zimowe zabawy super, zabawy logorytmiczne


SCENARIUSZ ZAJĘCIA W GRUPIE DZIECI 3 - LETNICH

Temat: ZIMOWE ZABAWY

Obszar aktywności: językowa, ruchowa, muzyczna.

Cel ogólny: rozwijanie poprawnej wymowy, umiejętności językowych, myślenia

i umiejętności współdziałania poprzez aktywne uczestnictwo w ofercie

proponowanych zabaw.

Cele operacyjne - dzieci:

potrafią- uważnie słuchać ze zrozumieniem przekazu werbalnego

- samodzielnie myśleć i wypowiadać się na określony temat

- zgodnie współdziałać w grupie i z partnerem

- wykazują się umiejętnościami odtwórczymi i aktywnością

- znają podstawowe zasady bezpieczeństwa zabaw na sankach, nartach.

Metody:

Czynnościowa - zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń, samodzielnych doświadczeń

Słowna - rozmowa, ćwiczenia logorytmiczne, instruktaż

Formy:

  1. praca z całą grupą

  2. współdziałanie w parach

Środki dydaktyczne: duża zimowa ilustracja, ruchome sylwety Kasi, Jasia i bałwanka,

Kartki papieru do ugniatania „ kul śniegowych” (wydruki). duży biały

Do wykonania bałwana:

duży, biały worek, sznurek, oczy, nos, guziki - koła z papieru

samoprzylepnego, czapka i szalik.

Nagrania muzyczne zimowych piosenek U.Pakuły.

Organizacja:

  1. dzieci siedzą w półkolu na dywanie

  2. dzieci bawią się na całej powierzchni dywanu

Przebieg zajęcia:

1. Rozmowa na temat ilustracji zimowej

- jaka pora roku jest na ilustracji?

- co wskazuje na to, że to zima?

2. Słuchanie opowiadania nauczycielki pt. „Przygoda na sankach”, wzbogaconego

ruchomymi sylwetami bohaterów i zabawą logorytmiczną.

Treść opowiadania z ćwiczeniami logorytmicznymi:

Całą nos padał śnieg, zasypał całe podwórko.

Rano Jaś i Kasia wybrali się na górkę, na sanki.

Idą dzieci z saneczkami:

- raz, dwa, trzy - N. rytmicznie klaszcze w ręce

- raz, dwa, trzy - dz. powtarzają słowa i klaszczą

Śnieżek chrupie pod nogami:

- raz, dwa, trzy - N. rytmicznie tupie nogami

- raz, dwa, trzy, - dz. powtarzają słowa i tupią

Patrzą, a przy górce ktoś stoi, nie rusza się i nikogo się nie boi.

Zgadnijcie dzieci, kto to taki?

- dzieci odgadują: bałwanek.

Bałwanek mały stoi, mrozu, wiatru wcale się nie boi

- fiu......, fiu......fiu..... - N. na zgłoskach prezentuje ćwiczenia oddechowe

regulujące wydech

- fiu......, fiu......fiu..... - dz. naśladują wykonując ćwiczenia oddechowe

Bielusieńki ma kożuszek i ze śniegu cały brzuszek.

Główka w śniegu utulona, w stary garnek przystrojona.

Ucieszył się bałwan, gdy zobaczył dzieci. Hej, ho! - zawołał.

Witam Was dzieciaki!

Witamy cię bałwanku, chodź z nami na sanki.

Bałwan na to - ach nie mogę, bo mam tylko jedną nogę !

A to szkoda, zatem pójdziemy sami na saneczki.

Ty bałwanie tu zaczekaj, zobaczysz jak zjeżdżamy z góreczki.

Wyszły dzieci na pagórek:

- raz, dwa, trzy - N. rytmicznie klaszcze w ręce

- raz, dwa, trzy - dz. powtarzają słowa i klaszczą

Już jadą na sankach:

- szu, szu, szu - N. wykonuje skręty tułowia w bok

- szu, szu, szu - dz. powtarzają i naśladują ruchy N.

Pędzą z górki na pazurki, nagle:

- bach ! bach ! - N. zwiększa natężenie głosu

- bach ! bach! - dz. powtarzają

- trach ! trach ! bęc ! - N. zwiększa natężenie głosu

- trach ! trach ! bęc ! - dz. powtarzają

Co się stało, jak myślicie ? - nauczycielka zadaje pytanie, dzieci udzielają odpowiedzi, wyrażają własne sądy.

Posłuchajcie i zobaczcie sami ( nauczycielka zmienia sylwety na tablicy).

Jaś i Kasia spadli z sanek, są cali ośnieżeni i zaskoczeni.

Wyglądają jak bałwanki, zaś bałwanek śnieżny panek jedzie na ich sankach.

To ci niespodzianka !

3. Rozmowa z dziećmi na temat bezpieczeństwa zabaw zimowych na sankach.

4. Zabawy ruchowe przy muzyce ( na dywanie leżą rozłożone białe kartki):

a) rytmiczne chodzenie w parach po „ śniegu”

b) zaprzęgi w parach, bieg z wymijaniem w tempie zgodnym z muzyką

c) ugniatanie kul śniegowych z papieru, swobodne rzuty w górę.

5. Wspólne lepienie bałwana - dzieci zbierają „ śniegowe kule” i wkładają je do worka. Gdy

wszystkie śnieżki są zebrane, nauczycielka wiąże worek, na górę zakłada czapkę i

przewiązuje worek szalikiem. Następnie pyta dzieci, czego bałwankowi brakuje? - dzieci

odpowiadają. Nauczycielka wybiera chętne dzieci, które naklejają we właściwym miejscu:

oczy, nos, usta, guziki.

6. Zakończenie - podziękowanie dzieciom za wspólną zabawę, udzielenie pochwał i

zaproszenie do zabawy kołowej ze śpiewem „ Panie Bałwanie”.

3Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
zabawy logorytmiczne, ZABAWY RÓŻNE
teksty piosenek, Zimowe zabawy na śniegu, Temat:
Zabawy logorytmiczne, Logorytmika
Zimowe zabawy na sniegu, Materiały 2 rok Fizjoterapi, Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu
III. Zimowe zabawy
Zimowe zabawy muzyczne, Konspekty, konspekty
ZIMOWE ZABAWY, scenariusze i inscenizacje różne
Zimowe zabawy
Zimowe zabawy muzyczne, scenariusze, muzyczne
Zimowe zabawy, przedszkole rytmika
Zimowe zabawy Misia Kuleczki
Zimowe zabawy (scenariusz zajęć)
zimowe zabawy scenariusz
Zimowe zabawy logopedyczne
Zimowe zabawy muzyczne
ZIMOWE ZABAWY(1)

więcej podobnych podstron