8 Spoleczny, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia


ROZWÓJ SPOŁECZNY

ZMIANY ROZWOJOWE W RELACJACH DZIECKA
Z DOROSŁYMI I Z RÓWIEŚNIKAMI

1. Początki rozwoju społecznego

2. Początki kontaktów społecznych z rówieśnikami

3. Zmiany rozwojowe w kontaktach z dorosłymi i z rówieśnikami w dzieciństwie

4. Wzrost znaczenia grupy rówieśniczej w okresach późnego dzieciństwa
i adolescencji

5. Zmiany rozwojowe w rozumieniu przyjaźni

WPŁYW GRUPY RÓWIEŚNICZEJ NA ROZWÓJ DZIECKA

- Rówieśnicy jako towarzysze zabaw

- Rówieśnicy jako nauczyciele

- Rówieśnicy jako terapeuci

- Rówieśnicy a zachowania aspołeczne, agresywne, uzależnienia...

- Czynniki decydujące o sile oddziaływania grupy rówieśniczej na rozwój dziecka: cechy dziecka (w tym zwłaszcza samoocena), cechy grupy (np.: spójność, atrakcyjność), więzi rodzinne dziecka (!).

np.: bliska więź emocjonalna z dzieckiem, kształtowanie postaw w okresie dzieciństwa, kształtowanie pozytywnej samooceny, uczenie asertywności...

- poczucie osamotnienia, krzywdy, nieszczęścia

- obniżona samoocena

- agresja lub nieśmiałość

- brak możliwości uczenia się umiejętności społecznych

- wczesne rozpoznawanie dzieci zagrożonych odrzuceniem

- kształtowanie pozytywnej samooceny u dziecka i pozytywnego obrazu dziecka w grupie

- pomoc w nawiązaniu przyjaźni z jednym wybranym dzieckiem z grupy

- kształtowanie w dzieciach postawy tolerancji dla inności

- zajęcia integracyjne w nowych grupach, np. klasowych

- ...Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
2 Prenatalny, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
6 Emocje, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
5 Myslenie, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
test rozwojowka, Psychologia, II rok III semestr, psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
10 Dysleksja ADHD, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
1 termn rozowojowka, Psychologia, II rok III semestr, psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
13 Sredniadoroslosc, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
14 Poznadoroslosc, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
7 Wyobraznia Zabawy Samoocena, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
1 Problematyka, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
materiały do egzaminu cz.II, Studia z psychologii, Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
materiały na egzamin, Studia z psychologii, Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia

więcej podobnych podstron