Test z pływania, Awf notatki,egzaminy,wykłady, Pływanie-egzamin

Pobierz dokument
test.z.plywania.awf.notatki.egzaminy.wyklady.doc
Rozmiar 68 KB

PODSTAWY NAUCZANIA PŁYWANIA

 1. Najkorzystniejszym okresem do nauczania pływania jest wiek:

  1. 7 lat

  2. 5-9 lat

  3. 8 lat

 2. Wymień etapy nauczania pływania:

1. Nauczanie pływania elementarnego

2. Nauczanie techniki pływania sportowego

3. Doskonalenie pływania

 1. Kto może prowadzić lekcję pływania? (w książce napisane że wszyscy oni mogą)

  1. nauczyciel

  2. instruktor pływania

  3. ratownik WOPR

 2. Czas przebywania ucznia w wodzie uzależniony jest od:

  1. temperatury wody i powietrza

  2. wieku, stanu zdrowia i zahartowania uczniów

  3. intensywności zajęć

 3. Zorganizowaną naukę pływania prowadzi się w zespołach nie większych niż ….., w wypadku prowadzenia nauki pływania na basenie głębokim dla dzieci nie umiejących pływać, organizuje się grupę ….. (zarządzenie MOISW. DzU 1972, nr 1, poz.5):

  1. 15 osób, 10 osób

  2. 12-15 osób, 5-7 osobową

  3. 12-16 osób, 8-10 osobową

 1. Jakie są przeciwwskazania do uczestnictwa w lekcji pływania?

Nie pływamy po:

- wysiłku fizycznym,

- bezpośrednio po obfitych posiłkach,

- w czasie niedyspozycji zdrowotnej lub w chorobie,

- po intensywnym opalaniu,

- po zmroku,

- przy większych zranieniach.

- po spożyciu alkoholu

 1. Wymień obowiązki nauczyciela pływania:

  1. Z książki E. Dybińska, A. Wójcicki, Wskazówki metodyczne do nauczania pływania:

1. Dokładne i wzorowe przygotowanie każdej lekcji

2. Rzetelne realizowanie założonego programu nauczania i wychowania

3. Zapoznanie ćwiczących z regulaminem pływalni i szczególna dyscypliną obowiązującą na basenie

4. Wdrożenie ćwiczących do bezwzględnego posłuszeństwa wobec prowadzącego i ścisłego wykonywania jego poleceń.

5. Realizowanie zadań lekcyjnych zgodnie z zasadami dydaktycznymi

6. Stosowanie na lekcji ćwiczeń odpowiednich do możliwości uczniów

7. Umiejętność racjonalnego podziału czasu zajęć z zachowaniem prawidłowych przerw wypoczynkowych, jak tez umiejętność prawidłowego stopniowania intensywności i obciążeń wysiłkowych lekcji.

8. Umiejętność prawidłowego pokazu i objaśnienia nauczanego elementu

9. Stosowanie odpowiednich do zadań przyborów dydaktycznych pomocnych w nauce pływania

10. Zachowanie środków bezpieczeństwa na lekcji

11. Znajomość zasad ratownictwa i umiejętność udzielania pierwszej pomocy

12. Posiadanie gwizdka i odpowiedniego stroju do prowadzenia zajęć

  1. Z książki Pływanie-zagadnienia wybrane. Kalczyński L. Lekcja pływania w pytaniach i odpowiedziach:

1. Nauczyciel powinien znać zasady i posiadać umiejętności ratowania tonących i udzielania pierwszej pomocy.

2. Znać miejsce ćwiczeń.

3. Przygotować lekcje zgodnie z zasadami doboru treści i organizacji wychowania i kształcenia.

4. Określić cel zajęć dla uczniów w zakresie kształtowanych zachowań, wiedzy, umiejętności i sprawności fizycznej.

5. Przygotować na postawie programu nauczania pływania zadania kolejnych lekcji w zakresie zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i weryfikować je na bieżąco.

6. Zadbać o przygotowanie przyborów i pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji zadań.

7. Pomóc uczniom w zatroszczeniu się o własne zdrowie.

8. Przejawiać opiekuńczy i wyrozumiały stosunek do uczniów, a jednocześnie wymagający i konsekwentny.

9. Zapewnić bezpieczeństwo uczniom podczas lekcji.

10. Przeprowadzić lekcję z największym pożytkiem dla uczniów.

11. Po wyjściu uczniów z wody sprawdzić wzrokowo całe dno pływalni.

12. Wskazane jest ubezpieczenie nauczyciela od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne nieszczęśliwe wypadki.

