowane głównie jako leki wspomagające, łącznie z innymi lekami moczopędnymi

Wskazania:

 1. obrzęki w niewydolności krążenia i retencji sodu

 2. marskość wątroby z obrzękami i wodobrzuszem

 3. nadciśnienie tętnicze

 4. zespół nerczycowy

B. Pseudoantagoniści aldosteronu

Amilorid

Tialorid (preparat złożony =Hydrochlorothiazidum+Amilorid)

Hamują wymianę sodu i potasu poprzez uszczelnienie komórek kanalika

4) diuretyki osmotyczne

Mannitol 20%

Substancje, które dobrze przesączają się z osocza i szybko są wydalane przez nerki bez wchłaniania zwrotnego. Osiągają one w przesączu duże stężenie powodując związanie dużej ilości wody, która razem z nimi opuszcza organizm. Jest to jedyna grupa moczopędnych skutecznie działających w stanach hipowolemii.

Wskazania:

 1. obrzęk mózgu

 2. stany zagrażające obrzękiem mózgu

 3. wstrząs (pobudzenie diurezy)

 4. hipowolemia

5) roślinne leki moczopędne:

futoliza, urosan, urogranWyszukiwarka

Podobne podstrony:
1. LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE I FIBRYNOLITYCZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
1. LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE I FIBRYNOLITYCZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
8. LEKI MIEJSCOWO ZNIECZULAJĄCE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
10. LEKI ZNIECZULENIA OGÓLNEGO, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
4. LEKI BETA - ADRENOLITYCZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 2
8. LEKI MIEJSCOWO ZNIECZULAJĄCE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
4. Leki przeciwpadaczkowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
5. Leki przeciwparkinsonowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
1. Leki przeciwbólowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
4. Leki przeciwpadaczkowe, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
3. LEKI PSYCHOTROPOWE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
11. LEKI WPŁYWAJĄCE NA ZAKOŃCZENIA RUCHOWE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 4
4. LEKI STOSOWANE W DYCHAWICY OSKRZELOWEJ, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3
3. LEKI ANTYALERGICZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 2 ROK, 5
3. Leki hamujące agregacje płytek krwi, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 2
6. LEKI ANTYARYTMICZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 2
1. Glikozydy nasercowe i inne leki działające inotropowo dodatnio, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGI
Leki inotropowe i pwstrząsowe, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
Leki stosowane w NZK, Ratownictwo Medyczne, Farmakologia, Leki

więcej podobnych podstron