proces pielegnowania oiom - praktyka gs-1, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ############################, A notatki


PROCES PIELĘGNOWANIA PROWADZONY W OPARCIU O TEORIĘ Virginii Henderson.

Uzasadnienie wyboru teorii pielęgnowania :

Do pielęgnowania pacjenta w oddziale intensywnej opieki medycznej wybrałam teorię pielęgnowania Virginii Henderson, ponieważ precyzyjnie określa potrzeby człowieka, których zaspokojenie jest niezbędne do życia i rozwoju, opierając się na potrzebach wyodrębnionych przez Maslowa, oraz skupia się na postrzeganiu pacjenta jako całości. Zastosowanie tej teorii gwarantuje więc profesjonalną i kompleksową opiekę nad pacjentem.

DATA

DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA

CEL PIELĘGNOWANIA

PLAN PIELĘGNOWANIA

REALIZACJA w kolejnych dniach

OCENA OPIEKI

06.12

07.12

 1. Stan zagrożenia życia spowodowany niewydolnością oddechową.

 1. Możliwość wystąpienia zaburzeń oddychania z powodu zalegającej wydzieliny w drzewie oskrzelowym.

 1. Ryzyko pojawienia się odleżyn spowodowane długotrwałym unieruchomieniem w łóżku.

 1. Deficyt samo opieki i samo pielęgnacji wynikający ze stanu zdrowia pacjenta.

\

 1. Podatność na infekcje z powodu obniżonej odporności i stanu pacjenta.

 1. Brak aktywności ruchowej spowodowany długotrwałym unieruchomieniem

 1. Zgon pacjentki z powodu niewydolności krążeniowo- oddechowej.

Wczesne wykrycie objawów świadczących o bezpośrednim zagrożeniu życia.

Poprawa drożności dróg oddechowych.

Zminimalizowanie ryzyka powstania odleżyn.

Utrzymanie w czystości skóry i śluzówek pacjenta.

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia infekcji.

Uniknięcie lub zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań unieruchomienia,

tj. odparzenia, odleżyny, choroba zakrzepowo- zatorowa.

Wykonanie toalety pośmiertnej zmarłej z zachowanie szacunku dla zwłok.

- obserwacja świadomości chorej,

- stałe monitorowanie czynności pracy serca za pomocą kardiomonitora,

-pomiar parametrów- ciśnienia tętniczego krwi, tętna i oddechów oraz temperatury ciała,

- ocena ocieplenia skóry dystalnych części ciała, np. palców stóp lub rąk, która dostarcza cennych danych o obwodowym przepływie krwi,

- kontrola zmian zabarwienia (zasinienie, zaróżowienie) warg, płatków usznych, ocena wypełnienia żył szyjnych,

- kontrola diurezy- prowadzenie bilansu płynów,

- stały pomiar wysycenia krwi tętniczej tlenem za pomocą pulsoksymetru

-podawanie leków według zleceń lekarza,

-dokumentowanie pomiarów, obserwacji oraz wykonywanych czynności.

-zgłaszanie zauważonych nieprawidłowości lekarzowi.

- obserwacja świadomości, oddechu, tętna, saturacji, powłok skórnych w kierunku sinicy.

- kontrola jamy ustnej i jej czyszczenie: usunięcie protezy, ewentualnie obcych ciał za pomocą ssaka lub palca, czy też szpatułki owiniętej gazą,

- stosowanie fizykoterapii ( drenaż ułożeniowy, oklepywanie -odsysanie-rozprężanie), w celu usuwania wydzieliny z drzewa oskrzelowego i zapobieganie powstawaniu niedodmy płuc,

-poprawa utlenowania krwi przez podawanie tlenu zgodnie ze zleceniem lekarza,

-dokumentowanie pomiarów, obserwacji oraz wykonywanych czynności.

-zgłaszanie zauważonych nieprawidłowości lekarzowi.

- ocena ryzyka rozwoju odleżyn 2 razy w tygodniu przy użyciu jednej ze skal - skali Norton,

-określenie czynników ryzyka możliwych do modyfikacji w działaniach pielęgniarskich,

-stosowanie sprzętu przeciwodleżynowego- pneumatyczny materac zmiennociśnieniowy,

-zmiana pozycji co 0,5- 2 h,

-utrzymanie w czystości całego ciała pacjenta, pielęgnacja skóry środkami myjącymi o pH 5,5,

-likwidowanie miejscowego ucisku poprzez rozprostowywanie pościeli

-stosowanie udogodnień w ułożeniu pacjenta: wałki, poduszki

-dokumentowanie pomiarów, obserwacji oraz wykonywanych czynności.