 1. Wymień stałe elementy organizacji lekcji pływania:

1. Czynności przygotowawcze uczniów przed wejściem na pływalnię.

2. Zbiórka grupy.

3. Omówienie przebiegu lekcji.

4. Umycie się pod natryskiem.

5. Rozgrzewka na lądzie lub w wodzie.

6. Określenie sposobu wejścia do wody.

7. Wskazanie miejsca ćwiczeń w wodzie.

8. Realizacja zadań w wodzie (około 30 min.)

9. Zbiórka grupy.

10. Umycie się pod natryskiem.

 1. Wymień ćwiczenia ruchowe występujące na każdej lekcji pływania:

1. Ćwiczenia oddechowe.

2. Ćwiczenia z oporem i wyporem wody

3. Ćwiczenia z oblewaniem się, zanurzaniem i nurkowaniem

4. Ćwiczenia orientacyjne w wodzie

5. Skoki do wody

6. Ćwiczenia pływackie i hartujące

 1. W jakim celu nauczyciel prowadzący zajęcia wchodzi do wody?

1. Żeby dzieci czuły się bardziej bezpieczne, podczas pierwszego kontaktu z wodą.

2. W celu szybszego zareagowania w razie wypadku

3. W celu wykonania pokazu ćwiczenia

4.

5. (dopisać)(?)

 1. Jakie ćwiczenia, zgodnie z zasadą stopniowania trudności należy zastosować w celu nauczenia leżenia na piersiach?

- leżenie na plecach i na piersiach, na płytkiej wodzie, z podporem o dno

- leżenie na plecach, partner stojąc z boku podtrzymuje biodra ćwiczącego, potem głowę

- leżenie na plecach z pomocą deski trzymanej pod głową, potem mocno przy brzuchu

- leżenie na piersiach, partner podtrzymuje z boku biodra, potem z przodu za ręce

- wypływanie na powierzchnie w pozycji kucznej - „korek”

- leżenie samodzielne na plecach i na piersiach

 1. Jakie znasz proste ćwiczenia oswajające z wydechem do wody?

- wykonywanie wydechów do wody, górna część twarzy nad wodą

- wykonywanie głośnego wydechu do wody, mocno wydmuchując powietrze przez zaciśnięte usta

- wykonywanie wydechu do wody, cała głowa zanurzona

- wykonywanie wydechu nosem, twarz zanurzona, skierowana ku górze

- wykonywanie rytmicznych wdechów i wydechów do wody

 1. Forma ścisła ćwiczeń powinna być stosowana głownie w nauczaniu:

  1. dzieci

  2. młodzież i dorosłych

  3. przedszkolaków

 2. Wymień zasady nauczania stosowane przez nauczyciela podczas procesu nauczania i uczenia pływania?

1. Świadomości i aktywności

2. Poglądowości

3. Systematyczności i stopniowania trudności

4. Trwałości

5. Dostępności nauczania

6. Indywidualizacji

 1. Podczas nauczania techniki sportowej wyróżnia się metody oparte na:

  1. opisie, objaśnieniu, instruowaniu, opowiadaniu, pokazie

  2. opisie, pokazie

  3. pokazie i objaśnieniu

 2. Jakie zalety ma pokaz czynności ruchowej na lądzie?

Podczas pokazu na lądzie nauczyciel panuje nad grupą, ukierunkowuje obserwację uczniów, opisuje dokładnie fragmenty nauczanej techniki ruchu, w dowolnej fazie może zatrzymać dany ruch i go powtórzyć, można pobudzać system emocjonalno-motywacyjny uczniów.

 1. Jakimi zasadami należy się kierować w przypadku powtarzania ćwiczeń, zadań, zabaw?

Przede wszystkim zasadą systematyczności i stopniowania trudności, według jej reguł: od znanego do nieznanego, od prostego do złożonego, od łatwiejszego do trudniejszego. Ponadto rzadko kiedy zasady występują pojedynczo, z powyższą zasadą współdziałają: zasada trwałości, dostępności oraz indywidualizacji.

 1.  Czy celem kąpieli pod prysznicem, przed wejściem do wody w basenie, są tylko zabiegi higieniczne?

Nauczyciel powinien kształtować u ćwiczących nawyki higieniczne, które spełniają dwie funkcje - wychowawczą i profilaktyczno-zdrowotną. Przed zajęciami należy umyć całe ciało mydłem i ciepłą wodą. Na zakończenie mycia opłukać się zimną wodą, by zamknęły się pory skóry. Obmycie zimna wodą ma na celu także hartowanie organizmu i przyzwyczajenie do temperatury wody w basenie.

 1. Jak zapewnić bezpieczeństwo uczniom podczas skoków do wody?

Gwarancją bezpieczeństwa skaczących jest surowe przestrzeganie przez nich dyscypliny oraz właściwe kierowanie przez nauczyciela zespołem ćwiczących. Nauczyciel powinien doskonale widzieć skaczących, kontrolować ich zachowanie, wyznaczać kolejność skaczących oraz określać rodzaj wykonywanego skoku. Oznacza to, że skacze tylko jedna osoba (nigdy grupowo),asekurowana przez dobrego pływaka lub ratownika od strony wody, bądź nauczyciela wyposażonego w żerdź ratowniczą od strony lądu.

