ANESTEZJOLOGIA W POŁOŻNICTWIE, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)


ANESTEZJOLOGIA W POŁOŻNICTWIE

1. Znieczulenia do zabiegów położniczych:

2. Znieczulenia do zabiegów niepołożniczych:

3. Znieczulenie kobiety w ciąży to równocześnie oddziaływanie na rozwijający się płód:

4. Zmiany u kobiety w ciąży dotyczące układu oddechowego:

5. Zmiany u kobiety w ciąży dotyczące układu krążenia:

6. Zmiany u kobiety w ciąży dotyczące układu hematologicznego:

7. Zmiany u kobiety w ciąży dotyczące układu pokarmowego:

8. Najważniejsze implikacje tych wszystkich zmian:

9. Leki anestezjologiczne:

10. Wpływ leków na przebieg porodu:

a) anestetyki wziewne - zmniejszają aktywność macicy i jej kurczliwość:

b) azotany - bez wpływu na przebieg porodu

c) opioidy - w dawkach analgetycznych nie wpływają na aktywność macicy

d) ketamina - zwiększa aktywność macicy

e) benzodwuazepiny - nie wpływają na przebieg porodu

f) anestetyki lokalne - zmniejszają aktywność macicy

11. Leki obkurczające naczynia:

a) alfa-adrenergiki - nie wpływają na czynność skurczową macicy ale zmniejszają przepływ krwi przez macicę - niedotlenienie płodu

b) efedryna jako sympatykomimetyk pośredniczący (zwojowy) - pobudza zarówno receptory alfa jak i beta co prowadzi do wzrostu rzutu serca a dzięki czemu przepływ przez macicę jest utrzymany prawidłowo

c) adrenalina - dodana do środka znieczulającego miejscowo może zmniejszyć aktywność macicy

d) barbiturany - działają silnie depresyjnie na CUN płodu, ich działanie jest zależne od dawki:

e) ketamina - dawki powyżej 1 mg/kg prowadzą do depresji płodu

f) azotany - powodują depresję płodu, gdy podawane są powyżej 15 minut

g) opioidy - wywierają depresję ośrodka oddechowego płodu po podaniu im po ok. 1h - nie podawać ich gdy poród spodziewany jest za 1-4h - w zabiegach położniczych nie podawać dożylnie przed odpępnieniem

h) benzodiazepiny - mają zastosowanie p/drgawkowe - powodują u noworodków senność, obniżenie napięcia mięśniowego, skłonność do hipotermii, utrudnione ssanie (zespół wiotkiego dziecka)

12. Środki zwiotczające:

a) suksynylocholina - poniżej dawki 200 mg nie powoduje zwiotczenia matki dziecka

b) leki niedepolaryzujące - powodują zwiotczenie płodu po podaniu ich w dużych dawkach

13. Środki wziewne - halogenowe:

14. Główne zagrożenia w anestezjologii położniczej:

15. Zespół aortalno-kawalny:

16. Aspiracja treści żołądkowej:

17. Trudna intubacja:

18. Postępowanie prawidłowe zmniejszające ilość powikłań:

19. Bóle porodowe:

a) pierwszy okres porodu:

b) drugi okres porodu:

20. Znieczulenie porodu naturalnego:

21. Znieczulenie zewnątrzoponowe - ciągłe:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
POWIKŁANIA W ANESTEZJOLOGII, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agaso
DAWKOWANIE, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)
Zwiotczenie, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)
ANESTEZJOLOGIA WSTĘP, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)
APARAT DO ZNIECZULENIA + STOLIK ANESTEZJOLOGICZNY, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia,
POSTĘPOWANIE ANESTEZJOLOGICZNE W URAZACH CZASZKOWO - MÓZGOWYCH, Ratownictwo medyczne, Farmakologia,
Ból iii, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)
Intubacja, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)
MONITOROWANY NADZÓR ANESTEZJOLOGICZNY, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjolo
Przygotowanie pacjenta do znieczulenia, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjol
Wziewne środki znieczulenia ogólnego, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjolog
Leki nasenne, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)
Ból, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)
położnictwo, Ratownicto Medyczne, Anestezjologia z intensywną terapią
Leki inotropowe i pwstrząsowe, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia
Nitrogliceryna, Ratownicto Medyczne, Farmakologia
Klemastyna, Ratownicto Medyczne, Farmakologia
1. LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE I FIBRYNOLITYCZNE, Ratownictwo Medyczne, FARMAKOLOGIA, 1 ROK, 3

więcej podobnych podstron