taktyka, Akademia Morska Szczecin, Wojsko, 1 semestr


  1. wymienić przeznaczenie sił zbrojnych oraz ich rodzaje i części

Siły Zbrojne wykonują operacje reagowania w sytuacjach kryzysowych w kraju i poza jego granicami. Organizują misje wojskowe inne niż wojna- za granicą pod auspicjami NATO,OBWE etc.

Dzielą się:

Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego są częścią SZ w razie wojny.

  1. podać warunki użycia żołnierzy w działaniach na rzecz wsparcia pokoju

  • wymienić podstawowe techniki stosowane przez żołnierzy na rzecz wsparcia pokoju