 1. Jakie zachowania ucznia sygnalizują zziębnięcie organizmu?

  1. gęsia skórka

  2. sinienie ust

  3. trzęsienie ciała

 2. Wymień ćwiczenia stosowane w pierwszym etapie uczenia się i nauczania czynności pływackich:

1. Opanowanie podstawowych czynności ruchowych w środowisku wodnym.

2. Zanurzanie twarzy, otwieranie oczu, orientacja pod powierzchnią wody.

3. Opanowanie specyficznego oddychania w środowisku wodnym.

4. Zapoznanie z wyporem wody.

5. Opanowanie leżenia na piersiach i grzbiecie

6. Wykonanie elementarnych skoków do wody

7. Opanowanie poślizgów na piersiach i grzbiecie

8. Opanowanie ruchów kończyn dolnych podczas pływania na piersiach i grzbiecie

9. Pływanie elementarne:

- pływanie elementarne na grzbiecie

- żabka szkolna

- pływanie elementarne na piersiach „pieskiem”

 1. Co jest źródłem lęku przed wodą?

Uczeń boi się wody, dlatego że jej nie zna i jej nie rozumie, nie wie co go czeka po wejściu do wody.

Jest to lęk, który może się przerodzić w strach przed utonięciem.

Kolejna przyczyna mogą być przykre przeżycia związane z wodą, własne lub innych osób.

Źródłem lęku są też sytuacje na lekcji, takie jak: zalewanie twarzy wodą, wlewanie się wody do ust i do nosa, utrata równowagi, utrata kontaktu z podłożem, uderzenie o wodę podczas skoków.

 1. Uzupełnij wykres wpisując w odpowiednie miejsca metody pokazowe w nauczaniu - uczeniu się:0x08 graphic
  0x08 graphic
  0x08 graphic
  0x08 graphic
  0x08 graphic
  0x08 graphic
  0x08 graphic

0x08 graphic

 1. Tok lekcyjny zawiera:

  1. część wstępną, główną, końcową

  2. rodzaj ćwiczeń, zadania główne

  3. część organizacyjną, realizację zadań

 2. Krzywa natężenia wysiłku dziecka podczas lekcji pływania:

  1. rośnie wraz z intensywnością ćwiczeń

  2. jest zmienna, zależy od intensywności ćwiczeń

  3. jest umiarkowana, zależy od rodzaju ćwiczeń

Pokaz w nauczaniu techniki pływania

Pokaz w wodzie

Pokaz na lądzie

Obserwacja spod wody

Obserwacja z lądu

Obserwacja z lądu

Pokaz filmu

Obserwacja z wody


Pobierz dokument
test.z.plywania.awf.notatki.egzaminy.wyklady.doc
Rozmiar 68 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Opracowane zag czytac, Awf notatki,egzaminy,wykłady, Pływanie-egzamin
plywanie py[1]. na egz. dobra, Awf notatki,egzaminy,wykłady, Pływanie-egzamin
Basen testy czytac, Awf notatki,egzaminy,wykłady, Pływanie-egzamin
Plywalnosc ciala czlowieka, Awf notatki,egzaminy,wykłady, Pływanie-egzamin
2 mala do druku, Awf notatki,egzaminy,wykłady, Pływanie-egzamin
WYBRANE REGULY BEZPIECZENSTWA NA PLYWALNI, Awf notatki,egzaminy,wykłady, Pływanie-egzamin
Fizyczne właściwości środowiska wodnego, Awf notatki,egzaminy,wykłady, Pływanie-egzamin
Opracowane zag czytac, Awf notatki,egzaminy,wykłady, Pływanie-egzamin
Pedagogika sciaga okrojona, Awf notatki,egzaminy,wykłady, Pedagogika
Pedagogika sciaga, Awf notatki,egzaminy,wykłady, Pedagogika
PEDAGOGIK[1], Awf notatki,egzaminy,wykłady, Pedagogika
EKONOMIA - WYKLADY egzamin, AWF notatki, Ekonomia
plywanie (2), AWF notatki, Pływanie
SCIAGA 4 PSYCHOLOGIA notatki EGZAMIN, AWF, I rok, Psychologia
Egzamin Regiony Turystyczne(1), AWF notatki TiR, Regiony turystyczne
gimnastyka egzamin do druku, AWF notatki TiR, Gimnastyka
Zagospodarowanie turystyczne - egzamin, AWF notatki TiR, Zagospodarowanie turystyczne

więcej podobnych podstron