Warzywa przez cały rok, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2


Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II a

Data: 28.09.2009r.

Ośrodek tematyczny: Ogród pełen barw.

Temat dnia: Warzywa przez cały rok.

Cel główny: Kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania.

Cele operacyjne:

Uczeń:

Metody pracy:

Formy pracy:

Środki dydaktyczne:

Przebieg zajęć:

 1. Nauczyciel czyta wyraziście wiersz „Sałatka”.

 2. Uczniowie układają kolorowe paski z wycinanki.

 3. Uczniowie oglądają warzywa na fotografii w podręczniku i nazywają rozpoznane warzywa.

 4. Uczniowie wyróżniają części jadalne warzyw.

 5. Nauczyciel prosi o zrobienie surówki z warzyw i owoców.

 6. Nauczyciel czuwa nad bezpiecznym posługiwaniem się nożem, tarką.

 7. Uczniowie wykonują surówkę.

 8. Uczniowie przygotowują się do spożycia surówki.

 9. Uczniowie spożywają surówkę z zachowaniem higieny i kultury jedzenia.

 10. Nauczyciel wyjaśnia powiedzenie „Warzywa przez cały rok”.

 11. Uczniowie wypowiadają się nt. różnych sposobów przechowywania warzyw.

 12. Nauczyciel prosi o rozwiązanie krzyżówki.

 13. Uczniowie układają i zapisują w zeszytach zdania z wybranymi wyrazami.

 14. Uczniowie wypowiadają się nt. „Jakie warzywa zjem każdego dnia w tygodniu „?

 15. Podsumowanie dnia i samoocena.

 16. Pożegnanie.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Z radością w Nowy Rok, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Warzywa, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Warzywa, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Dary Nowego Roku, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
W krainie baśni, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Święto Niepodległości, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
światło i cień, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Przyszła do nas jesień, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
W oczekiwaniu na zimę, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Zrozumiałem, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
pory dnia i roku, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
gołąb pocztowy, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
notatka kasia jóźków, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Warszawa w legendzie, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
notatka jola, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Droga do szkoły-konspekt, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
drzewa i krzewy owocowe, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Pamiętamy o tych, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2

więcej podobnych podstron