-zgłaszanie zauważonych nieprawidłowości lekarzowi

-utrzymanie skóry i

śluzówek w czystości: toaleta ciała 2 razy dziennie

- pielęgnacja jamy ustnej boraksem z gliceryną w zależności od potrzeby,

-zmiana bielizny pościelowej chorej w zależności od potrzeby,

-dokumentowanie pomiarów, obserwacji oraz wykonywanych czynności.

-zgłaszanie zauważonych nieprawidłowości lekarzowi

-dezynfekowanie rąk przed każdym kontaktem z wkłuciem centralnym,
-dezynfekowa
nie  portu przed wykorzystaniem,

-codzienna kontrola miejsca wkłucia - w przypadku opatrunku nieprzezroczystego sprawdzić wrażliwość bólową na ucisk 
-zmiana opatrunku tylko w razie zabrudzenia, odklejenia, zmoczenia, podejrze
nia zakażenia,
-
dezynfekcja miejsca wkłucia roztworem alkoholowym, 
-dokumentowanie pomiarów, obserwacji oraz wykonywanych czynności.

-zgłaszanie zauważonych nieprawidłowości lekarzowi

- zapobieganie odparzeniom poprzez utrzymanie w czystości i suchości skóry oraz oddzielenie powierzchni stykających się.

-zapobieganie odleżynom:

 • ocena ryzyka odleżyn wg. przyjętych na oddziale skali,

 • zmiana pozycji co 2 godziny,

 • zastosowanie materaca przeciwodleżynowego,

 • zastosowanie udogodnień

 • ocena stanu skóry przy każdej zmianie pozycji ciała,

-zapobieganie chorobie zakrzepowo-zatorowej poprzez masaż kończyn dolnych, uniesienie kończyn powyżej podłoża, podawanie heparyny,

-dokumentowanie pomiarów, obserwacji oraz wykonywanych czynności.

-zgłaszanie zauważonych nieprawidłowości lekarzowi.

- usunięcie wkłucia centralnego, cewnika z pęcherza moczowego, sondy z żołądka, opatrunków, pampersa, umycie zwłok,

-zakrycie ciała prześcieradłem, umocowanie prześcieradła w taki sposób, aby się nie zsuwało,
- zabezpieczenie zwłok przed dostępem innych pacjentów i ich rodzin,

- poinformowanie personelu pomocniczego o konieczności i godzinie zabrania zwłok,
-po dwóch godzinach od zgonu przewiezienie zwłok do prosektorium przez personel pomocniczy, który przyjeżdża po nie odpowiednim zamykanym wózkiem,
-zabezpieczenie rzeczy pacjentki-spakowanie wszystkich rzeczy pacjentki w plastikowy worek oznaczony imieniem i nazwiskiem chorej,

- przekazanie rodzinie chorej jej rzeczy,
- uzupełnienie karty opieki pielęgniarskiej-wpisanie daty i godziny zgonu, okoliczności, a także czy rodzina chorej została poinformowana o zgonie przez lekarza dyżurnego czy nie(jak np. późno w nocy)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Wykonanie zaplanowanych działań umożliwiło szybkie wykrycie patologicznych objawów i podjęcie odpowiednich czynności w celu ich zlikwidowania.

Podjęte działania spowodowały poprawę drożności dróg oddechowych.

Odleżyny nie pojawiły się.

Potrzeba czystości została zaspokojona.

Infekcja nie wystąpiła.

U pacjenta nie zaobserwowano powikłań unieruchomienia.

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
modu- 4, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ##########################
modu++ę 8A, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY #######################
modul 5, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ##########################
modu++ę 10, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY #######################
Notatki z polityki społecznej, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ####
Personalizm jako postawa wobec cz ĂŠowieka, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN
KONTRAKT SOCJALNY, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ################
HIGIENA OTOCZENIA test, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ###########
modu- 8B, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY #########################
pytania na egzamin, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ###############
modu- 6, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ##########################
modu- 1, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ##########################
modu- 3, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ##########################
modu- 7, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ##########################
Pytania z prawa i ekonomii, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY #######
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN USTNY, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY #####
UNICEF, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ###########################
Zasady Medycyny Ratunkowej na wesoło, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZ

więcej podobnych podstron