z2 05, SPRAWOZDANIA czyjeś

Pobierz dokument
z2.05.sprawozdania.czyjes.doc
Rozmiar 97 KB

Dawid Trzcionka

91610

WPROWADZENIE DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

-SEMINARIUM-

SEM. ZIMOWY 2000/2001

Prowadzący

Dr inż. Wojciech J. Krzysztofik

ZADANIE 2/5

Sygnał modulujący f(t) o paśmie ograniczonym do 10kHz jest mnożony przez okresowy sygnał g(t) pokazany na rys.

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

W celu otrzymania sygnału zmodulowanego iloczyn przesyła się przez idealny filtr pasmowy o częstotliwości środkowej 200kHz.

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Na wyjściu filtru otrzymuje się sygnał Af(t)cos0x01 graphic
t. Wyznaczyć stałą A.

Wstęp teoretyczny

Sygnał okresowy można zapisać w postaci szeregu:

0x01 graphic
.

Sygnał zmodulowany zawsze może być traktowany jako iloczyn dwóch funkcji czasu

s(t)=c(t)m[f(t)],

przy czym c(t) jest funkcją nośną, a m[f(t)] jest funkcjonałem modulacji, przedstawiającym określoną operację na sygnale modulującym f(t). Zadaniem funkcji nośnej jest przesunięcie widma wiadomości z pasma naturalnego do innego zakresu częstotliwości, dogodniejszego do transmisji.

Rozwiązanie zadania

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

Rys.1 Schemat przekształcania sygnału.

T=5 0x01 graphic
0x01 graphic

Sygnał g(t) zapisujemy w postaci

0x01 graphic

Sygnał okresowy g(t) zapisujemy jako szereg, korzystając ze wzoru

0x01 graphic

gdzie

0x01 graphic

0x01 graphic

b=0 bo funkcja jest parzysta g(t)=g(-t).

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Okresowy sygnał ma postać

0x01 graphic

s(t)=g(t)*f(t)

0x01 graphic

s(t) - sygnał modulujący pomnożony przez okresowy sygnał g(t).

w(t) - sygnał wyjściowy

0x01 graphic

0x01 graphic

A=0x01 graphic
.

Odp. Stała A wynosi 0x01 graphic
.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic


Pobierz dokument
z2.05.sprawozdania.czyjes.doc
Rozmiar 97 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Z2 08, SPRAWOZDANIA czyjeś
z5 05, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 02, SPRAWOZDANIA czyjeś
05, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 15, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 03, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z2 11a, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 12, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 11, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z2 04, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z2 01a, SPRAWOZDANIA czyjeś
z1 05, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 09, SPRAWOZDANIA czyjeś
mechanik operator pojazdow i maszyn rolniczych 723[03] z2 05 n
mechanik operator pojazdow i maszyn rolniczych 723[03] z2 05 u
pomoc2cd(1), SPRAWOZDANIA czyjeś
Budowa kontenera C, SPRAWOZDANIA czyjeś
Zalety systemów SDH, SPRAWOZDANIA czyjeś
Hartowanie i odpuszczanie, SPRAWOZDANIA czyjeś

więcej podobnych podstron