PSYCHOLOGIA EMOCJI I MOTYWACJI12, Psychologia materiały do obrony UJ


PSYCHOLOGIA EMOCJI I MOTYWACJI

1.Omów wybraną, współczesną koncepcję procesu

emocjonalnego.

Koncepcja emocji Lazarusa (relacyjna):

1. ocena pierwotna - ma charakter motywacyjny i określa czy emocja w ogóle zajdzie:

a. ocena adekwatności celu - czy jednostce zależy na osiągnięciu celu: jeżeli tak, zachodzi emocja (w ogóle) i dalsze etapy procesu

b. ocena spójności celu - czy dane zdarzenie przybliża (wtedy pozytywny znak emocji) czy oddala (e. negatywne) jednostkę od celu

c. ocena rodzaju zaangażowania ego - w zależności od rodzaju zaangażowania ego pojawia się konkretny rodzaj emocji (np. gniew gdy sytuacja jest odbierana jako niszcząca dla ego itd.)

2. ocena wtórna - wiąże się z możliwościami poradzenia sobie w sytuacji wywołującej określone emocje, opiera się na 4 kryteriach:

a. odpowiedzialność - ustalenie na ile podmiot jest w stanie kontrolować sytuacje

b. możliwości określające wybór strategi radzenia sobie

c. możliwości określające wybór techniki kontroli napięcia emocjonalnego

d. przewidywanie skutków działań podjętych w danej sytuacji

2.Strategie i techniki badania procesu emocjonalnego.

Przegląd strategii, metod i technik badawczych (wykłady):

Klasyfikacja sposobów badania emocji wdłg. Gasiul:

3.Charakterystyka podstawowych komponentów procesu

motywacyjnego.

- do opracowania

4.Problemy metodologiczne w diagnozowaniu i

badaniu motywacji.

- do opracowaniaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
emocje i motywacje, Psychologia materiały do obrony UJ
Mózgowy substrat emocji z uwzględnieniem roli specyficznych neuroprzekaźników, Psychologia materiały
psychologia poznawcza, Psychologia materiały do obrony UJ
metodologia I, Psychologia materiały do obrony UJ
Świadomość i nieświadomość, Psychologia materiały do obrony UJ
Omówienie procesu emocjonalnego, Psychologia materiały do obrony UJ
Rysunek w rozwoju i diagnozie psychologicznej, Psychologia materiały do obrony UJ
motywowane poznanie final, Psychologia materiały do obrony UJ
Pamiec pytania 1, Psychologia materiały do obrony UJ
metody projekcyjne, Psychologia materiały do obrony UJ
Emocje-zag.4, Psychologia materiały do obrony UJ
POMOC PSYCHOLOGICZNA123, Psychologia materiały do obrony UJ
BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA I, Psychologia materiały do obrony UJ
Rozwój po adolescencji. Zmiany w obrębie osobowości człowieka dorosłego, Psychologia materiały do ob
zaburzenia, Psychologia materiały do obrony UJ
ODPOWIEDZI METODOLOGIA, Psychologia materiały do obrony UJ
ASYMETRIA FUNKJONALNA MÓZGU A ZDOLNOŚCI JĘZYKOWE, Psychologia materiały do obrony UJ

więcej podobnych podstron